Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

EUGLOH – European University Alliance for Global Health

En del av European Universities

European Universities är ett program initierat och till största delen finansierat av EU som ska stärka de strategiska partnerskapen mellan lärosäten.

EUGLOH – European University Alliance for Global Health är en del av programmet där Lunds universitet tillsammans med Université Paris-Saclay – koordinator (Frankrike), University of Szeged (Ungern), University of Porto (Portugal) och LMU – Ludwig-Maximilians-Universität München (Tyskland) samarbetar i ett treårigt pilotprojekt.

Läs mer på EUGLOH:s webbplats

LU arrangerar EUGLOH Staff Week 9-12 maj

Anställda vid LU är välkomna att delta tillsammans med kollegor från EUGLOH-alliansens universitet och ta del av intressanta seminarier och gruppdiskussioner, jobbskuggning, besök på anläggningar i världsklass, sociala aktiviteter och nätverkande med EUGLOH-kollegor.

Denna Staff Week är en del av ett tredelat program som började i februari 2022 med ett webbinarium och parallella workshops på fem teman. I maj ges tillfälle att utforska dessa teman ytterligare, men även nya deltagare och andra ämnen ges utrymme. Därför är alla anställda välkomna att anmäla sitt intresse för att utbyta erfarenheter och nätverka med deltagare från EUGLOH-alliansens universitet.

Du hittar programmet och länk till anmälan på EUGLOH:s webbplats

Personalutbyte inom EUGLOH

Lär känna din motsvarighet vid något av EUGLOH-alliansens universitet – gör ett personalutbyte finansierat med Erasmusmedel under våren/hösten 2022!

Under våren/hösten 2022 erbjuds du möjlighet att genomföra ett personalutbyte vid något av EUGLOH-universiteten.

Du kan välja mellan följande aktiviteter:

 • Universidade do Porto är värd för en Staff Week den 21-25 mars.
 • University of Szeged är värd för en Staff Week den 6-8 april.
 • Ludwig-Maximilians-Universität München är värd för en Staff Week den 26-30 September (datumen är preliminära).
 • Université Paris-Saclay kommer att erbjuda möjligheter för jobbskuggning.

EUGLOH-universiteten kommer var och en för sig att skicka ut information om sin Staff Week eller möjligheter till jobbskuggning till de personer som deltog i webbinariet/workshopen den 15-16 februari.

Personalutbytet kan finansieras med Erasmusmedel. Kontakta ErasmusStaff [at] er [dot] lu [dot] se för mer information.

Bakgrund

Den 15-16 februari hölls dels ett webbinarium på temat ”The Future of Higher Education in Europe”, dels 5 parallella workshops online med följande innehåll:

 • Career Services
 • Communication & Public Engagement
 • Educational Development
 • International Relations & Student Mobility
 • Library

Läs mer och anmäl dig på EUGLOH:s webbplats

Vad innebär EUGLOH för LU?

EUGLOH involverar alla grupper inom Lunds universitet: studenter, doktorander, lärare, forskare, tjänstemän och ledning.

Anslaget är brett, har ett tvärvetenskapligt perspektiv och alla fakulteter beröras. Ett fokusområde är att stärka utbildning kopplat till de stora forskningsanläggningarna som finns vid deltagande universitet.

LU leder ett av de sex delprojekten – WP2: Joint curricula design – som bland annat handlar om att bygga upp gemensamma masterprogram, men också att utveckla kurser för yrkesverksamma inom hälsoområdet. 

Delprojekten – Work Package 1-6

 • WP1 – Management of the project – leds av Université Paris-Saclay
 • WP2 – Joint curricula design – leds av Lunds universitet – handlar bland annat om att bygga upp gemensamma masterprogram, men också att utveckla kurser för yrkesverksamma inom hälsoområdet. 
 • WP3 – Research & Innovation – leds av University of Szeged
 • WP4 – Professional and personal development & employability – leds av University of Porto
 • WP5 – Alliance campus life – leds av Université Paris-Saclay
 • WP6 – Sustainability and dissemination – leds av Ludwig-Maximilians-Universität München

EUGLOH fokuserar på:

 • Utökning av antalet korta och långa mobiliteter på alla nivåer inom nätverket, 
 • Utveckling av möjligheterna för virtuell mobilitet och onlinekurser, 
 • Utveckling av mottagande av utbytesstudenter i samarbete med bland andra studentkårerna, 
 • Införandet av European student card, 
 • Aktiviteter med fokus på livslångt lärande i samarbete med arbetslivet, 
 • Studenters anställningsbarhet, 
 • Utökning av studenters möjlighet att göra forskningspraktik, 
 • Skapandet av gemensamma utbildningsprogram på master- och doktorandnivå.

Logotyp EUGLOH

Kontakt

Kristina Miolin 
Projektledare
+46 706 20 38 22
kristina [dot] miolin [at] er [dot] lu [dot] se
www.eugloh.eu

EUGLOH vid LU

Budget
6,25 miljoner euro över 3 år, varav LU:s del består är 1,1 miljoner euro. LU kommer även att medfinansiera med 3 miljoner kronor totalt.

Intern organisation
Så mycket som möjligt av arbetet ska ske i ordinarie verksamhet och projektorganisationen hållas till ett minimum. 

Projektägare
Rektor Erik Renström

Akademisk ledare
Maria Björkqvist

Projektledare 
Kristina Miolin

Executive Board – LU:s representanter
Lena Eskilsson
Richard Stenelo
Elvira Källberg

Student Board – LU:s representant
Elvira Källberg