Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

EUGLOH – European University Alliance for GLObal Health

En del av European Universities
European Universities är ett program initierat och till största delen finansierat av EU som ska stärka de strategiska partnerskapen mellan lärosäten. EUGLOH – European University Alliance for GLObal Health är en del av programmet där Lunds universitet tillsammans med Université Paris-Saclay – koordinator (Frankrike), University of Szeged (Ungern), University of Porto (Portugal) och LMU – Ludwig-Maximilians-Universität München (Tyskland) kommer att samarbeta i ett treårigt pilotprojekt. 

I en första ansökningsomgång (juni 2019) beviljades 17 projekt/nätverk finansiering av totalt 54 sökande (budget 85 miljoner euro). Syftet med pilotprojekten är att testa olika modeller för att sedan lansera initiativet fullt ut genom nästa Erasmusprogram 2021–2027 med målet att ”senast 2024 ska det finnas ett tjugotal Europauniversitet som består av nätverk som skapas av universiteten själva runtom i EU, vilket ger studenter möjlighet att ta examen genom att kombinera studier i flera EU-länder och bidrar till de europeiska universitetens internationella konkurrenskraft”.

Bland de beviljade ansökningarna finns svenska partners med i sex projekt. Förutom Lund så deltar också universiteten i Stockholm, Linköping och Göteborg, samt KTH och Handelshögskolan. 

Vad innebär EUGLOH – European University Alliance for GLObal Health – för Lunds universitet?

EUGLOH-projektet kommer att pågå i tre år och involvera alla grupper inom Lunds universitet: studenter, doktorander, lärare, forskare, tjänstemän och ledning.

Anslaget är brett, har ett tvärvetenskapligt perspektiv och alla fakulteter kommer att beröras. Ett fokusområde inom projektet är att stärka utbildning kopplat till de stora forskningsanläggningarna som finns vid deltagande universitet.

Kommunikation och förankring internt

Information och förankring av projektet kommer att göras på bred front inom Lunds universitet genom universitetets olika nämnder, fakulteter och grupper. Det är av yttersta vikt att samtliga fakulteter är med i att utforma innehållet i projektet och identifierar vad Lunds universitet vill få ut av samarbetet framöver. 

För att projektet ska bli framgångsrikt kommer det att fordras väl koordinerade beslut på såväl central nivå (resursfördelning, inrättande av program, administrativa processer) som på fakultets- och institutionsnivå (resursallokering, utbildningsplaner, kursutbud, kursplaner, kvalitetssäkring, bemanning, administrativa processer).

Aktiviteter inom EUGLOH

Lund ska leda delprojekt 2 (WP2), Joint curricula design, som bl.a. handlar om att bygga upp gemensamma masterprogram, men också att utveckla kurser för yrkesverksamma inom hälsoområdet. 

I ansökan har man nämnt bl.a. följande:

 • Utökning av antalet korta och långa mobiliteter på alla nivåer inom nätverket, 
 • Utveckling av möjligheterna för virtuell mobilitet och onlinekurser, 
 • Utveckling av mottagande av utbytesstudenter i samarbete med bl.a. studentkårerna, 
 • Införandet av European student card, 
 • Aktiviteter med fokus på livslångt lärande i samarbete med arbetslivet, 
 • Fokus på studenters anställningsbarhet, 
 • Utökning av studenters möjlighet att göra forskningspraktik, 
 • Skapandet av gemensamma utbildningsprogram på master- och doktorandnivå.

Delprojekt – WP1-WP6

 • WP1 – Management of the project – leds av Université Paris-Saclay
 • WP2 – Joint curricula design – leds av Lunds universitet
 • WP3 – Research & Innovation – leds av University of Szeged
 • WP4 – Professional and personal development & employability – leds av University of Porto
 • WP5 – Alliance campus life – leds av Université Paris-Saclay
 • WP6 – Sustainability and dissemination – leds av Ludwig-Maximilians-Universität München

Tidsplan

 • Juni 2019
  EUGLOH beviljades finansiering med 6,25 miljoner euro.
 • 30 augusti
  Arbetsmöte/telefonmöte med övriga projektledare vid partneruniversiteten.
 • 13-14 september
  Kick off-möte för projektet i Paris med deltagare från LU:s ledning, projektledare samt några av dem som på olika sätt varit inblandade i projektansökan.
 • 3 oktober 
  SUHF anordnar ett möte i Stockholm för svenska lärosäten, ett möte för de som redan kommit med, men också för de lärosäten som vill söka (eller söka om) i nästa omgång. Kristina Miolin deltar från LU. 
 • 7 november 
  Officiell kick-off för alla European universities-projekt i Bryssel.
 • 29 november 
  Projektmöte på LMU i München.
 • 16-17 januari 
  Projektmöte i Szeged.
 • Januari 2020
  Information om hur man kan anmäla intresse för att delta i de olika delprojekten kommer att skickas ut till alla fakulteter.
 • 30 mars – 1 april 
  EUGLOH:s årsmöte i Porto.
 • 15-16 juni
  Projektmöte i Lund.

Läs mer om EUGLOH på Université Paris-Saclays webbsida

Läs mer om skapandet av Europauniversitetet på kommissionens webbplats

Sidansvarig:

Kontakt

Kristina Miolin 
Projektledare
+46 706 20 38 22
kristina [dot] miolin [at] er [dot] lu [dot] se 

EUGLOH logo

Logotyp EUGLOH

EUGLOH vid LU

Budget
6,25 miljoner euro över 3 år, varav LU:s del består är 1,1 miljoner euro. LU kommer även att medfinansiera med 3 miljoner kr totalt.

Intern organisation
Så mycket som möjligt av arbetet ska ske i ordinarie verksamhet och projektorganisationen hållas till ett minimum. 

Projektägare
Prorektor Sylvia Schwaag Serger

Projektledare 
Kristina Miolin

Akademiskt ansvarig
Per Warfvinge

Executive Board – LU:s representanter
Bo-Anders Jönsson
Erik Renström
Richard Stenelo

Student Board – LU:s representant
Matilda Byström (fram till sommaren 2020)

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen