Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

EUGLOH – European University Alliance for GLObal Health

En del av European Universities

European Universities är ett program initierat och till största delen finansierat av EU som ska stärka de strategiska partnerskapen mellan lärosäten.

EUGLOH – European University Alliance for GLObal Health är en del av programmet där Lunds universitet tillsammans med Université Paris-Saclay – koordinator (Frankrike), University of Szeged (Ungern), University of Porto (Portugal) och LMU – Ludwig-Maximilians-Universität München (Tyskland) kommer att samarbeta i ett treårigt pilotprojekt.

Läs mer på EUGLOH:s webbplats

Läs mer om skapandet av Europauniversitetet på kommissionens webbplats

Utveckla dig i din jobbroll tillsammans med våra EUGLOH-partners – våren 2022

Lär känna din motsvarighet vid något av EUGLOH-alliansens universitet – delta i webbinarium och workshop online & gör ett personalutbyte finansierat med Erasmusmedel under våren 2022!

Den 15-16 februari hålls dels ett webbinarium på temat ”The Future of Higher Education in Europe”, dels 5 parallella workshops med följande innehåll:

 • Career Services
 • Communication & Public Engagement
 • Educational Development
 • International Relations & Student Mobility
 • Library

Läs mer och anmäl dig till webbinariet och en workshop på EUGLOH-webben

Sista ansökningsdag: 24 januari 2022 kl 23.59.

Under våren 2022 erbjuds du möjlighet att genomföra ett personalutbyte vid något av EUGLOH-universiteten: Université Paris-Saclay i Frankrike, Universidade do Porto i Portugal, Ludwig-Maximilians-Universität München i Tyskland eller University of Szeged i Ungern.

Det fysiska utbytet förväntas äga rum mellan mars och juli 2022, då universiteten antingen kommer att stå värd för s k Staff Weeks eller erbjuda stöd för de personer som är intresserade av jobbskuggning och möten inom specifika intresseområden.

Ytterligare information kommer att göras tillgänglig via EUGLOH:s webbplats

För att ansöka om Erasmusmedel vid LU, kontakta ErasmusStaff [at] er [dot] lu [dot] se

Vad innebär EUGLOH för LU?

EUGLOH-projektet kommer att pågå i tre år och involvera alla grupper inom Lunds universitet: studenter, doktorander, lärare, forskare, tjänstemän och ledning.

Anslaget är brett, har ett tvärvetenskapligt perspektiv och alla fakulteter kommer att beröras. Ett fokusområde inom projektet är att stärka utbildning kopplat till de stora forskningsanläggningarna som finns vid deltagande universitet.

LU kommer att leda ett av de sex delprojekten – WP2: Joint curricula design – som bland annat handlar om att bygga upp gemensamma masterprogram, men också att utveckla kurser för yrkesverksamma inom hälsoområdet. 

Delprojekten – Work Package 1-6

 • WP1 – Management of the project – leds av Université Paris-Saclay
 • WP2 – Joint curricula design – leds av Lunds universitet – handlar bland annat om att bygga upp gemensamma masterprogram, men också att utveckla kurser för yrkesverksamma inom hälsoområdet. 
 • WP3 – Research & Innovation – leds av University of Szeged
 • WP4 – Professional and personal development & employability – leds av University of Porto
 • WP5 – Alliance campus life – leds av Université Paris-Saclay
 • WP6 – Sustainability and dissemination – leds av Ludwig-Maximilians-Universität München

EUGLOH kommer att fokusera på:

 • Utökning av antalet korta och långa mobiliteter på alla nivåer inom nätverket, 
 • Utveckling av möjligheterna för virtuell mobilitet och onlinekurser, 
 • Utveckling av mottagande av utbytesstudenter i samarbete med bland andra studentkårerna, 
 • Införandet av European student card, 
 • Aktiviteter med fokus på livslångt lärande i samarbete med arbetslivet, 
 • Studenters anställningsbarhet, 
 • Utökning av studenters möjlighet att göra forskningspraktik, 
 • Skapandet av gemensamma utbildningsprogram på master- och doktorandnivå.

Kommunikation och förankring internt

Information och förankring av projektet kommer att göras på bred front inom Lunds universitet genom universitetets olika nämnder, fakulteter och grupper. Det är av yttersta vikt att samtliga fakulteter är med i att utforma innehållet i projektet och identifierar vad Lunds universitet vill få ut av samarbetet framöver. 

För att projektet ska bli framgångsrikt kommer det att fordras väl koordinerade beslut på såväl central nivå (resursfördelning, inrättande av program, administrativa processer) som på fakultets- och institutionsnivå (resursallokering, utbildningsplaner, kursutbud, kursplaner, kvalitetssäkring, bemanning, administrativa processer).

Logotyp EUGLOH

Kontakt

Kristina Miolin 
Projektledare
+46 706 20 38 22
kristina [dot] miolin [at] er [dot] lu [dot] se 
www.eugloh.eu

EUGLOH vid LU

Budget
6,25 miljoner euro över 3 år, varav LU:s del består är 1,1 miljoner euro. LU kommer även att medfinansiera med 3 miljoner kronor totalt.

Intern organisation
Så mycket som möjligt av arbetet ska ske i ordinarie verksamhet och projektorganisationen hållas till ett minimum. 

Projektägare
Rektor Erik Renström

Akademisk ledare
Maria Björkqvist

Projektledare 
Kristina Miolin

Executive Board – LU:s representanter
Lena Eskilsson
Richard Stenelo
Elvira Källberg

Student Board – LU:s representant
Elvira Källberg