Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

LERU

LERU - 23 Europeiska forskningsuniversitet
Lunds universitet är sedan 2004 medlem i League of European Research Universities, LERU. Senast blev Köpenhamns universitet och Trinity College Dublin medlemmar i LERU från 2017.

Se samtliga medlemsuniversitet här: https://www.leru.org/members.

LERU: s två huvudsakliga syften är policyutveckling och lobbyarbete i frågor rörande forskning och högre utbildning samt utbyte av erfarenheter och god praxis. Policyutveckling och lobbyarbete görs i första hand gentemot EU-kommissionen och dess underorgan då LERU lyfter fram forskningsuniversitetens intressen för EU-politiker. Se vidare: https://www.leru.org/activities.

Som "lobbyorganisation" och företrädare för europeiska forskningsuniversitet är LERU framgångsrikt. LERU-medlemskapet är en av grundpelarna i universitetets strategi för internationella kontakter och samarbeten. Läs mer om nätverket på LERU:s webbplats

LERU Rectors’ Assembly

Rektorerna för medlemsuniversiteten sammanträder två gånger årligen i ”Rectors' Assembly” som är LERU: s högsta beslutande organ. Lunds universitet representeras i denna församling av rektor Torbjörn von Schantz. Våren 2019 äger Rectors’ Assembly rum den 17-18 maj vid University of Strasbourg. För närvarande är det Jean Chambaz, rektor vid Sorbonne University, som är ordförande.

LERU papers

LERU-papers, utgör det viktigaste underlaget för LERU: s lobbyarbete. Dessa LERU-publikationer är policys, ställningstaganden och rekommendationer, exempelvis rörande forskningsfinansiering, forskningsinfrastruktur och akademiska karriärvägar som Lunds universitet ställer sig bakom. LERU papers förs även fram som policys och rekommendationer för de egna medlemsuniversiteten och andra forskningsuniversitet i Europa. LERU papers godkänns för publicering av rektorerna vid LERU Rectors’ Assembly. Se alla LERU-publikationer här: https://www.leru.org/publications.

LERU Groups

LERU organiserar arbetet huvudsakligen i arbetsgrupper. LERU-publikationerna skrivs, cirkuleras och förankras vid medlemsuniversiteten via LERU: s ca 25 - 30 mer eller mindre permanenta arbetsgrupper som utgörs av representanter från medlemsuniversiteten. En LERU-grupp etableras med syfte att arbeta med LERU-policy inom ett visst ämnesområde eller med en viss frågeställning. LERU Policy Groups och LERU Network Groups är permanenta, medan LERU Thematic Groups och LERU Ad-hod/Expert Groups är upprättade på mer temporär basis. Lunds universitet deltar i arbetet i flertalet grupper. Se information om LERU-grupperna på LERU:s webb-sida: https://www.leru.org/leru-groups.

LERU Policy Groups

LERU Policy Groups ansvarar för policy utveckling i frågor rörande forskning och högre utbildning. I LERU finns följande policygrupper:

 1.     LERU Research Policy Group
 2.     LERU Information & Open access Policy Group
 3.     LERU Doctoral Studies Policy Group
 4.     LERU Enterprise & Innovation Policy Group
 5.     LERU European Research Project Managers Policy Group
 6.     LERU Natural Sciences Policy Group
 7.     LERU Biomedicine & Life Sciences Policy Group
 8.     LERU Learning & Teaching Policy Group
 9.     LERU Social Sciences & Humanities Policy Group

Aktuella LERU Thematic Groups:

 1.     LERU Ethics Thematic Group
 2.     LERU Integrity Thematic Group
 3.     LERU Law Thematic Group
 4.     LERU Research Careers & HR Thematic Group
 5.     LERU Crime & Social Control Thematic Group
 6.     LERU Digital Education Group
 7.     LERU Gender & Diversity Thematic Group
 8.     LERU Theology & Religious Studies Thematic Group
 9.     LERU Philantrophy Thematic Group
 10.     LERU Alumni Thematic Group

LERU Office

LERU: s verksamhet koordineras och kommuniceras från LERU: s kansli i Leuven, Belgien, ”LERU Office”.

Kontaktperson för LERU vid varje LERU-universitet

Vid varje LERU-universitet finns en kontaktperson som samordnar LERU-arbetet,  s.k. ”LERU Senior Officer”. Vid Lunds universitet är Cecilia Gagné kontaktperson för LERU.

Sidansvarig:

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen