Scholars at Risk

Ett internationellt nätverk för hotade forskare

Lunds universitet är medlem i Scholars at Risk (SAR) sedan 2014. SAR är ett nätverk med över 500 medlemsuniversitet i 42 länder som stödjer och försvarar principerna om akademisk frihet och försvarar mänskliga rättigheter för forskare runt om i världen. Nätverket stödjer utsatta forskare genom att ordna fristäder vid medlemsuniversiteten.

Besök SAR:s webbplats för mer information

Se filmen om SAR på YouTube

I Sverige är 21 lärosäten medlemmar i SAR och SAR-Sverige träffas cirka en gång per termin för att utbyta erfarenheter och planera gemensamma aktiviteter. Vid Lunds universitet befinner sig idag två utsatta forskare.

Utsatta forskare kan söka sig till Sverige och Lunds universitet genom att kontakta Scholars at Risk via scholarsatrisk.org

Aktiviteter våren 2021

Till våren kommer universitetet att arrangera en serie webbinarier om Scholars at Risk och akademisk frihet med följande innehåll:

  • Vad gör SAR och hur kan jag engagera mig?
  • Möt SAR-forskare vid Lunds universitet
  • Presentation av akademiskt frihetsindex
  • Akademisk frihet globalt – diskussion och debatt

Akademisk frihet globalt

FN:s generalförsamling tog 2020 emot en rapport om akademisk frihet från David Keye, UN Special Rapporteur ”on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression.”

Ladda ned rapporten från FN:s webbplats

Se presentationen “Freedom of Opinion and Expression and Academic Freedom” på YouTube

EU:s forskningsministrar antog i oktober 2020 en deklaration om den viktiga roll regeringar har för att skydda den vetenskapliga forskningens frihet, och att skydda akademisk frihet inom Bolognaprocessen och det europeiska området för högre utbildning (EHEA) såväl som inom det europeiska forskningsområdet (ERA).

Läs rapporten “Bonn Declaration on Freedom of Scientific Research” på det tyska Federal Ministry of Education and Research egen webbplats