Scholars at Risk

Ett internationellt nätverk för hotade forskare

Lunds universitet är medlem i Scholars at Risk (SAR) sedan 2014. SAR är ett nätverk med över 500 medlemsuniversitet i 42 länder som stödjer och försvarar principerna om akademisk frihet och försvarar mänskliga rättigheter för forskare runt om i världen. Nätverket stödjer utsatta forskare genom att ordna fristäder vid medlemsuniversiteten.

Besök SAR:s webbplats för mer information

Se filmen om SAR på YouTube

I Sverige är 21 lärosäten medlemmar i SAR och SAR-Sverige träffas cirka en gång per termin för att utbyta erfarenheter och planera gemensamma aktiviteter. Vid Lunds universitet befinner sig idag två utsatta forskare.

Utsatta forskare kan söka sig till Sverige och Lunds universitet genom att kontakta Scholars at Risk via scholarsatrisk.org

"Scholars at Risk and Academic Freedom"
– en webbinarieserie 

Programmet kommer att hållas på engelska.

What is Scholars at Risk and how can I get involved? 

Lunchwebbinarium 2 februari kl 12.00-13.00.

Målgrupp: anställda vid LU.

  • Lunds universitets vision för Scholars at Risk  rektor Erik Renström
  • Vad är SAR? – SAR Europe's Programme Manager Orla Duke
  • Vad gör SAR Sverige? – SAR Sveriges samordnare Karolina Catoni, Göteborgs universitet
  • Hur är LU engagerat i SAR? – kontaktperson för SAR vid LU Pär Svensson

Meet SAR Scholars at Lund University

Lunchwebbinarium 17 mars kl 12.00-13.00.

Målgrupp: studenter och anställda vid LU.

Medverkande: Dr Anas Al-Khabour, Institutionen för arkeologi och antikens historia samt Institutionen för kulturvetenskaper och Dr Moh Eiddin Homeidi, Allmän språkvetenskap, SOL-centrum.

Presentation of Academic Freedom Index

Lunchwebbinarium 14 april kl 12.00-13.00.

Målgrupp: anställda vid LU.

Medverkande: Professor Katrin Kinzelbach, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU).

Professor Kinzelbach är en av initiativtagarna till utarbetandet av detta index som är ett samarbete med V-Dem Institute vid Göteborgs universitet. Det första indexet presenterades 2020 och den nya rapporten publiceras i mars 2021. 

Läs mer om 2020 års rapport på V-Dem Institutes webbplats och GPPi:s webbplats

Academic Freedom – debatt med studenter om akademisk frihet globalt

Kvällsseminarium 19 maj kl 19.00.

Målgrupp: Främst studenter, men även anställda vid LU.

Medarrangör: Utrikespolitiska föreningen i Lund – UPF.

Akademisk frihet globalt

FN:s generalförsamling tog 2020 emot en rapport om akademisk frihet från David Keye, UN Special Rapporteur ”on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression.”

Ladda ned rapporten från FN:s webbplats

Se presentationen “Freedom of Opinion and Expression and Academic Freedom” på YouTube

EU:s forskningsministrar antog i oktober 2020 en deklaration om den viktiga roll regeringar har för att skydda den vetenskapliga forskningens frihet, och att skydda akademisk frihet inom Bolognaprocessen och det europeiska området för högre utbildning (EHEA) såväl som inom det europeiska forskningsområdet (ERA).

Läs rapporten “Bonn Declaration on Freedom of Scientific Research” på det tyska Federal Ministry of Education and Research egen webbplats

Scholars at Risk logotyp