Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Universitas 21 - U21

Möjligheter till samarbete och internationella erfarenheter
Det globala universitetsnätverket U21 har något för alla. Som lärare och forskare erbjuds du plattformar för samarbeten och erfarenhetsutbyten. Som doktorand kan du delta i tävlingar och i gemensamma projekt med finansiering. Dina studenter ges möjligheter att åka på utbyte och studentkonferenser, samt delta i virtuella tävlingar. Mer information om nätverket finner du i högerspalten.

U21 för studenter

LU har tecknat studentutbytesavtal med i princip alla U21-partners. Detta innebär att man som student kan förlägga en till två terminers studier vid ett annat U21-universitet inom ramen för sina studier vid LU. Man ansöker till utbytesstudier vid den fakultet där man studerar.

Mer information om vilka möjligheter de olika fakulteterna erbjuder finns på respektive fakultets hemsida 

Det finns också möjligheter (för studenter samt en medföljande lärare) att delta i någon av de sommaraktiviteter för studenter som U21 anordnar. För mer information, se länken U21 för studenter i högerspalten.

U21 för doktorander

U21 utlyser medel för gemensamma projekt för doktorander, Graduate Collaborative Research Awards. Dessa projekt syftar till att skapa hållbara tvärvetenskapliga relationer mellan forskningsgrupper inom U21-nätverket, samt utveckla överförbara färdigheter för doktorander genom samarbete för att därmed främja sin forskning. Projektens resultat förväntas vara tillgängliga för allmänheten. Projektgrupperna måste ha minst tre U21 medlemmar från minst två länder. Sju projekt fick finansiering 2016. Ansökan för 2018 (avser perioden 2017-11-01--2018-11-01) är öppen 26 maj - 1 augusti 2017.

Mer information samt ansökningshandlingar hittar du på U21:s webbplats 

U21 3MT-tävlingen 2018

Three Minute Thesis Competition (3MT) är en tävling som vänder sig till doktorander. Den lokala tävlingen hålls i oktober (2 oktober 2018) och arrangeras av sektionen Externa relationer i samarbete med Lunds Doktorandkår, LDK. Deltagarna ska inför en jury samt en allmän publik presentera sin forskning på tre minuter, med hjälp av enbart en bild. Tävlingen, som är öppen för alla discipliner, hålls på engelska. Den lokala vinnaren filmas och är sedan LU:s representant i den globala virtuella U21-tävlingen senare under hösten. 

3MT poster (PDF - 2,10 MB, nytt fönster)

Informationsbrev 2018 (PDF - 54 kB, nytt fönster)

Läs mer på tävlingens webbplats 

U21 för unga forskare

Early Career Researchers (ECR) workshops är en verksamhet inom U21-nätverket vilken vänder sig till yngre forskare i början av sin karriär. Denna workshop arrangeras årligen vid något av U21-universiteten, vanligtvis i början av oktober. Temat varierar, men tanken är att forskare inom många olika områden ska kunna delta. Deltagande i en sådan workshop ger goda möjligheter till nätverksbyggande och karriärutveckling. LU stödjer deltagandet i ECR Workshop för två-tre forskare genom ett resebidrag anpassat till var workshopen är förlagd.

2017 års workshop arrangeras av Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) på temat Interculturality and Multiculturalism: the challenges for changing societies. 2016 höll University of Edinburgh workshopen Big data at the heart of 21st Century Research.

Mer information om ECR workshops hittar du på U21:s webbplats 

Samarbeta inom U21

Som lärare och forskare kan du använda U21-nätverket för att skapa kontakter med kollegor vid universitet inom U21 och tillsammans realisera idéer om exempelvis ett projekt eller workshop. Samarbeten inom U21 sker vanligen i projektform. Nätverket har etablerade samarbetsgrupper, benämnda Collaborative Groups, med representanter från medlemsuniversiteten.

Läs mer om samarbetsformer inom nätverket på U21:s webbplats

Sidansvarig:

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen