Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Service och stöd för inkommande studenter

Arrival Day och Orientation Weeks
Boende för inkommande studenter
Pre-Arrival Guide
Student Guide
International Desk och International Desk Facebook
Utskick till internationella studenter
Uppehållstillstånd och visum
Studenthälsan 
Studieverkstaden
Pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder
Kontakta studentens hemuniversitet
Försäkring

Arrival Day and Orientation Weeks

Mottagande mobilitet och service organiserar Arrival Day och Orientation Weeks för samtliga internationella studenter vid Lunds universitet. Faddrar/ international mentors utgör en viktig del i välkomnandet av internationella studenter och introduktionen till Lunds universitet, studentlivet och svensk kultur. 

Arrival Day och Orientation Weeks – info för internationella studenter på lunduniversity.lu.se

Akademisk kalender för Lunds universitet på lunduniversity.lu.se
Fadderprogrammet/ international mentors

Har du frågor eller synpunkter som kan förbättra vårt arbete med Arrival Day, Orientation Weeks eller fadderprogrammet, kontakta Kristen Clarberg kristen [dot] clarberg [at] er [dot] lu [dot] se 

Boende för inkommande studenter

Bostadshantering för studenter vid Lunds universitet sköts av LU Accommodation. Boendeansökan görs separat från ansökan om studier. Studenter som har nominerats i SoleMove får automatiskt ett mail med instruktioner, länk till bostadsinformation, ansökningssida och ansökningstider. 

Enligt rektorsbeslut finns det tre prioriteringskategorier av de bostadssökande:

 1. Bostadsgaranti (t.ex. avgiftsskyldiga studenter, studenter från University of California, Linnaeus Palme-stipendiater)
 2. Prioritet (t.ex. ICM-studenter och studenter från utomeuropeiska U21-universitet)
 3. Standard. Studenterna tilldelas bostad i den ordning som de har gjort sin ansökan. Fakulteternas internationella kontor kan, om de vill, inom gruppen "standard" prioritera vissa avtal eller studenter.

Alla ansökningar som inkommer före eller efter ansökningsperioden hanteras som sent inkomna, och hanteras i sista hand. 

Se aktuella ansökningsperioder


Läs mer om Bostadsgaranti
 
Eftersom alla studenter inte får bostad via LU Accommodation är det viktigt att uppmana de studenter som hör till kategorin "standard" att söka bostad även på andra sätt. 

Läs mer om bostäder för studenter

Pre-Arrival Guide

Pre-Arrival Guide är en broschyr i pdf-format som fungerar som en hjälp att förbereda sig inför studier vid Lunds universitet. Guiden uppdateras fler månader före terminsstart och finns tillgänglig på lunduniversity.lu.se. När Pre-Arrival Guide är uppdaterad informeras koordinatorer för spridning. I samband med att studenten antas görs ett utskick av Externa relationer där en länk till guiden inkluderas. Läs mer om utskick till internationella studenter nedan.

Finns det någon information som du saknar i Pre-Arrival Guide, kontakta Kristen Clarberg kristen [dot] clarberg [at] er [dot] lu [dot] se  

Pre-Arrival Guide hittas på lunduniversity.lu.se

Student Guide

Student Guide-foldern ingår i välkomstpaketet och delas ut till samtliga studenter under Arrival Day. Här hittar studenten svar på de vanligaste frågorna. Student Guide trycks inför varje hösttermin. Behöver du under årets gång ett mindre antal exemplar, kontakta studentreception [at] lu [dot] se (Studentreceptionen via e-post).

Broschyren Student Guide kommer inte tryckas inför läsåret 2021/2022. Under våren 2021 pågår arbete med att ta fram Orientation Guide to Lund University i Canvas. Orientation Guide to Lund University är en kurs som är aktiv under Orientation Weeks och omfattar information om Lunds universitet, schema för orientation programme, events, seminarier och Student Guide i omarbetad form. Har du frågor om Orientation Guide to Lund University, kontakta kristen [dot] clarberg [at] er [dot] lu [dot] se  

Student Guide i digitalt format hittas på lunduniversity.lu.se

International Desk och International Desk Facebook

International desk/ Studentreceptionen välkomnar internationella studenter med alla typer av praktiska frågor.

Läs mer om International Desk, se besökstider och kontaktuppgifter på lunduniversity.lu.se

International Desk Facebook ger löpande information om evenemang och aktiviteter i Lund och svensk kultur. Kanalens huvudsakliga målgrupp är befintliga internationella studenter, både utbytes- och programstudenter. Uppmana internationella studenter att följa oss via International Desk Facebook.

Har du något du vill sprida till internationella studenter? 
Kontakta Kristen Clarberg kristen [dot] clarberg [at] er [dot] lu [dot] se, ansvarig för International Desk Facebook vid Externa relationer.

Följ International Desk Facebook

Utskick och nyhetsbrev till internationella studenter 

Externa relationer skickar universitetsgemensam information till antagna internationella studenter via e-mail. Ca 4 utskick görs med följande innehåll: 

 1. Orientation programme, boende, när får studenten Ladok och studentkonto information (början av juni resp. slutet av december)
 2. Studentlund-information, hur man blir medlem (början av juli resp. januari) 
 3. Ladok- och ansökningskod (början av juli)
 4. Påminnelse om studentkonto information (början av augusti) 

Nyhetsbrev skickas till internationella studenter i Lund i samband med terminsstart, terminsmitt och avslut på terminen. Utskicken innehåller tips om events, information om svenska traditioner och helger och att-göra-lista inför t.ex. terminsslut.

 1. Välkommen till Lund (januari/september)
 2. Vår- och påsktraditioner/ Höstmörker (april/oktober)
 3. Terminsslut, sommar-/jultraditioner, innan-du-åker (maj/december)

Extra utskick görs i mån av behov, här ett exempel från hösten 2020

Uppehållstillstånd och visum

Antagna studenter med medborgarskap utanför EU och EES måste söka svenskt uppehållstillstånd för vistelser längre än tre månader. För studenter från ett antal länder krävs dessutom visum. Antagningsbesked skickas ut till studenter som kommer att bli antagna till heltidsstudier omfattande 30hp/ termin. När studenten har mottagit sitt antagningsbesked ansöker studenten om uppehållstillstånd på Migrationsverkets hemsida. Det är också möjligt att ansöka om uppehållstillstånd på närmaste svenska ambassad. 

Läs mer om uppehållstillstånd och för vilka länder visum krävs på migrationsverket.seHar du frågor om migrationsärenden?
 Kontakta Migrationssamordnare på Externa relationer

Studenthälsan/ Student Health Centre

Studenthälsan har engelskspråkig personal och erbjuder studenter stöd och hjälp med bekymmer som kan påverka studierna, bland annat i form av rådgivning och samtal. För andra typer av problem eller behov av vård behöver studenten vända sig till primärvården. Kontaktuppgifter till vårdcentraler hittas i Student Guide.

Ta reda på vad Studenthälsan/ Student Health Centre kan hjälpa till med på lunduniversity.lu.se

Läs om Studenthälsan på den svenska webben

Studieverkstaden erbjuder stöd för att förbättra studieteknik

Studieverkstaden/ Academic Support Centre, erbjuder internationella studenter stöd för att förbättra studieteknik, skrivande av akademiska texter och presentationsteknik.

Läs mer om Studieverkstaden/ Academic Support Centre på lunduniversity.lu.se

Pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder

Pedagogiskt stöd erbjuder stöd för internationella studenter med funktionshinder t.ex. synskada eller dyslexi. Studentens handläggare vid hemuniversitetet måste kontakta Pedagogiskt stöd innan utbytet börjar för att planera vilka insatser som behövs. En bekräftelse om betalning för stödet krävs av hemuniversitetet. Följande stödfunktioner erbjuds: 

 • Anteckningsstöd
 • Tentamensstöd
 • Specialpedagog
 • Talböcker
 • Mentor

Läs mer om Pedagogiskt stöd och hitta kontaktuppgifter på lunduniversity.lu.se

Kontakta studentens hemuniversitet

Vid allvarliga situationer kan det vara lämpligt att ta kontakt med studentens hemuniversitet. Exempel på några sådana situationer kan vara: 

 • Om studenten inte dyker upp vid kurser som han eller hon är registrerad för
 • Inte tar några poäng
 • Allvarligt hälsotillstånd
 • Fälld för fusk
 • Anklagad för t.ex. stök i boende
 • Vid brott t.ex. användning av narkotika

Studenter vid Lunds universitet betraktas som myndiga personer, och man bör vara återhållsam med att kontakta studentens anhöriga utan studentens medgivande.

Läs mer om krisbevakning

Kristen Clarberg

Arrival Day, Orientation Weeks and International Desk Facebook

E-post: kristen [dot] clarberg [at] er [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46 222 01 71

Erik Kvist

Migrationssamordnare vid Lunds universitet


E-post: 
erik [dot] kvist [at] er [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 79 06 61 783

SoleMove mobility support

E-post: solemove [at] er [dot] lu [dot] se

Martin Charlier +46 46 222 04 11 
Dimardo Dean +46 46 222 40 25

Logga in i SoleMove