Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Service och stöd för utresande studenter

 1. Handläggarens vs den nominerade studentens roll
 2. Inför avresan
 3. Stipendier för internationell studentmobilitet
 4. Studentambassadör utomlands
 5. Vid hemkomst
 6. Utbytesambassadörernas arbete
 7. Krisbevakning
 8. Försäkring för studenter

Handläggarens vs den nominerade studentens roll

Handläggarens roll

 • Förse studenten med korrekt information så att studenten skickar en korrekt ansökan till värduniversitet
 • Finnas till hands för studenten för frågor och stöd
 • Fungera som en länk mellan student och värduniversitet
 • Hantera frågor om pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder

Den nominerade studentens ansvar

 • Hitta lämpliga kurser på rätt nivå på värduniversitets webbsidor
 • Säkerställa att det finns en dialog kring tillgodoräknande av kurser (före utbyte, vid ändringar och vid hemkomst)
 • Vara informerad via SoleMove om t.ex. kursrestriktioner, extrakostnader och språktest.
 • Räkna ut Grade Point Average (GPA) om det krävs av värduniversitetet.
 • Boka och genomföra språktest i de fall det krävs
 • Söka information och ansöka om visum
 • Ta del av information inför avresa t.ex. vaccinationskrav, försäkringsvillkor (se ”Inför avresa” nedan)
 • Vara kontaktbar via e-post (även bevaka skräppostlådan)
 • Vara en god ambassadör för Lunds universitet under utbytet
 • Skriva en reseberättelse vid hemkomst (enligt fakultetens instruktioner)

Inför avresan

Vid eventet Time to Go som ges två gånger per år (maj och november) får studenten information om: 

 • Kammarkollegiets försäkring Student UT
 • Erasmusstipendium
 • Studenthälsan
 • Ambassadör för Lunds universitet utomlands

Time to Go-materialet på lu.se

Nuvarande studenter på utbyte berättar 

I december 2020 bjöd Externa relationer blivande utresande studenter till ett webbinarium "Utlandsstudier under covid-19 pandemin". Sex studenter på utbyte berättade i korthet om hur deras studier hade påverkats av pandemin, och seminariedeltagare hade möjlighet att ställa frågor via chat som besvarades av de sex studenterna och personal vid Externa relationer. Detta är ett enkelt koncept som kan göras i flera former och kring olika teman.

Stipendier för internationell studentmobilitet

Universitetsgemensamma stipendier som handläggs av Externa relationer:  

Läs mer om universitetsgemensamma stipendier på lu.se

Läs mer om Erasmuspraktikstipendiet på lu.se 

Andra stipendier

Läs mer om Stipendieförvaltningens resestipendium
 på lu.se

Studentambassadör utomlands

Under utbytestiden har studenten en viktig roll som representant för Lunds universitet. Studentens marknadsföringsinsatser vid t.ex. Study Abroad Fairs bidrar till ökad kännedom om Lunds universitet och öka intresset för utbytesstudier vid Lunds universitet. Läs mer och hitta material som kan användas av studenten:

Information för studenter om Studentambassadör utomlands på lu.se 

Information för studenter om Student ambassador abroad på lunduniversity.lu.se

Vid hemkomst

Att återvända till Sverige efter utbytesstudierna innebär en omställning som ibland kan upplevas som smärtsam. 

 • Fånga upp studenter som vill prata om sitt utbyte – bjud in till informell workshop där de får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra. Workshopen behöver handledning och ett tydligt syfte. Kan studenternas erfarenheter användas för att förbättra service för utbytesstudenter? Exempel på diskussionsfrågor: ”Varför man ska åka på utbyte?”, ”Utmaningar som utbytesstudent?”, ”Hur växer man som människa?”, ”Vilket stöd/information behöver hemvändare?”. Workshopen kan göras som zoommöte med möjlighet till break-out-rooms. 
 • Studenter som vill prata om sitt utbyte kan med fördel även engageras för marknadsföring t.ex. porträtt för webben, kort film som student kan göra själv.
 • Uppmana studenter att fortsätta bygga vidare på sitt internationella engagemang som internationell fadder.
 • Vid behov av stöd och någon att prata med om återanpassning och omställningen efter hemkomst, uppmana studenten att kontakta Studenthälsan.

Utbytesambassadörernas arbete

Externa relationer har 3–5 intermittent anställda utbytesambassadörer. Utbytesambassadörerna är studenter vid Lunds universitet och har egen erfarenhet av mobilitet utomlands. Deras huvudsakliga uppdrag är att öka studenters intresse och medvetenhet kring vilka internationella möjligheter som erbjuds vid Lunds universitet samt bidra till inspiration. Projektet startade våren 2019.

Utbytesambassadörernas arbete innebär att de till största delen själva utvecklar idéer och kommunikation för andra studenter, på studenters vis. Externa relationer bistår med handledning och workshops för att sålla bland idéer och säkerställa att idén uppfyller följande:

 • Lätt att genomföra (istället för svårt/ relativt svårt/ tidskrävande) 
 • Ger stor nytta/stort genomslag (istället för liten nytta/ litet genomslag)
 • Återanvändningsbar (istället för engångsgrej)

Instagram

Utbytesambassadörernas främsta kanal är @lund_university_abroad. Instagramkanalen syftar till att vara inspirerande och intresseväckande och bidra till att öka antalet studenter som skaffar sig internationell erfarenhet under sin studietid vid Lunds universitet. Målgruppen är samtliga studenter vid Lunds universitet.

Syfte med instagramkanalen:

 • Vara en plattform för informationsspridning av internationella möjligheter.
 • Synliggöra och inspirera till olika typer av internationella möjligheter.
 • Låta studenter inspirera andra studenter.
 • Vara en kanal för utresande studenter innan, under och efter mobilitet.
 • Bidra till att öka antalet utresande studenter från Lunds universitet.

Exempel på innehåll:

 • Gästgrammare – studenter på utbyte tar över kanalen under en vecka med bilder, filmer och "stories" från sin vardag utomlands.
 • Live streams – Intervjuer och samtal med inspirerande alumner med internationell erfarenhet.
 • Skapa engagemang och interaktivitet genom t.ex. tävlingar, stories med Q&A.
 • Marknadsföring av ansökningsdeadlines för t.ex. utbytesstudier och stipendier. 
 • Målgruppsanpassade filmer t.ex. för studenter som ska ansöka, innan de åker, när de har kommit hem.
 • Kampanjer t.ex. Erasmus Days. 

Handledare för utbytesambassadörerna: Ida Thelander ida [dot] thelander [at] er [dot] lu [dot] se

Uppmärksamma dina studenter om @lund_university_abroad

Hjälp till att sprida info om @lund_university_abroad i din fakultets kanaler med följande förslag på text och bild:

Ladda ner bild för att marknadsföra @lunduniversityabroad på webben (i infobox)

Behöver du bilder i andra format, kontakta ida [dot] thelander [at] er [dot] lu [dot] se

Följ studenter utomlands på Instagram

Lunds universitet erbjuder mängder av möjligheter att skaffa sig internationell erfarenhet. Instagramkanalen @lund_university_abroad drivs av studenter för studenter. Här kan du se vardagen för lundastudenter utomlands, delta i spännande tävlingar och lyssna på intervjuer med alumner och mycket mer. 


Följ @lund_university_abroad