Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Infrastrukturer

- Modul för att beskriva och synliggöra infrastrukturer
Syftet med infrastrukturmodulen är att ge en förbättrad överblick och öka synligheten av universitets många infrastrukturer. Informationen blir sökbar och tillgänglig, vilket kan förbättra resursutnyttjandet och ge fler forskare tillgång till den infrastruktur som finns, både internt på LU och för externa forskare. Det finns också möjlighet att koppla annan forskningsinformation i LUCRIS till infrastrukturen, såsom publikationer eller projekt. Detta möjliggör att informationen kan användas för att följa upp vetenskaplig verksamhet kopplad till infrastrukturerna.

Hur läggs infrastrukturer in?

I inledningsskedet sker arbetet med att lägga in infrastrukturer i LUCRIS centralt av LUCRIS-förvaltningen, och de är till en början endast synliga för inloggade i LUCRIS. Du som leder en infrastruktur kommer bli kopplad till den i LUCRIS och bli underrättad om detta. Du behöver då granska och eventuellt komplettera den information som registrerats om infrastrukturen. Använd manualen för att lättare granska och komplettera en infrastruktur.

Manual för infrastrukturansvariga (pdf)

Under våren 2019 blir informationen synlig och sökbar i Forskningsportalen.

Infrastrukturernas synlighet

Graden av synlighet kan väljas. Alla infrastrukturer som läggs in behöver inte visas ut externt, man kan lägga in infrastrukturer som bara går att hitta för den som är inloggad i LUCRIS, men synligheten i portalen har inte att göra med vem som kan och får använda infrastrukturen. Det är väsentligt att de infrastrukturer som inte är öppna för andras användning ändå finns med, då målet är att skapa en total överblick över infrastrukturerna för olika syften. Då är det angeläget att bilden av LU’s infrastrukturer blir så komplett som möjligt.

Även mindre infrastrukturer eller de som endast används internt kan ha stort genomslag och vara viktiga att visa upp.

Styrning av infrastrukturmodulen

Informationen som lagts in i LUCRIS har inhämtats genom en tidigare kartläggning av infrastrukturer på samtliga fakulteter vid LU. Tillägg av nya infrastrukturer ska bedömas av en arbetsgrupp under Forskningsnämnden. Gruppen bedömer om utrustningen/servicen kan klassas som infrastruktur och registreras i LUCRIS. Modulen är inte ett inventarieregister. Även eventuell borttagning av infrastrukturer ska följa samma princip.  

Kontakta LUCRIS-supporten med förfrågningar om tillägg och borttagning.

Sidansvarig:

Kontakt

LUCRIS-supporten

epost: servicedesk [at] lu [dot] se

telefon: 046-222 90 00 (måndag-fredag 8:00-17:00)

webbformulär: support.lu.se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen