Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Projekt

skapa projektsidor i LUCRIS
Syftet med modulen är att kunna synliggöra hur en forskare/forskargrupp valt att organisera sig kring ett i tid avgränsat forskningsämne. Projekten visar pågående och avslutad forskning och olika typer av projekt kan registreras såsom avhandlings-, forsknings- och nätverksprojekt. Skillnaden mellan ett projekt och en forskargrupp är att en forskargrupp är en organisatorisk enhet (som läggs in i LUCAT) medan ett projekt är avgränsat i tid och registreras i LUCRIS. Projektet får en egen sida i Forskningsportalen där olika relationer man lägger till (exempelvis till forskningsoutput, aktiviteter eller andra projekt) blir synliga.

Kännetecknande för projekt är att det är en tidsbegränsad och avgränsad forskningsverksamhet, till skillnad från en organisatorisk enhet såsom en forskargrupp (läs mer om projekt och forskargrupper i FAQ längre ner på denna sida). Ibland är projektet kopplat till extern finansiering, ett kontrakt i LUCRIS. Projektmedarbetare kan både vara externa och interna personer.

På följande sida kan du läsa om:

Hur lägger jag till ett nytt projekt?

Hur hittar jag mina projekt i LUCRIS?

FAQ om Projekt (och lite om forskargrupper)


Hur lägger jag till ett nytt projekt?

Alla användare i LUCRIS kan skapa projekt. I större samarbetsprojekt är det dock projektledaren, eller den som projektledaren utser, som ska se till att projektet skapas.

När du loggar in i LUCRIS kommer du till din översiktssida, där kan du se alla projekt som du ansvarar för eller är delaktiga i. Saknar du ett projekt lägger du till det via modulen "Projekt" i vänstermenyn inne i LUCRIS. Håll muspekaren över modulen så ser du att ett litet plus ´+`dyker upp - klicka på det om du vill lägga till ett nytt projekt. Du väljer sedan vilken typ av projekt du vill lägga till. Alla projekttyper har samma uppsättning av fält, i vilka man beskriver projektet, läs mer om dessa i FAQ:n längre ner på sidan.

I LUCRIS finns följande huvudklassificering av projekt:

 • Research / Forskning
 • Consultancy / Uppdragsforskning
 • Dissertation / Avhandling
  - Notera att avhandlingsprojektet är något annat än själva avhandlingen (vilken ska registreras under Forskningsoutput). Avhandlingsprojektet syftar till att koppla samman hela avhandlingsperioden och blir en bas där man kan visa fram de aktiviteter och output som skapas längs med vägen.
 • Network / Nätverk
  - Det finns vissa sorters projekt som är mer som organisatoriska arrangemang, men som kanske ändå inte platsar naturligt under som LU-intern organisatorisk enhet. Det kan t ex gälla nationella strukturer eller mer informella interna grupperingar. För dessa kan projekt av typen nätverk användas.
 • Other / Övrigt

När man lägger till en medarbetare inom LU till ett projekt meddelas denna att projektet har skapats. Meddelande går dock inte ut till externa medlemmar som lagts till ett projekt.
OBS! Externa personer som läggs till på ett projekt måste ge sitt samtycke till detta.

En kort instruktionsfilm framtagen på Medicinska fakulteten (på engelska):

Tillbaka till sidans topp


Hur hittar jag mina projekt i LUCRIS?


Du hittar dina redan inlagda projekt genom att klicka på "Projekt"-modulens namn i vänstermenyn. Vill du redigera ett befintligt projekt öppnar du det och klickar på den lilla pennan uppe i vänstra hörnet. Om du inte har rättighet att ändra i projektet kan du kontakta supporten. Ligger det konstiga och ofullständiga projekt i din lista? Kolla i FAQ:n nedan hur du ska göra med dessa!

Du kan också leta bland publika projekt i forskningsportalen:

Sök bland inlagda projekt i Lunds universitets forskningsportal

Tillbaka till sidans topp


FAQ om Projekt (och lite om Forskargrupper)

Varför ligger de en massa ofullständiga projekt på min profil i LUCRIS?

Nu i ett inledningsskede kan det hända att du ser projekt på din profil i LUCRIS som inte syns på portalen, detta beror på att vi fört över de Projekt och Forskargrupper som låg i LUP. Tyvärr är metadatakvalitén på dessa så pass låg att vi valt att dölja dem för att du som forskningsledare i ett projekt ska hinna berika dem innan de blir publika. Hör gärna av dig om du vill ha hjälp med att ta bort ett projekt. Projekt som inte berikats och gjorts synligt kommer att rensas bort.

Vad är skillnaden mellan en forskargrupp och ett projekt?

Forskargrupper i LUCRIS ska representera hur vi är organiserade internt vid LU, dessa finns eller upprättas därför i LUCAT. Projekt i LUCRIS ska representera vilken forskning som bedrivs vid LU, dessa läggs in i LUCRIS. Forskargrupper som läggs till i LUCAT administreras via LUCAT (är synkade). Benämningen på forskargruppen ska vara förklarande. Om du som forskargruppsledare önskar att ditt namn ska ingå i benämningen, läggs detta i så fall alltid sist och inom parentes. När forskare i forskargruppen sedan lägger till annat material i LUCRIS, t ex en publikation, kan forskaren ange om det tillagda materialet har anknytning till forskargruppen. OBS! Forskargrupper kan enbart innehålla interna personer. Om du som forskare vill ange att externa personer ingår, görs detta i beskrivningsfältet. Projekt i LUCRIS läggs till och administreras av forskaren själv, förslagsvis av projektledaren. Deltagarna i projektet kan koppla finansiering till ett projekt ( koppling till kontrakt från modulen ”Awards”), och även annan forskningsinformation, som projektdeltagare, publikationer, aktiviteter, andra projekt osv. Det är därför bra att göra upp internt vem som ska ha huvudansvaret för projektinformationen för varje enskilt projekt. Både interna och externa personer kan knytas till ett projekt, externa personer skall tillfrågas.

Vem bestämmer vilka projekt som ska finnas i LUCRIS?

Enligt den gemensamma praxisen ska all externt finansierad forskningsprojekt samt avhandlingsprojekt finnas representerade i LUCRIS. Övriga projekt kan läggas till enligt lokal praxis. Finansieringen för ett projekt anges genom att knyta till ett eller flera kontrakt till projektet.

Jag är med i ett internationellt nätverk eller en organisation men det verkar lite överdrivet att skapa ett projekt av nätverkstyp av det. Finns det något annat sätt att bara ange att jag är med?

Då kan du lägga till det som en aktivitet av typen ”External academic engagement” - "Membership of external  research organisation” / "Medverkan i extern forskningsorganisation/forskningsnätverk". Detta kan användas där syftet inte är att beskriva själva nätverket, utan bara personens deltagande.

Jag har hört att man skulle kunna skapa ett projekt direkt från ett externfinansierat kontrakt, hur gör man?

Be din ekonom som skickar in det externfinansierade kontraktet för diarieföring och uppläggning i LUCRIS att beställa ett projekt i relation till detta.

Vilken information kan jag lägga in i ett projekt?

 • Nature of activity type: Välj bland följande (en eller fler kan väljas):

     - Interdisciplinary research/Tvärvetenskaplig forskning

     - International collaboration/ Internationellt samarbete

     - National collaboration/ Nationellt samarbete

     - Collaboration with industry/ Samarbete med industri

     - Collaboration with municipalities and county councils/ Samarbete med kommuner och landsting

     - Collaboration with schools/ Samarbete med skolor

     - Internal collaboration (LU)/ Internt samarbete (LU)

     - Clinical research/ Forskning i universitetssjukvården

     - Artistic research/ Konstnärlig forskning

     - Teaching/Undervisning

     - Individual research project/ Individuellt forskningsprojekt

 • Title: Lägg till titel både på Svenska och engelska om möjligt. Språk växlar du i övre vänstra hörnet, alternativt klickar du på Translation i vänstermenyn. 
 • Short title
 • Acronym
 • ID: Här visas samma ID-alternativ som för Awards.
 • Description: Kortare projektbeskrivning, max 400 tecken, helst på både svenska och engelska, med målgrupp forskarsamfundet.
 • Layman's description: Kortare populärvetenskaplig beskrivning, helst på både svenska och engelska.
 • Participants: Interna eller externa personer/organisationer (Participants/Collaborator).

  OBS! Externa personer som läggs till på ett projekt måste ge sitt samtycke till detta. Om en person läggs till, följer även information om vilka organisationer denne är kopplad till med. Icke relevanta organisationskopplingar måste bockas ur. Varje person som läggs till måste få en roll tilldelad i projektet:

     - PI - primary investigator (PI): forskningsledare (PI)

     - CoI - co-investigator (CoI), project participant: forskare, projektmedlem

     - Researcher – forskare.

     - Project communication officer: projektkommunikatör

     - Project coordinator: projektkoordinator

     - Administrator: administratör

 • Project managed by: Institution eller annan organisation vars administratör kan understödja vid registrering/redigering av projektet. Sätts av den som lägger in projektet, men kan ändras.
 • Collaborative partners: Klicka för yes om detta är ett samarbetsprojekt, då kommer organisationerna under Participants ovan dyka upp. Du kan redigera listan om du vill. Sök fram samarbetspartner/organisation under Add collaborator..., om de inte finns med i databasen kan du lägga till en ny genom att klicka Create new.... Organsationer ska läggas till enligt formen "Organisation (universitet eller dyl.), Land" ex. Copenhagen University, Denmark. OBS! En av samarbetspartnerna måste markeras som Lead.
 • Life cycle: Startår/slutår för projektet. Slutår kan lämnas tomt om så önskas.
 • Curtailed: Om projektet avslutats i förtid kryssas detta i här.
 • Keywords: Klassificering enligt UKÄ och fria ämnesord.
 • Files and access: Lägg till dokument: Möjlighet att t ex. lägga till längre projektbeskrivning - den vetenskapliga presentationen av projektet kan bifogas som pdf, t ex den som är inskickad till finansiären.
 • Links: Länka till projektwebbplats utanför LUCRIS.
 • Relations: Koppling till publikationer, aktiviteter, kontrakt, huvudprojekt etc. Notera att publikationer som är skrivna (enbart) av LU-externa författare som ingår i ett LU-projekt kan ej läggas in i LUCRIS.

OBS! Innan du spara måste du se att synlighetsnivån är satt till "Public - No restriction". Om inte - ändra!

Visibility är satt till "Public- No restriction"

Tillbaka till sidans topp


Sidansvarig:

Kontakt

LUCRIS-supporten

epost: servicedesk [at] lu [dot] se

telefon: 046-222 90 00 (måndag-fredag 8:00-17:00)

webbformulär: support.lu.se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen