Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ansök om administrativ roll

vilka roller finns och hur ansöker du?

För att kunna vara ett administrativt stöd behövs ibland en specifik roll i LUCRIS för att kunna överblicka, ändra och administrera information inom en specifik organisatorisk enhet.

Det finns en rad olika roller man kan söka i LUCRIS. De flesta rollerna är av redaktörs-karaktär vilket betyder att de bygger på två saker:

 1. Vilken specifik modul / vilken uppgift du behöver utföra
 2. Vilken organisatorisk enhet du behöver utför uppgiften för

Exempelvis kan man ansöka om rollen som redaktör för personliga profiler för sin specifika organisatorisk enhet, vill man också kunna redigera aktiviteter måste man ansöka om en separat roll för detta.

Det finns också administratörs-roller som är globala, det vill säga gör det möjligt att redigera alla poster på LU inom en specifik modul - dessa delas inte ut utan vill du komma i kontakt med någon som har dessa rättigheter får du vända dig till supporten.


Hur du ansöker

För att söka en behörighet/roll i LUCRIS gör du så här:

1. Identifiera vilken roll du behöver och för vilken avdelning 

Vid ansökan ska du ange vilken behörighet du ansöker om och för vilken organisation (verksamhetsorganisation) den ska gälla. Det kan vara en fakultet, en institution eller liknande.

Du hittar de olika rollerna under Administrativa roller i LUCRIS på denna sida.

2. Skicka in din ansökan till din ansvarige rollfördelare

Ansök om din roll genom att kontakta den på din fakultet som är ansvarig för detta, antingen direkt eller genom att maila LUCRIS-supporten med ämnesraden "Ansökan om roll i LUCRIS". 

Rollfördelare

Ansvarig för rollfördelning per fakultet i LUCRIS är:


Administrativa roller i LUCRIS

Här kan du läsa om vilka roller i LUCRIS du kan söka och vad dessa innebär.

  • "Editor of Research Output" En granskare kan skapa, läsa, uppdatera, ta bort, godkänna/validera forskningsoutput och avhandlingar från en viss organisatorisk enhet. Rollen söks via fakultetsansvarig för LUCRIS.
    
  • "Submitter of Research Output" En submitter kan lägga in forskningsoutput för någon annan inom en viss organisatorisk enhet, dock inte validera den samma. Rollen söks via fakultetsansvarig för LUCRIS

  • "Editor of Persons" Kan uppdatera profilinformation och exempelvis profilfoto för personer inom en viss organisatorisk enhet. Rollen söks via fakultetsansvarig för LUCRIS.

  • "Editor of Activities" Kan uppdatera och radera aktiviteter för personer inom en viss organisatorisk enhet. Söks via fakultetsansvarig för LUCRIS.

   • "Editor of Projects" Kan lägga till och ändra information om ett specifikt projekt inom en viss organisatorisk enhet. Rollen söks via Fakultetsansvarig för LUCRIS.

    • "Editor of Prizes" kan lägga till och ändra information om en utmärkelse inom en viss organisatorisk enhet. Rollen söks via Fakultetsansvarig för LUCRIS.

     

     • "Editor of Curriculum Vitae" används framför allt för att arbeta med highlighted content CV (highlighted publications) inom viss organisatorisk enhet. Rollen söks via fakultetsansvarig för LUCRIS.

      • "Administrator" har tillgång till alla moduler och kan ändra, lägga till, slå ihop och radera. Innehas av systemförvaltaren och förvaltningsgruppen.
      • "Administrator of External Organisations" kan ändra och slå ihop information om externa organisationer. Innehas av systemförvaltaren och förvaltningsgruppen.
      • "Administrator of External Persons" kan ändra och slå ihop information om externa personer. Innehas av systemförvaltaren och förvaltningsgruppen.
      • "Administrator of Journals" uppdaterar och godkänner information om tidskrifter. Innehas av systemförvaltaren och förvaltningsgruppen.
      • "Administrator of Events" uppdaterar och godkänner information om events (ex information om konferenser, utställningar etc). Innehas av systemförvaltaren och förvaltningsgruppen.

      Kontakta LUCRIS-supporten

      E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

      Telefon: 046-222 90 00
      (måndag-fredag 8:00-17:00)

      Webbformulär: support.lu.se