Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mata in information

LUCRIS består av en rad moduler, information som matas in i dessa kan sedan kopplas till varandra för att synliggöra Lunds universitets forskning.

Kom igång med LUCRIS!

Bli en del av Lunds universitets CV! Synliggör din forskning och expertis i Forskningsportalen genom att uppdatera din profil i LUCRIS. Inte nog med att du får ett synlig, samlad bild av din forskning som kan länkas och sökas i relation till alla forskare på LU, du kan också generar CV:n med en knapptryckning!

Nedan finns en kort genomgång hur det funkar att lägga in information i LUCRIS och vad som ska registreras

Vad ska matas in?

Generellt ska enbart sådant som har någon form av koppling till forskningsgärningen registreras i LUCRIS. Undantag kan vara sådan information som läggs in i profilen som ska synas i ditt CV, t ex tidigare anställningar och tidigare forskningsoutput.

Hur ska informationen matas in?

All information matas in i databasen LUCRIS, vilken endast kan nås genom inloggning med LUCAT ID

Den mesta, men inte all, information som matas in i LUCRIS är också synlig i Lunds universitets forskningsportal. Det som inte syns där är exempelvis detaljerad kontraktsinformation från de externfinansierade kontrakten (i systemet kallat awards) samt information/filer som blivit dolda i forskningsportalen, detta görs av den som registrerar informationen

Har du fler frågor - kontakta LUCRIS-supporten!

  När du loggat in landar du på din personliga profilsida, en sida som visar vilken information som du eller någon annan lagt in eller som importerats från andra system på LU. Du ser:

  • forskningsoutput
  • aktiviteter
  • projekt
  • kontrakt
  • priser och utmärkelser
  • information från LUCAT
  • samt personer och organisationer som genom dina publikationer och aktiviteter synliggör ditt nätverk.

  Denna flik kallas "Personal Overview". Här kan du lägga in material och se över din profil.

  Illustration av personsidan i LUCRIS
  Illustration av Personhemsidan i LUCRIS

  Lägga till information

  Väljer vad du vill lägga till: publikation ("Research Output"), aktivitet ("Activities") eller projekt
  ("Projects") etc. Valet gör du  via den gröna knappen till höger "Add content”.

  Illustration hur man lägger till information på sin LUCRIS-profil.
  Illustration hur man lägger till information på sin LUCRIS-profil.

  Via knappen ”Add content” får du upp en "Submission guide", vilken ger förslag på de vanligaste informationstyperna.  

  1. Välj vad du vill lägga in
   Du får nu möjlighet att "Choose submission". Detta innebär att du väljer vilken specifik information du vill lägga till: aktivitet, forskningsoutput etc. Det du lägger till blir direkt synligt på din profil i Forskningsportalen förutom information som du lägger till under modulen Research output, vilken först kommer granskas innan den görs publik.

   Oavsett vilken modul du väljer så får du en rad toppval under varje modul. När du klickar på ett av toppvalen visas vilka underkategorier som finns, exempelvis under "Research Output" → "Contribution to Journal" så hittar du en rad olika publikationstyper som kan finnas i en tidskrift.
    
  2. Fyll i information
   Alla fält markerade med en röd asterisk * är tekniskt sett obligatoriska i systemet. Övriga fält är frivilliga, men ju mer korrekt information du matar in i systemet desto bättre och mer användbar blir informationen man kan hämta ut. Ambitionsnivån beror på dig som forskare och på eventuell lokal praxis.
    
  3. Intern/ extern affiliering
   Läs mer under "Lägg till/ ändra affiliering" nedan.
    
  4. Synlighet på posten
   När du är klar kan du under "Visibility" ändra vilken synlighet din post ska ha i systemet. Observera att du i regel alltid ska välja publik synlighet ("Public") för dina poster, men om du t.ex. vill begränsa åtkomsten till en fulltextfil gör du det i inställningarna för själva filen.
  • OBS! Systemet inte kan hantera material som är sekretessbelagt.

  KOM IHÅG att avsluta med att trycka på spara-knappen längst ner!

  Vad kan jag lägga in?

  Inmatning av information i LUCRIS görs via respektive modul, läs mer om vad du kan lägga in och hur på följande undersidor:

  Information som läggs in under en modul kan kopplas till information i en annan modul genom att ange att de har en relation, på så sätt kan man till exempel synliggöra vilka kontrakt som finansierat vilka projekt och vilka publikationer som presenterats i vilka sammanhang.

  LU-anställda, nuvarande och tidigare anställda, ska var inlagda som interna personer och deras affiliering ska överensstämma med den som anges i publikationen. Interna personer illustreras med svart siluett och när en sådan finns, finns även en koppling till personens LUCAT. Det är också det som gör att publikationen dyker upp i personens lista över forskningsoutput. Även personer som lägger in publikationer från en tidigare/parallell anställning på ett annat lärosäte ska ligga som interna MEN det nuvarande affilieringen vid LU ska bockas ur. Läs mer under "Ändra affiliering" nedan.

  Externa personer
  En extern person illustreras av en vit siluett och har ingen koppling till någon i LUCAT. Personens affiliering ska läggas till (se hur under "Ändra affiliering" nedan). Extern affiliering ska läggas till på lärosätesnivå, det vill säga aldrig avdelning/institution utan exempelvis Uppsala University. Lärosätena skrivs alltid på engelska, många finns redan inlagda så sök först i listan. Om affilieringen inte finns, klicka på "Create new" för att lägga till den.

  Ändra affiliering
  För att ändra/lägga till affiliering eller ändra en person från extern-intern (eller omvänt) på en person klicka "Edit"/ "Redigera".
   

  Illustration av hur man ändrar affiliering på en person i LUCRIS.


  Om du ska ändra från extern till intern eller tvärtom klicka på Change person i övre högra hörnet. Sök där efter rätt intern person genom att välja "Replace" eller "Make external".

  Ändra eller ta bort interna affilieringar genom att klicka ur rutorna under namnet. Notera att endast de affilieringar som anges i publikationen ska vara med. Lägg till externa affilieringar via "Affiliate to External organisation". Spara genom att klicka "Update".

  Illustration över hur man ändrar affiliering på en person i LUCRIS.

  Hur man uppdaterar sin personprofil

  Information om namn, kontaktuppgifter, anställning och titel hämtas direkt från LUCAT.

  Övrig information kan du ändra själv.

  ► Klicka på ”Edit profile

  Illustration av hur man hittar knappen för att börja redigera sin profil i LUCRIS.
  Illustration av hur man hittar knappen för att börja redigera sin profil i LUCRIS.

  Lägg till:

  Beskrivande text
  Fyll i en beskrivning av din forskning på svenska och engelska under Research - prioriterat är den engelska texten (det finns möjlighet att även beskriva Samverkan, undervisning, konstnärlig forskning etc.). Kom ihåg att lägga in information på båda språken eftersom information exempelvis inlagd i den engelska rutan endast visas på den engelska sidan i Forskningsportalen, om svensk text saknas kommer ingen information visas på den svenska
  sidan.  

  Lägg till profilfoto
  Lägg till ett personfotot under "Profilfoto"

  UKÄ-klassificering
  Lägg till UKÄ-klassning av ditt forskningsområde under rubriken: Nyckelord/ Keywords – UKÄ Subject Classification. Genom att lägga en ämnesklassning kan man söka fram forskare i olika ämnen i Forskningsportalen oavsett organisatorisk hemvist.

  Synlig profil?
  Kontrollera synlighetsnivå på personprofil längst ner. Om din profil ska vara publik men inte har status ”Public” under Visibility – ändra.

  Illustration över hur man sparar och synliggör en personprofil i LUCRIS.

  Det är obligatoriskt att registrera alla forskningsoutput som du publicerat i egenskap av forskare vid LU i LUCRIS.

  Kontrollera gärna att din publikationslista. Om du ser felaktigheter kan du klicka på det lilla kugghjulet till höger efter publikationens titel och ”Disclaim"/ "Friskriva dig” från publikationen.

  Lägga till forskningsoutput gör du via knappen "Add new".

  Lägg till en forskningsoutput

  Välj hur du ska lägga in: manuellt/ söka eller importera
  Du kan välja mellan att lägga till information manuellt, söka upp forskningsoutput i exempelvis Scopus eller importera via fil.

  Illustration över möjligheter att lägga till information i LUCRIS.


  Du kan läsa mer om hur du importera information från en databas eller med hjälp av olika filformat som exempelvis RIS.

  Forskningsoutput

  Registrera publikationer från tidigare anställningar

  Du kan också registrera publikationer som du gjort innan/utanför din anställning på LU, var god se till att ange korrekt affiliering på dessa så att de inte räknas som affilierade till LU.  Läs mer om hur man ändra affiliering på information i LUCRIS nedan.

  Ändra affiliering på en post

  Affiliering ändrar du lätt på varje publikation, aktivitet etc som du lägger in. Du gör det under ditt namn, läs mer om det under stycket "Hur lägger jag till och sparar material i LUCRIS?" ovan.

  Projekten visar pågående och avslutad forskning och olika typer av projekt kan registreras såsom avhandlings-, forsknings- och nätverksprojekt. Projektet får en egen sida i forskningsportalen där olika relationer man lägger till (exempelvis till forskningsoutput, aktiviteter eller andra projekt) blir synliga.

  Vad är ett projekt?

  Kännetecknande för projekt är att det är en tidsbegränsad och avgränsad forskningsverksamhet och registreras i LUCRIS, till skillnad från en forskargrupp som är en organisatorisk enhet och läggs i LUCAT.

  Språk

  Inmatningsgränssnittet finns på svenska och engelska. Första gången du loggar in har du möjlighet att välja svenskt eller engelskt gränssnitt.  
  För att ändra gränssnittspråk klickar du på ditt användarnamn i övre högra hörnet: Under Profile ⇒ Language settings.

  Du kan du välja vilket språk du vill ha inmatningsgränssnittet (Language) på samt vilka av de svenska eller engelska rutorna som du vill se först i de fall du kan mata in information på båda språken (Default submission language).

  Viss information kommer (oavsett vilket inmatningsspråk man valt) kunna läggas till både på svenska och engelska. Man byter mellan det svenska inmatningsfältet och det engelska med hjälp av en svensk eller brittisk flagga. Flaggan finns antingen i direkt anslutning till ett specifikt fält eller så kan man ändra läge i övre vänstra hörnet.

  Illustration av språkinställning i LUCRIS

  När du lägger till information under någon modul kan du alltid byta språk genom att klicka på den svenska eller den brittiska flaggan. Om du vill ha båda språken, fyll i på det ena språket och byt sedan språk. Du får då upp ett tomt fält. Strax under flaggan i övre vänstra hörnet har du också möjlighet att välja Translation. Genom att klicka där får du upp alla fält som har möjlighet att skrivas på både svenska och engelska och får på så sätt få överblick över vilka fält som saknar översättning.

  Meddelande från systemet

  LUCRIS meddelar dig via e-post om förändringar i systemet som rör den information du lagt till/blivit tillagd i ditt namn. Dessa meddelanden skickas så att du vet vad som importerats eller lagts till i ditt namn.

  Fel data på din profil?

  Om något är fel kan du upptäcka det direkt och gå in i systemet och Disclaim content – det vill säga tala om att du inte är rätt författare till en specifik publikation. Du kan också se information någon lagt till i ditt namn och gå in och berika posten om det saknas information. Du kan alltid ändra dina meddelande- och e-postinställningar genom att klicka på ditt användarnamn i övre högra hörnet när du är inloggad i LUCRIS.   

  Ställa in meddelande och e-postalternativ

  Menyn, som fälls ut till vänster när du klickat på ditt användarnamn, innehåller bland annat:  
  • Meddelandeinställningar (Message settings):

  innebär att du själv slår på eller av vilken information du vill få från de olika modulerna i systemet.

  E-postinställningar (E-mail settings):

  du kan ställa in frekvensen av meddelande/e-post från olika delar av systemet. Exempelvis meddelar systemet om förändringar i den information du själv lagt in eller om någon annan lagt in information i ditt namn. Vi rekommenderar att du har inställningen att e-post skickas direkt, det vill säga Mails are sent instantly. Kom ihåg att alla ändringar måste sparas innan du går vidare, genom att klicka på längst ner på sidan.

  Kontakta LUCRIS-supporten

  E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

  Telefon: 046-222 90 00
  (måndag-fredag 8:00-17:00)

  Webbformulär: support.lu.se