Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Projekt

skapa projekt i LUCRIS

Syftet med modulen "Projekt" är att kunna synliggöra hur en forskare/forskargrupp valt att organisera sig kring ett i tid avgränsat forskningsämne.

Projekten visar pågående och avslutad forskning och olika typer av projekt kan registreras såsom avhandlings-, forsknings- och nätverksprojekt. Projektet får en egen sida i forskningsportalen där olika relationer man lägger till (exempelvis till forskningsoutput, aktiviteter eller andra projekt) blir synliga.


Vad är ett projekt?

Kännetecknande för projekt är att det är en tidsbegränsad och avgränsad forskningsverksamhet och registreras i LUCRIS, till skillnad från en forskargrupp som är en organisatorisk enhet och läggs i LUCAT (läs mer om projekt och forskargrupper i FAQ längre ner på denna sida). Ibland är projektet kopplat till extern finansiering, ett kontrakt i LUCRIS. Projektmedarbetare kan både vara externa och interna personer.


Hur lägger jag till ett nytt projekt?

Alla användare i LUCRIS kan skapa projekt. I större samarbetsprojekt är det dock projektledaren, eller den som projektledaren utser, som ska se till att projektet skapas.

När du loggar in i LUCRIS kommer du till din översiktssida, där kan du se alla projekt som du ansvarar för eller är delaktiga i. Saknar du ett projekt lägger du till det via modulen "Projekt" i vänstermenyn inne i LUCRIS. Håll muspekaren över modulen så ser du att ett litet plus "+" dyker upp. Klicka på plustecknet om du vill lägga till ett nytt projekt. Du väljer sedan vilken typ av projekt du vill lägga till. Alla projekttyper har samma uppsättning av fält, i vilka man beskriver projektet, läs mer om dessa under vanliga frågor och svar, längre ner på sidan.

Projekten blir genast synliga i forskningsportalen.

Instruktionsfilmer

Instruktionsfilm om hur man skapa ett projekt på information från ett befintligt externfinansierat kontrakt.

Huvudklassificering av projekt

I LUCRIS finns följande huvudklassificeringar i projekt:

 • Research/forskning
 • Commissioned research/uppdragsforskning
 • Dissertation/avhandling
  Notera att avhandlingsprojektet är något annat än själva avhandlingen (vilken ska registreras under forskningsoutput). Avhandlingsprojektet syftar till att koppla samman hela avhandlingsperioden och blir en bas där man kan visa fram de aktiviteter och output som skapas längs med vägen.
 • Network/nätverk
  Det finns vissa sorters projekt som är mer som organisatoriska arrangemang, men som kanske ändå inte platsar naturligt under som LU-intern organisatorisk enhet. Det kan t ex gälla nationella strukturer eller mer informella interna grupperingar. För dessa kan projekt av typen nätverk användas.
 • Other/övrigt

När man lägger till en medarbetare inom LU till ett projekt meddelas denna att projektet har skapats. Meddelande går dock inte ut till externa medlemmar som lagts till ett projekt.
Externa personer som läggs till på ett projekt måste ge sitt samtycke till detta.


Hur hittar jag mina projekt i LUCRIS?

Du hittar dina redan inlagda projekt genom att klicka på Projekt-modulens namn i vänstermenyn. Vill du redigera ett befintligt projekt öppnar du det och klickar på den lilla pennan uppe i vänstra hörnet. Om du inte har rättighet att ändra i projektet kan du kontakta supporten. Ligger det konstiga och ofullständiga projekt i din lista? Kolla bland vanliga frågor nedan hur du ska göra med dessa!

Du kan också leta bland publika projekt i forskningsportalen:


Vanliga frågor och svar om projekt

Nedan hittar du våra vanliga frågor och svar om projekt och även lite om forskargrupper.

Nu i ett inledningsskede kan det hända att du ser projekt på din profil i LUCRIS som inte syns på portalen, detta beror på att vi fört över de projekt och forskargrupper som låg i LUP. Tyvärr är metadatakvalitén på dessa så pass låg att vi valt att dölja dem för att du som forskningsledare i ett projekt ska hinna berika dem innan de blir publika. Hör gärna av dig om du vill ha hjälp med att ta bort ett projekt. Projekt som inte berikats och gjorts synligt kommer att rensas bort.
 

Forskargrupper i LUCRIS ska representera hur vi är organiserade internt vid LU, dessa finns eller upprättas därför i LUCAT. Projekt i LUCRIS ska representera vilken forskning som bedrivs vid LU, dessa läggs in i LUCRIS.

Forskargrupper som läggs till i LUCAT administreras via LUCAT (är synkade). Benämningen på forskargruppen ska vara förklarande. Om du som forskargruppsledare önskar att ditt namn ska ingå i benämningen, läggs detta i så fall alltid sist och inom parentes. När forskare i forskargruppen sedan lägger till annat material i LUCRIS, exempelvis en publikation, kan forskaren ange om det tillagda materialet har anknytning till forskargruppen.

OBS! Forskargrupper kan enbart innehålla interna personer. Om du som forskare vill ange att externa personer ingår, görs detta i beskrivningsfältet.

Projekt i LUCRIS läggs till och administreras av forskaren själv, förslagsvis av projektledaren. Deltagarna i projektet kan koppla finansiering till ett projekt (koppling till kontrakt från modulen Kontrakt), och även annan forskningsinformation, som projektdeltagare, publikationer, aktiviteter, andra projekt osv. Det är därför bra att göra upp internt vem som ska ha huvudansvaret för projektinformationen för varje enskilt projekt. Både interna och externa personer kan knytas till ett projekt, externa personer skall tillfrågas.

Enligt den gemensamma praxisen ska all externt finansierad forskningsprojekt samt avhandlingsprojekt finnas representerade i LUCRIS. Övriga projekt kan läggas till enligt lokal praxis. Finansieringen för ett projekt anges genom att knyta till ett eller flera kontrakt till projektet.

Fråga: Jag är med i ett internationellt nätverk eller en organisation men det verkar lite överdrivet att skapa ett projekt av nätverkstyp av det. Finns det något annat sätt att bara ange att jag är med?


Svar: Då kan du lägga till det som en aktivitet av typen ”External academic engagement” - "Membership of external  research organisation” / "Medverkan i extern forskningsorganisation/forskningsnätverk". Detta kan användas där syftet inte är att beskriva själva nätverket, utan bara personens deltagande.

Gå till ditt forskningskontrakt i LUCRIS ("Award"/"Kontrakt"), öppna det och under relationer finns en rubrik som heter "Projekt". Klicka på knappen "Create a project based on this award". Välj sedan vilken information som ska följa med och skapa projektet. Sedan är det bara att fyll projektet med fler deltagare, publikationer etc. Kom ihåg att dubbelkolla så att synligheten är satt till "Publik" längst ner. Så fort projektet är sparat är det synligt i Forskningsportalen.
 

Se en filmad presentation av hur du skapar projekt från ett kontrakt (Öppnas i nytt fönster)

Nature of activity type: Välj bland följande (en eller fler kan väljas):

 1. Interdisciplinary research/Tvärvetenskaplig forskning

 2. International collaboration/ Internationellt samarbete

 3. National collaboration/ Nationellt samarbete

 4. Collaboration with industry/ Samarbete med industri

 5. Collaboration with municipalities and county councils/ Samarbete med kommuner och landsting

 6.  Collaboration with schools/ Samarbete med skolor

 7. Internal collaboration (LU)/ Internt samarbete (LU)

 8. Clinical research/ Forskning i universitetssjukvården

 9. Artistic research/ Konstnärlig forskning

 10. Teaching/ Undervisning

 11. Individual research project/ Individuellt forskningsprojekt

Title:Lägg till titel både på Svenska och engelska om möjligt. Språk växlar du i övre vänstra hörnet, alternativt klickar du på Translation i vänstermenyn. 

Acronym

Description: Kortare projektbeskrivning, max 400 tecken, helst på både svenska och engelska, med målgrupp forskarsamfundet.

Layman's description: Kortare populärvetenskaplig beskrivning, helst på både svenska och engelska.

Participants: Interna eller externa personer/organisationer (Participants/ Collaborator).

OBS! Externa personer som läggs till på ett projekt måste ge sitt samtycke till detta. Om en person läggs till, följer även information om vilka organisationer denne är kopplad till med. Icke relevanta organisationskopplingar måste bockas ur. Varje person som läggs till måste få en roll tilldelad i projektet:

 • PI - primary investigator (PI): forskningsledare (PI)

 • CoI - co-investigator (CoI), project participant: forskare, projektmedlem

 • Researcher – forskare.

 • Project communication officer: projektkommunikatör

 • Project coordinator: projektkoordinator

 • Administrator: administratör

Collaborative partners: Klicka för yes om detta är ett samarbetsprojekt, då kommer organisationerna under Participants ovan dyka upp. Du kan redigera listan om du vill. Sök fram samarbetspartner/organisation under Add collaborator..., om de inte finns med i databasen kan du lägga till en ny genom att klicka Create new.... Organisationer ska läggas till enligt formen "Organisation (universitet eller dyl.), Land" ex. Copenhagen University, Denmark. OBS! En av samarbetspartnerna måste markeras som Lead.

Life cycle: Startår/slutår för projektet. Slutår kan lämnas tomt om så önskas.

Curtailed: Om projektet avslutats i förtid kryssas detta i här.

Keywords: Klassificering enligt UKÄ och fria ämnesord.

Files and access: Lägg till dokument: möjlighet att t ex. lägga till längre projektbeskrivning - den vetenskapliga presentationen av projektet kan bifogas som pdf, t ex den som är inskickad till finansiären.

Links: Länka till projektwebbplats utanför LUCRIS.

Relations: Koppling till publikationer, aktiviteter, kontrakt, huvudprojekt etc. Notera att publikationer som är skrivna (enbart) av LU-externa författare som ingår i ett LU-projekt kan ej läggas in i LUCRIS.

OBS! Innan du spara måste du se att synlighetsnivån är satt till "Public - No restriction". Om inte - ändra!