Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ta ut underlag och rapporter

forskning i siffror

LUCRIS erbjuder en rad möjligheter att skapa sammanställningar och i viss mån visualisering av LU:s forskning.

Du som har ett LUCAT-ID kan lätt logga in i LUCRIS och söka i all den information som finns inlagd i systemet. Genom att söka direkt i LUCRIS når du mer information än vad du gör om du söker i forskningsportalen. Skillnaden mellan informationen i portalen jämfört med 'back-end' i LUCRIS är att viss information och vissa filer kan vara tillgängliga endast back-end på grund av inställningar gjorda av den forskare som registrerat. Dessutom finns det i LUCRIS information om ett ständigt växande antal externfinansierade kontrakt vilka inte syns i den externa portalen, du hittar dessa under modulen 'Awards'.


Söka och ta fram underlag

Som anställd vid Lunds universitet kan du söka fram information i LUCRIS genom att gå in och söka i en modul. Exempelvis kan du söka fram en lista av alla publikationer som publicerats ett visst år av en viss forskargrupp.

Gör så här för att söka fram information i LUCRIS:

  1. Gå till modulen "Forskningsoutput", klicka på modulens namn (inte på plustecknet "+" för då vill systemet lägga till ny information)
  2. Under sökrutan i mitten klickar du bort sökfiltret "My content", nu söker du i alla forskningsoutput som är inlagda i systemet inte bara dina egna
  3. Klicka på den lilla tratten med ett plustecken "+" efter
  4. Välj relevant filter, för att hitta en forskningsgrupp välj filtret "Organisations"
  5. Välj eventuellt fler filter eller avgränsningar
  6. Välj vilket format du vill spara listan i längst ner under "Download list":

Söka och ta fram rapport

Skillnaden mellan underlag och rapport är att i en rapport kan man göra mer förfinade utsökningar samt kombinera information från olika moduler. För att kunna göra en rapport krävs en viss administrativ roll. Är du intresserat av ett visst uttag kontakta LUCRIS-supporten.

LUCRIS arbetsgrupp för rapportmodulen

I dagsläget finns en expertgrupp under LUCRIS förvaltning som kallas "LUCRIS arbetsgrupp för rapportmodulen", dessa nås via supporten eller så kan du kontakta din fakultetsrepresentant:

Kontakta LUCRIS-supporten

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 90 00
(måndag-fredag 8:00-17:00)

Webbformulär: support.lu.se