Ta ut underlag och rapporter

forskning i siffror

LUCRIS erbjuder en rad möjligheter att skapa sammanställningar och i viss mån visualisering av LU:s forskning.

Du som har ett LUCAT-ID kan lätt logga in i LUCRIS och söka i all den information som finns inlagd i systemet, notera att genom att söka direkt i LUCRIS når du mer information än vad du gör om du söker i forskningsportalen. Skillnaden mellan vilken information som finns i portalen jämfört med 'back-end' i LUCRIS är att viss information och vissa filer kan vara tillgängliga endast back-end på grund av inställningar gjorda av den forskaren som registrerat dessa. Dessutom finns det i LUCRIS information om ett ständigt växande antal externfinansierade kontrakt vilka inte syns i den externa portalen, du hittar dessa under modulen 'Awards'.

Läs mer om att söka och ta fram underlag

Läs mer om att söka och ta fram rapport


Söka och ta fram underlag

Vem som helst som kan söka fram information i LUCRIS genom att gå in och söka i en modul. Exempelvis kan du söka fram en lista av alla publikationer som publicerats ett visst år av en viss forskargrupp.

Gör så här för att söka fram information i LUCRIS:

  1. Gå till modulen 'Forskningsoutput', klicka på modulens namn (inte på det lilla '+' för då vill systemet lägga till ny information)
  2. Under sökrutan i mitten klickar du bort sökfiltret 'my content', nu söker du i alla forskningsoutput som är inlagda i systemet inte bara dina egna
  3. Klicka på den lilla tratten med ett + efter.
  4. Välj relevant filter, för att hitta en forskningsgrupp välj filtret 'organisations'
  5. Välj eventuellt fler filter eller avgränsningar
  6. Klicka på det lilla tecknet bredvid antalet träffar som syns i övre vänstra hörnet under sökrutan, välj vilka outputs du vill spara eller exportera
  7. Välj vilket format du vill spara listan i längst ner under 'download list:'

Söka och ta fram rapport

Skillnaden mellan underlag och rapport är att i en rapport kan man göra mer förfinade utsökningar samt kombinera information från olika moduler. För att kunna göra en rapport krävs en viss administrativ roll. Är du intresserat av ett visst uttag kontakta LUCRIS-supporten.

LUCRIS arbetsgrupp för rapportmodulen

I dagsläget finns en expertgrupp under LUCRIS förvaltning "LUCRIS arbetsgrupp för rapportmodulen", dessa nås via supporten eller så kan du kontakta din fakultetsrepresentant:

Kontakta LUCRIS-supporten

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 90 00
(måndag-fredag 8:00-17:00)

Webbformulär: support.lu.se