Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Så går utredningen av disciplinärendena till

För dig som anmäler: här är mer information om själva utredningen och de olika stegen i denna. Du kan även se vilka som ingår i disciplinnämnden vid Lunds universitet.

Utredningen

När en anmälan om misstänkt disciplinförseelse har gjorts ska rektor låta utreda ärendet. Vid Lunds universitet har rektor gett ett uppdrag till avdelningen Juridik vid sektionen Juridik och dokumenthantering att genomföra denna utredning. Tidigt under utredningen låter avdelningen Juridik den anmälda studenten få ta del av anmälan med eventuella bilagor och ger studenten möjlighet att, vanligtvis skriftligen, redogöra för sin inställning till misstankarna. Yttranden från exempelvis andra studenter, tentavakter eller lärare, som ingår i anmälan kommer att delges den anmälda studenten så att denne ges möjlighet att bemöta de uppgifter som framkommer där. Beroende på vilka uppgifter den anmälda studenten sedan lämnar kan dessa komma att skickas till dig som anmälare för ett kompletterande yttrande. Under utredningens gång kan även andra involverade parter, såsom studenter, tentavakter, lärare på kursen, osv. komma att höras.

Nämnden ska ge den student som berörs av ärendet möjlighet att uttala sig inför nämnden. Nämnden håller därför ett sammanträde till vilket studenten kallas. Till sammanträdet kallas även du som gjort anmälan eller någon annan anställd vid institutionen med insyn i saken.

Disciplinnämndens sammanträde är oftast det sista ledet i utredningen av ett disciplinärende. Under sammanträdet föredras anmälan och övriga handlingar i ärendet, varefter studenten och företrädare för institutionen får yttra sig. Om studenten inte är närvarande men tidigare lämnat ett yttrande föredras även detta.

Nämnden får under sammanträdet tillfälle att ställa frågor till både studenten och till dig som företrädare för institutionen. Vanligen tar nämnden efter sammanträdet enskild överläggning och fattar slutligt beslut i ärendet. Om så sker och studenten och du som anmälare är på plats så underrättas ni muntligen om nämndens beslut. Beslutet skickas även med post.

Disciplinnämnden vid Lunds universitet:

Disciplinnämnden vid Lunds universitet består för närvarande av:

Ordförande: rektor Torbjörn von Schantz
Suppleant: prorektor Stacey Ristinmaa Sörensen

Lagfaren ledamot: fd hovrättslagman Lars Göran Abelson
Suppleant: rådman Anna Täcklind

Företrädare för lärarna: universitetslektor Mattias Alveteg
Suppleant: universitetsadjunkt Pia Hovbrandt

Företrädare för studenterna: Ida Thörnqvist och Lehman Benson
Suppleant: Hannes Brattgård och Martin Bater

Föredragande i nämnden är jurist Johanna Alhem, sektionen Juridik och dokumenthantering/avdelningen Juridik
Protokollförare i nämnden är jurist Hanna Stam, sektionen Juridik och dokumenthantering/avdelningen Juridik

Sidansvarig:

Kontakt

Vid frågor om hantering av Disciplinärenden - kontakta:

Johanna Alhem
Jurist
johanna [dot] alhem [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 09 85

Hanna Stam
Jurist
hanna [dot] stam [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 71 41

 

OBS! Skicka din anmälan till:

disciplin [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen