Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Studentbarometern och andra undersökningar

Lunds universitet genomför olika utvärderingar, undersökningar och studier som bidrar med empiriska underlag till det systematiska kvalitetsarbetet. Underlagen leder ofta till åtgärder som beslutas av exempelvis utbildningsnämnden eller av fakulteterna.

De universitetsgemensamma undersökningarna utförs och samordnas av avdelningen Kvalitet och utvärdering i samarbete med fakulteterna och studentkårerna. Vid fakulteterna görs också undersökningar som riktar sig specifikt till deras respektive studenter. Läs mer om fakulteternas kvalitetsarbete på deras egna sidor.

Vill du läsa en rapport som inte finns tillgänglig på webben, är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonerna nedan.

Lista över samtliga publikationer från år 2000 och framåt

Nybörjarundersökningar

De universitetsgemensamma nybörjarundersökningarna genomförs genom webbenkäter och riktar sig till studenter vid samtliga fakulteter. Studenterna får svara på ett antal gemensamma frågor och ett antal frågor som är fakultetsspecifika. Resultatet presenteras på universitetsgemensam nivå samt på fakultetsnivå.

De senaste nybörjarundersökningarna redovisas i rapporten:

Kontakt: Mattias Renehed.

Studentbarometern

Studentbarometerns syfte är att fånga studenters erfarenheter av Lunds universitet i olika perspektiv. Den senaste studentbarometern genomfördes 2017-2018. International Student Barometer (ISB) genomförs regelbundet i ett samarbete med över 200 lärosäten i världen. ISB fokuserar på internationella studenters erfarenheter från ansökan till examen. 

Kontakter: Monica Wendel och Mattias Renehed.

Undersökningar om doktorander och forskarutbildning

Sedan hösten 2019 skickas en enkät ut till alla doktorander i samband med att de disputerar. I enkäten får doktoranderna möjlighet att svara på frågor om sina erfarenheter av forskarutbildning vid Lunds universitet. Resultatet från enkäten redovisas årligen till forskarutbildningsnämnden. Den senaste intervjustudien med doktorander gjordes 2016:

Kontakt: Martin Nykvist.

Alumn- och arbetslivsundersökningar

Alumnundersökningarna vid Lunds universitet syftar både till att ge en bild av hur tidigare studenter upplever arbetslivets krav i förhållande till sin utbildning och deras erfarenheter av sina studier. Den senaste alumnenkäten genomfördes 2016 med hjälp av en webbenkät. Utvalda delar av resultatet hittar du i Kuben (Utbildning – Övrigt).

En undersökning av arbetsgivares erfarenheter av utbildningsrelaterad samverkan med Lunds universitet gjordes 2018:

Kontakter: Mattias Renehed och Monica Wendel.

Andra universitetsgemensamma undersökningar

Andra undersökningar med relevans för utbildningens kvalitet kan förekomma vid behov. Några exempel på teman är bibliotek och studiestöd, studiemiljö, högskolepedagogisk utbildning för lärare, internationalisering, kvalitetssäkring av utbildning, ledarskap, likabehandling och breddad rekrytering. Det har även gjorts nedslag i individuella utbildningsmoment, t ex uppsatsskrivning 2015.

Kontakt: Monica Wendel.

Sidansvarig:

Kontakt

Avdelningen Kvalitet och utvärdering

Besöksadress:
Gamla hudkliniken
Paradisgatan 5 B, Lund

Fax: +46 46 222 44 36

Hämtställe 31

Åsa Ekberg
Avdelningschef
+46 46 222 91 68
asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se

Martin Nykvist
+46 46 222 70 62
martin [dot] nykvist [at] stu [dot] lu [dot] se

Mattias Renehed
+46 46 222 79 04
mattias [dot] renehed [at] stu [dot] lu [dot] se

Monica Wendel
+46 46 222 92 96
monica [dot] wendel [at] stu [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen