Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Pedagogiskt stöd

Stöd för studenter med funktionsnedsättning
Studenter med en varaktig funktionsnedsättning kan få pedagogiskt stöd från Lunds universitet. Beslut och rekommendationer om stöd i studierna fattas av samordnarna på Pedagogiskt stöd. Vårt uppdrag vid Lunds universitet är att se till så att studenter med en varaktig funktionsnedsättning kommer i jämförbar situation med studenter utan denna funktionsnedsättning.

Information med anledning av coronaviruset

I samband med coronautbrottet är det många som hastigt fått ställa om till distansundervisning. Då är det viktigt att komma ihåg att de studenter som har besked om säskilt pedagogiskt stöd kan behöva få detta anpassat till den nya situationen.

Mer om distansundervisning för studenter med funktionsnedsättning


Stöd vid Lunds universitet

Nedan kan du läsa om vilket stöd studenter vid LU kan få samt få tips på hur du kan göra undervisningen tillgänglig för så många studenter som möjligt.

Pedagogiskt stöd kan bland annat fatta beslut om följande stöd utifrån studentens behov:

 • anteckningsstöd
 • mentor
 • läs- och skrivutredning
 • studieteknisk handledning

Dessutom gör vi en bedömning och skriver rekommendationer till lärare om särskilda tentamensarrangemang, till exempel:

 • tentamen med förlängd tid
 • tentamen i mindre grupp
 • enskild tentamen
 • uppdelad tentamen
 • muntlig komplettering

En student med funktionsnedsättning som har beslut om pedagogiskt stöd har rätt att göra inspelning av föreläsningar. Inspelning får endast göras av studenten själv genom personlig närvaro vid föreläsningen. Sådant behov ska meddelas i god tid före föreläsningen.

Ansökan om stöd görs av studenten via Nais-systemet. Det krävs ett läkarintyg om en varaktig funktionsnedsättning.

Stöd i undervisningen

I alla grupper du som lärare träffar i din undervisning finns det studenter som har funktionsnedsättningar. Vissa syns – andra gör det inte. Oavsett vilket ska undervisningen vara tillgänglig för alla. En student med funktionsnedsättning får aldrig bli funktionshindrad i kontakten med universitetet.

De studenter som har kontakt med oss på Pedagogiskt stöd har ett beslut om stöd eller rekommendationer som finns hos studievägledaren på institutionen. Om du känner dig osäker på vilket stöd du kan ge kan du alltid diskutera med studievägledaren eller kontakta samordnaren på respektive fakultet.

Tips för tillgänglig undervisning

Stöd vid examination

För att kompensera för till exempel låg läshastighet eller en dålig rygg kan en student behöva förlängd tentamenstid. Någon kan behöva sitta enskilt eller i mindre grupp på grund av koncentrationsproblem. Ytterligare en student behöver muntlig tentamen istället för skriftlig för att komma till sin rätt. Vägen till examen kan se mycket olika ut men en examen måste alltid vara likvärdig med övriga studenters – oavsett funktionsnedsättning.

Examinator avgör hur tentamen genomförs

Hur studenterna ska tentera avgörs av dig som examinator. I våra besked om stöd skriver vi ut rekommendationer kring examinationen, men det är du som kursansvarig som kan avgöra om dessa är förenliga med kursplanen och går att genomföra vid tentamen. Det kan finnas flera olika sätt för en student att redovisa sina kunskaper. Tänk gärna igenom olika alternativ redan före kursstart.

Utbildningsnämndens beslut

I november 2016 fattades det beslut i den gemensamma utbildningsnämnden om nedanstående tillägg gällande anpassad examination för studenter med varaktig funktionsnedsättning:

”Examinationen ska ske på det eller de sätt som framgår av kursplanen. Examinator kan dock, om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.”

Tillägget finner man i "Tillämpningsföreskrifter gällande kursplaner för grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet" samt "Lokal ordning för examina och utbildningar på grundnivå och avancerad nivå".

Se besluten i Regelverket

En text liknande ovanstående tillägg ska finnas i alla nya kursplaner som skrivs. Med "samråd" menas oftast att man konsulterar rekommendationerna i studentens beslut från Pedagogiskt stöd.

Om en student ska kunna få sina önskemål vid tentamen tillgodosedda ska hon eller han anmäla dessa hos studievägledaren eller annan av institutionen utsedd person senast 2–3 veckor före tentamen.

Kontakta oss

Om du har frågor som du vill diskutera kan du höra av dig till oss på Pedagogiskt stöd. Vi fungerar gärna som bollplank eller kommer ut till institutionerna för att diskutera hur vi vid universitetet gemensamt ska arbeta för en ökad pedagogisk tillgänglighet.

Sidansvarig:

Kontakt

Besöksadress:
Sektionen Student och utbildning
Genetikhuset
Sölvegatan 29 B, Lund

Internpost: Hämtställe 13

Samordnare och deras ansvarsomåden:

Carina Argelius
carina [dot] argelius [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46 222 34 30

 • Campus Helsingborg
 • Humanistiska och teologiska fakulteterna

Christel Berg
christel [dot] berg [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46 222 34 90

 • Konstnärliga fakulteten
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Socialhögskolan

Frida Björk
frida [dot] bjork [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46 222 70 77

 • Medicinska fakulteten

Kristian Frennessen
kristian [dot] frennessen [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon:+46 46 222 86 81

 • Ekonomihögskolan
 • Juridiska fakulteten
 • Politices kandidatprogrammet

Christina Rowa
christina [dot] rowa [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon:+ 46 46 222 70 50

 • LTH
 • Naturvetenskapliga fakulteten

Henrik Mejborn
henrik [dot] mejborn [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon:+ 46 46 222 34 52

 • Specialpedagog

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen