Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Antagningsnämnden

Antagningsnämnden hanterar antagningsärenden för utbildning på grund- och avancerad nivå som inte är av fakultetsspecifik karaktär.

Antagningsnämndens uppgifter

 • handlägger överklaganden från enskilda studenter i behörighetsfrågor
 • beslutar i enskilda antagningsärenden då omprövning begärts
 • beslutar om begäran om förturer
 • beslutar om speciella urvalsgrunder till enskilda utbildningar i enlighet med universitetets antagningsordning
 • beslutar om generella dispenser till vissa utbildningar med fort- och vidareutbildningskaraktär
 • fastställer aktuella anmälningsanvisningar.

I dokumentet nedan kan du se delegationsordningen för olika beslutstyper.

Delegationsordning för antagningsnämnden (PDF 786 kB, ny flik)

Antagningsnämndens ledamöter

Ordförande

Per Nilsén

Vice ordförande

Lehman Jr. Benson

Sekreterare

 • Amir Majidzadeh Heravi (sekreterare presidiet)
 • Helena Lindelöf Priest (sekreterare nämnden)

Ledamöter

 • Anna Arstam
 • Ronnie Thomasson
 • Åsa Wikström 

Gruppsuppleanter

 • Mattias Hjorth 
 • Mårten Wallette

Studentrepresentanter (ordinarie)

 • Lehman Jr. Benson
 • Rasmus Göransson

Ledamöterna utses av rektor, förutom studentrepresentanterna som utses av Lunds universitets studentkårer. Mandatperioden för studentrepresentanterna är ett år (1 oktober–30 september) och för övriga ledamöter i nämnden är den tre år.

Nämndens sammanträdesdatum 2021

 • 27 januari
 • 3 mars
 • 21 april
 • 2 juni
 • 8 september
 • 20 oktober
 • 1 december

Kontaktinformation

Antagningsavdelningen är kansli åt antagningsnämnden.

Amir Majidzadeh Heravi
Antagningshandläggare

Helena Lindelöf Priest
Antagningshandläggare

E-post: 
antagningsnamnden [at] stu [dot] lu [dot] se

Postadress:
Lunds universitet
Antagningsnämnden
Box 117
221 00 Lund

Internpost:
Hämtställe 13