Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Antagningsnämnden

Antagningsnämnden hanterar antagningsärenden för utbildning på grund- och avancerad nivå som inte är av fakultetsspecifik karaktär.

Antagningsnämndens uppgifter

 • handlägger överklaganden från enskilda studenter i behörighetsfrågor
 • beslutar i enskilda antagningsärenden då omprövning begärts
 • beslutar om begäran om förturer
 • beslutar om speciella urvalsgrunder till enskilda utbildningar i enlighet med universitetets antagningsordning
 • beslutar om generella dispenser till vissa utbildningar med fort- och vidareutbildningskaraktär
 • fastställer aktuella anmälningsanvisningar.

I dokumentet nedan kan du se delegationsordningen för olika beslutstyper.

Delegationsordning för antagningsnämnden (PDF 786 kB, ny flik)

Antagningsnämndens ledamöter

Ordförande

Per Nilsén

Vice ordförande

Lehman Jr. Benson

Sekreterare

 • Helena Lindelöf Priest (sekreterare nämnden)
 • Björn Bergenfeldt (sekreterare presidiet)

Ledamöter

 • Ronnie Thomasson
 • Mårten Wallette 
 • Åsa Wikström 

Gruppsuppleanter

 • Mattias Hjorth 

Studentrepresentanter

 • Emelie Zhu
 • Lehman Jr. Benson
 • Mia Huovilainen (suppleant)
 • Rasmus Göransson

Ledamöterna utses av rektor, förutom studentrepresentanterna som utses av Lunds universitets studentkårer. Mandatperioden för studentrepresentanterna är ett år (1 oktober–30 september) och för övriga ledamöter i nämnden är den tre år.

Kontaktinformation

Antagningsavdelningen är kansli åt antagningsnämnden.

Helena Lindelöf Priest 
Antagningshandläggare (nämnden)

Björn Bergenfeldt 
Antagningshandläggare (presidiet)

E-post: 
antagningsnamnden [at] stu [dot] lu [dot] se

Postadress:
Lunds universitet
Antagningsnämnden
Box 117
221 00 Lund

Internpost:
Hämtställe 13

Nämndens sammanträdesdatum 2022

 • 26 januari
 • 3 mars
 • 21 april
 • 2 juni
 • 8 september
 • 13 oktober
 • 1 december

Möteshandlingar och kallelse skickas ut en vecka inför varje sammanträde. Ärenden till nämnden ska vara sekreteraren tillhanda minst 2 veckor före aktuellt sammanträde för att hinna beredas. Ärenden skickas till antagningsnamnden [at] stu [dot] lu [dot] se.