Antagningsnämnden

Antagningsnämnden hanterar antagningsärenden för utbildning på grund- och avancerad nivå som inte är av fakultetsspecifik karaktär.

Antagningsnämndens uppgifter

 • handlägger överklaganden från enskilda studenter i behörighetsfrågor
 • beslutar i enskilda antagningsärenden då omprövning begärts
 • beslutar om begäran om förturer
 • beslutar om speciella urvalsgrunder till enskilda utbildningar i enlighet med universitetets antagningsordning
 • beslutar om generella dispenser till vissa utbildningar med fort- och vidareutbildningskaraktär
 • fastställer aktuella anmälningsanvisningar.

I dokumentet nedan kan du se delegationsordningen för olika beslutstyper.

Delegationsordning för antagningsnämnden (PDF 786 kB, ny flik)

Antagningsnämndens ledamöter

Ordförande

Per Nilsén

Vice ordförande

Elin Bergström

Sekreterare

Amir Majidzadeh Heravi

Ledamöter

 • Anna Arstam
 • Ronnie Thomasson
 • Åsa Wikström 

Gruppsuppleanter

 • Mattias Hjorth 
 • Mårten Wallette

Studentrepresentanter (ordinarie)

 • Lehman Jr. Benson
 • Elin Bergström
 • Carl Fürst

Ledamöterna utses av rektor, förutom studentrepresentanterna som utses av Lunds universitets studentkårer. Mandatperioden för studentrepresentanterna är ett år (1 oktober–30 september) och för övriga ledamöter i nämnden är den tre år.

Nämndens sammanträdesdatum 2021

 • 27 januari
 • 3 mars
 • 21 april
 • 2 juni
 • 8 september
 • 20 oktober
 • 1 december

Kontaktinformation

Antagningsavdelningen är kansli åt antagningsnämnden.

Amir Majidzadeh Heravi
Antagningshandläggare
antagningsnamnden [at] stu [dot] lu [dot] se

Postadress:
Lunds universitet
Antagningsnämnden
Box 117
221 00 Lund

Internpost:
Hämtställe 13