Antagningsnämnden

Antagningsnämnden hanterar antagningsärenden för utbildning på grund- och avancerad nivå som inte är av fakultetsspecifik karaktär.

Antagningsnämndens uppgifter

 • handlägger överklaganden från enskilda studenter i behörighetsfrågor
 • beslutar i enskilda antagningsärenden då omprövning begärts
 • beslutar om begäran om förturer
 • beslutar om speciella urvalsgrunder till enskilda utbildningar i enlighet med universitetets antagningsordning
 • beslutar om generella dispenser till vissa utbildningar med fort- och vidareutbildningskaraktär
 • fastställer aktuella anmälningsanvisningar.

I dokumentet nedan kan du se delegationsordningen för olika beslutstyper.

Delegationsordning för antagningsnämnden (PDF 786 kB, ny flik)

Antagningsnämndens ledamöter

Ordförande

Per Nilsén

Vice ordförande

Elin Bergström

Sekreterare

Mårten Eriksson

Ledamöter

 • Anna Arstam
 • Ronnie Thomasson
 • Åsa Wikström 

Gruppsuppleanter

 • Mattias Hjorth 
 • Mårten Wallette

Studentrepresentanter (ordinarie)

 • Lehman Jr. Benson
 • Elin Bergström
 • Carl Fürst

Ledamöterna utses av rektor, förutom studentrepresentanterna som utses av Lunds universitets studentkårer. Mandatperioden för studentrepresentanterna är ett år (1 oktober–30 september) och för övriga ledamöter i nämnden är den tre år.

Nämndens sammanträdesdatum 2020

 • 29 januari
 • 4 mars
 • 22 april
 • 3 juni
 • 9 september
 • 21 oktober 
 • 2 december

Kontaktinformation

Antagningsavdelningen är kansli åt antagningsnämnden.

Amir Majidzadeh Heravi
Antagningshandläggare
antagningsnamnden [at] stu [dot] lu [dot] se

Mårten Eriksson
Antagningsnämndens sekreterare

Postadress:
Lunds universitet
Antagningsnämnden
Box 117
221 00 Lund

Internpost:
Hämtställe 13