Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Ekonomi

Vad är rättslig grund?

Den rättsliga grunden för ekonomiarbetet är som regel antingen att det är en rättslig förpliktelse eller att det är en uppgift av allmänt intresse. Det innebär att vi inte behöver be de registrerade om samtycke.

Tips för hur du hanterar personuppgifter i ekonomiärenden

Informera den registrerade

Eventuellt behöver du informera registrerade om att du hanterar deras personuppgifter.

Läs mer om vad du behöver informera den registrerade om på sidan Information till registrerade

Inköp och upphandling

När du i en förenklad upphandling behöver ta in personuppgifter, exempelvis referenser, använd skrivningen om dataskyddsförordningen i mallen för förenklad upphandling. Hantera anbuden med försiktighet för att undvika onödig spridning av personuppgifter. Skicka inte personuppgifterna till personer som inte behöver dem. Motsvarande sätt att tänka och agera gäller även när du gör beställningar eller direktupphandlingar.

Gå till sidan Förenklad upphandling

Utställande av kundfakturor

När du skickar uppdrag om kundupplägg som innehåller personuppgifter till sektionen Ekonomi bör du inte skriva ut en kopia av webbformuläret eller e-postmeddelandet och behålla själv.

Handlägga ekonomiärenden

Ta inte ut kopior och utskrifter av fakturor, reseräkningar eller liknande i onödan. Underlag som du behöver för handläggning ska hanteras och raderas på ett säkert sätt när de inte längre behövs. Spara aldrig kopior eller utskrifter längre än nödvändigt. Tänk på att underlag som utgör räkenskapsinformation, till exempel om du tillfört information på en kopia så att den blivit en originalhandling, ska arkiveras och gallras enligt ordinarie rutiner.

Betala konferens eller medlemsavgift på annat sätt än med faktura/kort

När du inför till exempel en konferens behöver beställa betalning utan faktura ska du inte bifoga onödig information utan endast underlag som styrker uppgifterna.

Handlägga stipendier

Alla beslut i original ska diarieföras och arkiveras enligt normala rutiner på respektive institution eller fakultetskansli. Blanketten med stipendiatens bankuppgifter utgör dock arbetsmaterial och ska inte diarieföras eller arkiveras. Spara den till exempel i en särskild pärm eller mapp endast så länge som behövs med tanke på vilken tidsperiod personen ifråga är aktuell för stipendieutbetalningar från institutionen/fakulteten.

Sidansvarig:

Kontakt

Dataskyddsombud

dataskyddsombud [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen