Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Bild och film – upphovsrätt och samtycke

När måste du ha skriftliga medgivanden från den du fotograferar eller filmar? När ska du ange fotografens namn i anslutning till en bild? Här hittar du en sammanfattning kring vad som är viktigt att tänka på när du arbetar med bild och film.

Dataskyddsförordningen och samtycke från personer på bild eller i film

Den 25 maj 2018 trädde en ny lag i kraft: Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den heter gemensamt inom EU. Informationen nedan kan förändras efterhand som lagen tolkas. Du kan läsa aktuell information på Datainspektionens webbplats. Datainspektionen är den myndighet som ansvarar för att Dataskyddsförordningen följs i Sverige. Du kan läsa mer om universitetets riktlinjer på sidorna om Personuppgifter och dataskydd:

Mer information om vad GDPR innebär:

Rättslig grund    

Från och med att Dataskyddsförordningen trädde i kraft så behöver du en rättslig grund för att få hantera personuppgifter. För foton och filmer som visar anställda i sin tjänst behövs inget tillstånd – det ingår i uppdraget att upplysa allmänheten och informera om universitetets verksamhet. Detsamma gäller mingel- och publikbilder från universitetets egna evenemang när vi publicerar bilderna för att berätta om den specifika händelsen som en nyhet i syfte att upplysa om vår verksamhet. Denna rättsliga grund heter Uppgift av allmänt intresse.

I vissa fall behöver du skriftligt samtycke från personer som syns på foton och i filmer. Det gäller när personerna är utbytbara, när det inte är just den specifika personen som vi berättar om, så kallade genrebilder. Då heter den rättsliga grunden Samtycke, och ett skriftligt godkännande krävs för att få spara eller publicera uppgifterna. Om anställda visas upp i genresammanhang krävs också samtycke.

Informera alltid om fotografering och filmning

Du måste alltid informera om att du kommer att fotografera och filma på evenemang, till exempel i inbjudan och skyltar vid ingång till evenemanget. Om möjligt bör du också ha foto- och filmfria zoner där man kan sitta om man inte vill vara med på bild. 

Samtyckesblankett som du ska använda när du filmar och fotograferar och samtycke krävs:

Om du ska publicera bilderna i Bild- och mediebanken så måste du skicka samtycket i original till sektion Kommunikation, hämtställe 22. Om du inte ska publicera bilderna i Bild- och mediebanken så arkiverar du istället blanketterna lokalt. Kom ihåg att du måste kunna koppla ihop person, samtycke och bild/bilder som personen är med på. Du kan till exempel spara underskrivna samtycken tillsammans med utskrifter av bilderna. 

Publicering som sker under utgivningsbevis berörs inte av Dataskyddsförordningen.

Sammanfattning

Utgå från syftet med bilden eller filmen istället för bilden/filmen i sig. Om du använder bilden eller filmen för att upplysa om en del av universitetets verksamhet och just de personer som är med på bild är väsentliga i sammanhanget behöver du inget skriftligt samtycke. Om personerna är utbytbara och bilden eller filmen används i genresammanhang behöver du skriftligt samtycke.

Universitetets upphandlade fotografer är införstådda med att Dataskyddsförordningen kan påverka de uppdrag de får av oss. 
Läs mer om våra upphandlade fotografer här 

Upphovsrätt 

Foton och filmer skyddas av upphovsrätten, vilket bland annat innebär att upphovspersonen har rätt att bli omnämnd i anslutning till verket. Rätten gäller i alla sammanhang utom där det är praktiskt eller tekniskt omöjligt och går inte att avtala bort.

Sidansvarig:

Kontakt

Sektionen Kommunikation

grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Nina Ransmyr
Kommunikatör
nina [dot] ransmyr [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 03 20

Anna Johnsson
Kommunikatör
anna_v [dot] johnsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 70 21

Petra Francke
Kommunikatör
petra [dot] francke [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 
+46 46 222 03 16 

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen