Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Grafisk profil för webb och appar

Webben är en av våra viktigaste kanaler gentemot omvärlden. För att vi ska kunna kommunicera på ett tydligt och enhetligt sätt, är det viktigt att den grafiska profilen följs även i digitala kanaler. Därför finns färdiga mallar med gemensam struktur och form framtagna för webbsidor där universitetet står som avsändare. På denna sida finner du också grafiska rekommendationer för mobilapplikationer, appar.

Den grafiska profilen är ett viktigt redskap i kommunikationsarbetet. Som stöd i ditt arbete finns en grafisk manual med basregler som beskriver de olika byggstenarna, logotyp, typografi, färger, bildmanér och grafiska element. 

Ladda ner Lunds universitets grafiska manual (PDF 23,7 MB, nytt fönster)

Mallar och grafisk utformning för webbsidor

Genom att ha en gemensam struktur och form underlättar vi för mottagaren att navigera på universitetets olika webbsidor och visar också tydligt att universitetets är avsändare. Lunds universitets HTML-mallar är uppdelade i två versioner, en grundmall för fakultetssidor och motsvarande, samt en för institutionssidor och motsvarande. 

Inom ramen för dessa två grundmallar finns en rad olika moduler som ger möjlighet att skapa flera olika varianter av sidor utifrån den egna verksamhetens behov och önskemål. Några moduler är särskilt framtagna för startsidor, men flera moduler är även avsedda för undersidor. Det finns också en exempelsamling med sidor för inspiration som visar tydliga exempel på hur sidor med olika typer av innehåll kan byggas.

HTML-mallarna, som tagits fram av samordningsgruppen SamWebb, finns för nedladdning i universitetets Bild- och mediebank. Vid nedladdning får du ett paket med såväl tomma mallsidor, som olika moduler och exempelsidor. Med hjälp av sidan index.html, som följer med i paketet, kan du enkelt klicka dig runt och titta på de olika delarna.

Ladda ner HTML-mallarna från Bild- och mediebanken

Så använder du mallarna 

Det är viktigt att du tillämpar den grafiska profilen på allt material där Lunds universitet är avsändare, tryckt som digitalt, både inom och utanför universitetet. Genom att använda HTML-mallarna försäkrar du dig om att dina webbsidor följer den fastställda form som gäller för alla webbplatser vid universitetet.

Webbmallar och publiceringsverktyg

Inom universitetet används olika webbpubliceringsverktyg. De webbplatser som ingår i den universitetsgemensamma webblösningen i Drupal anpassas automatiskt till den fastställda formen. Verksamheter som har egna webbpubliceringssystem och därmed själva ansvarar för att implementera den grafiska utformningen, hänvisas till HTML-mallarna.

Ytterligare information om webbsamordning och publiceringsverktyg inom universitetet hittar du på sidan Webbpublicering:

Gå till sidan Webbpublicering

Anlita externa kommunikationsbyråer

Om du har du behov av att skapa en form som ligger utanför de befintliga mallarna, till exempel för någon form av kampanjsajt, kan du ta hjälp av universitetets upphandlade kommunikationsbyråer.

Läs mer om universitetets upphandlade kommunikationsbyråer här

Färger och typsnitt för webb

Färger

Lunds universitet har en bred färgpalett som ger oss ett eget och särskiljande visuellt färguttryck. I den grafiska manualen kan du läsa mer om tankarna bakom våra profilfärger och hur de är tänkta att användas.

För att profilfärgerna ska se bra ut på webben måste de anpassas till HTML-färger (webbfärger) som består av grundfärgerna RGB (Röd, Grön, Blå) och vars tonvärden ofta anges hexadecimalt. Den gula färgen är speciellt framtagen för att användas på webben och ska aldrig användas i tryckt material.

Webbfärger

Färgerna i bilden är baserade på RGB-värden, för korrekt färgåtergivning se HTML-mallarna. Klicka för att förstora bilden. 

Ladda ned en översikt över webbfärgerna (PDF–17 kB, nytt fönster)

Typsnitt

Typografi är en viktig del av vår grafiska profil. Typsnitten är valda för att ge en enhetlig bild av Lunds universitet. På webben använder vi typsnitten Georgia och Arial: 

  • Georgia är ett klassiskt typsnitt som ger en balans till den övrigt dynamiska och moderna grafiska formen och används bland annat i rubriker. 
  • Arial är ett öppet och lättläst typsnitt som ger ett dynamiskt och modernt intryck och används bland annat till brödtext.

Webbypsnitt

På webben används typsnitten Georgia och Arial.

Grafisk profil i appar

Appar ska alltid designas i enlighet med Lunds universitets grafiska profil. Det är viktigt att såväl det övergripande gränssnittet i appen som app-ikonen följer våra grafiska riktlinjer för färger, typsnitt och bildmanér.

  • Lunds universitets logotyp som app-ikon rekommenderas endast för de appar som räknas som universitetsövergripande.

  • Endast sigillet som app-ikon, varken hela eller delar av det, rekommenderas inte. Sigillet ska enligt vår grafiska profil användas som en kvalitetsstämpel, och applicerat ensamt på en app-ikon säger det ingenting om innehållet eller avsändaren.

  • Lunds universitets logotyp ska vara synlig inuti appen och ska så långt det är möjligt synas som välkomstbild när appen startas.

  • Skriv alltid ut Lunds universitet eller Lund University som avsändare i appens presentationstext på App store/Google Play/motsvarande, i samband med tydlig information om vilken del av universitetet som tagit fram appen.

Kontakta Varumärkesavdelningen på sektionen Kommunikation om du har frågor kring att applicera den grafiska profilen på appar.

Sidansvarig:

Kontakt

Är du osäker på vilken typ av mallar som finns, eller har frågor om hur den grafiska profilen ska användas på webben?

Kontakta din fakultetsrepresentant i nätverket SamWebb: 

Mer information om nätverket SamWebb finns på sidan Webbpublicering

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen