Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Webbpublicering

Genvägar på sidan

Verktyg för webbpublicering

Inom Lunds universitet används många olika webbpubliceringsverktyg, bloggverktyg och andra lösningar för att dela information över internet. För information om vilket/vilka system som gäller vid din fakultet/institution kontakta din representant i SamWebb, listade på denna sida.

Webbsamordning – SamWebb

Gemensamma webbfrågor vid Lunds universitet hanteras i SamWebb, en samordningsgrupp inrättad av förvaltningschefen. Syftet med SamWebb är att skapa tydligare samverkan och gemensam målbild för webbverksamheten vid Lunds universitet. Gruppen består av representanter från fakulteterna, sektionen Kommunikation, biblioteksverksamheten och universitetets särskilda verksamheter. 

Universitetsgemensam webblösning

Den universitetsgemensamma webblösningen i Drupal finansieras med gemensamma medel och erbjuds universitetets samtliga verksamheter.

I webblösningen ingår:

  • En tom webbplats, med grundläggande funktionalitet och i enlighet med Lunds universitets designmallar, färdig att fylla med innehåll.
  • Utbildning i verktyget Drupal.
  • Support- och användarstöd.
  • En teknisk plattform som regelbundet uppdateras för att vara drifts- och IT-säker, samt kontinuerligt vidareutvecklas för att erbjuda en attraktiv och framtidssäker lösning.
  • Möjlighet att lämna önskemål om vidareutveckling av verktyget.

Är din verksamhet intresserad av en webbplats i den universitetsgemensamma webblösningen kan du göra en intresseanmälan, så blir du kontaktad av webbavdelningen.

Gå till intresseanmälan för webbplats i Drupal 

Användarstöd och support

För dig som är webbplatsansvarig eller publicist med en webbplats i den universitetsgemensamma webblösningen i Drupal, finns stöd och hjälp i Drupallathunden, som kontinuerligt uppdateras.

Gå till lathunden för Drupal

Vid problem på någon av universitetets webbplatser kontakta Servicedesk via e-post servicedesk [at] lu [dot] se eller telefon +46 46 222 90 00. Ange alltid webbadress (URL) till sidan som ärendet gäller.

Grafisk utformning och mallar för webben

För webbplatser med avsändare Lunds universitet finns en styleguide med exempel på olika sidtyper, innehållselement och html-kod framtagen av SamWebb. De webbplatser som flyttar in i den universitetsgemensamma webblösningen i Drupal anpassas automatiskt till styleguiden. De verksamheter som har egna webbpubliceringssystem ansvarar själva för att implementera den grafiska utformningen med hjälp av ramverket, i respektive system. 

Är du osäker på vilken typ av mallar som finns, eller har frågor om hur den grafiska profilen ska användas på webben, kontakta i första hand din fakultetsrepresentant i SamWebb.

Anlita externa webbyråer

Har du behov av att skapa en form som ligger utanför de befintliga mallarna, till exempel någon form av kampanjsajt, kan du ta hjälp av någon av universitetets upphandlade kommunikationsbyråer.

Läs mer om universitetets upphandlade byråer

Bloggar och nyhetsbrev

Erbjudande om universitetsgemensam blogglösning

Den enkla definitionen av en blogg är en webbplats som i huvudsak innehåller periodiskt publicerade inlägg där inläggen är ordnade så att de senaste inläggen visas högst upp. Inom universitetet finns det en rad olika användningsområden för en blogg. Sektionen Kommunikation erbjuder ett standardverktyg för bloggar i WordPress. Lösningen består av färdiga mallar, i Lunds universitets profil, som är enkla att använda.

Vad ingår i erbjudandet?

  •  En tom blogg med standardfunktionalitet* och i enlighet med Lunds universitets designmallar
  •  Hjälp att komma igång med bloggverktyg (WordPress)
  •  Egen administration av användare och behörigheter för din blogg
  •  Kontinuerliga säkerhetsuppdateringar

*Särskilda anpassningar, till exempel i form av installation av specifika plug-ins eller byte av tema är inte möjlig i denna standardlösning.

Digitala nyhetsbrev

Tips på att formulera, strukturera och arbeta med nyhetsbrev:

Ladda ner Checklista för nyhetsbrev (PDF, 205 kB, nytt fönster)

Utskick av nyhetsbrev med information om vår verksamhet ingår i universitetets samverkansuppdrag. För att säkerställa att utskick av nyhetsbrev följer dataskyddsregleringen, läs mer på nedanstående sida:

Läs om personuppgiftshantering vid utskick av nyhetsbrev här

Tillgänglighet på webben

I augusti 2018 kom en ny lag om tillgänglighet för offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer när EU:s webbdirektiv från 2016 ska omsättas i medlemsländernas lagstiftning. Detta innebär i korthet att alla som arbetar med universitetets webbplatser – från innehållsansvariga till webbtekniker och externa konsulter – behöver se till att webbplatserna är tillgängliga för alla besökare, även för dem med olika typer av funktionsnedsättningar.

Gå till Vägledning för webbutveckling på webbriktlinjer.se (Digg)

Verktyg i Drupallathunden

I universitetets Drupallathund hittar du olika verktyg som kan vara till hjälp i ditt arbete med tillgänglighet på webben, oavsett vilket publiceringsverktyg du använder. Här får du även information om varför det är viktigt att arbeta med tillgänglighet.

Gå till Drupallathunden och läs mer om tillgänglighet

Checklistor för tillgänglighetskrav på webbplatser och mobila applikationer

För att underlätta tillgänglighetsarbetet på LU:s webbplatser, både i det dagliga arbetet och i kontakter med externa leverantörer – till exempel vid upphandlingar – finns checklistor med aktuella tillgänglighetskrav inom teknik, pedagogik och innehåll, som tagits fram av Funka. Funka är ett konsultföretag inom tillgänglighetsområdet med ursprung i den svenska funktionshinderrörelsen, som bland annat deltagit i EU:s arbete med det nya webbdirektivet.

Gå till Funkas webbplats

Ett syfte med checklistorna är att få med tillgänglighetsaspekten i ett tidigt stadium i ett utvecklingsprojekt, gärna redan när projektgruppen formas. De kan också användas i det löpande arbetet med att underhålla och utveckla webbplatser. Checklistorna bygger bland annat på WCAG (internationella riktlinjer för tillgänglighet) och webbriktlinjer.se. De är även baserade på användartester och expertutvärderingar, och används idag av ett flertal svenska myndigheter. De har detaljerade beskrivningar av vilka yrkesgrupper som berörs av de olika punkterna, från webbutvecklare och designers till redaktörer och förvaltare. Kontakta webbredaktionen via e-post webbredaktion [at] kommunikation [dot] lu [dot] se om du vill ta del av checklistorna.

Gå till webbriktlinjer.se 

Sidansvarig:

Kontaktpersoner SamWebb

Ekonomihögskolan
Katarina Csanta
katarina [dot] csanta [at] ehl [dot] lu [dot] se

Humaniora och teologi
Birgitta Lastow
birgitta [dot] lastow [at] ht [dot] lu [dot] se

Juridiska fakulteten
Magnus Svensson
magnus [dot] svensson [at] jur [dot] lu [dot] se

Konstnärliga fakulteten
Jessica Arwidsson
jessica [dot] arwidsson [at] kansliK [dot] lu [dot] se

LTH
Yens Wahlgren
yens [dot] wahlgren [at] lth [dot] lu [dot] se

Medicinska fakulteten
Björn Martinsson
bjorn [dot] martinsson [at] med [dot] lu [dot] se 

Naturvetenskapliga fakulteten
Helena Bergqvist
helena [dot] Bergqvist [at] science [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Helena Lind
helena [dot] lind [at] sam [dot] lu [dot] se

Campus Helsingborg
Eva Nelsson 
eva [dot] nelsson [at] ch [dot] lu [dot] se

Universitetsbiblioteket
Christel Holmberg
Christel [dot] Holmberg [at] ub [dot] lu [dot] se 

Universitetets särskilda verksamheter
Cecilia von Arnold
cecilia [dot] von_arnold [at] LUCSUS [dot] lu [dot] se  

Sektionen kommunikation

Petra Svensson
petra [dot] svensson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Anna Johnsson
anna_v [dot] johnsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 

Relaterad information

Vid problem på någon av universitetets webbplatser kontakta servicedesk [at] lu [dot] se, +46 46 222 90 00. Ange alltid webbadress (URL) till sidan som ärendet gäller.

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen