Det finns goda skäl att inte använda tabeller, och vår rekommendation är att du ska undvika det så långt det är möjligt. Med ovanstående sagt – nedan följer några goda råd för dig som väljer att själv skapa tabeller.

Skapa en tillgänglig tabell

Tänk på att bara använda tabeller för uppställningar av data, inte för layout.

För att tabeller ska bli tillgängliga behöver du kontrollera att HTML-koden blir rätt. Här följer ett antal punkter som måste uppfyllas och under det ett exempel på en korrekt utformad tabell.

  • Lägg till en rubrik för tabellen (Caption). I exemplet nedan: "Sveriges största insjöar".
  • Förtydliga innebörden av en tabell i text genom en sammanfattning (Summary). I exemplet nedan: summary="Tabellen visar Sveriges fyra största insjöar och deras storlek".
  • Varje tabell du lägger in ska ha kolumn- och/eller radrubriker, anges med "th" i koden. Dessa ska skapas med korrekt kod, scope="col" för kolumn-rubriker och scope="row" för radrubriker.

Exempel

Sveriges största insjöar
Insjöar Yta (kvadratkilometer)
Vänern 5 519
Vättern 1 886
Mälaren 1 078
Hjälmaren 476

HTML-kod för tabell-exemplet - pastebin.com