Video hjälper många människor att uppfatta och förstå information. På den här sidan får du tips på hur du kan göra din video tillgänglig för så många som möjligt, oberoende av till exempel funktionsnedsättning.

Tillgänglig video gynnar många

En video som är tillgänglig hjälper inte bara personer med funktionsnedsättningar, utan även många andra människor. Till exempel är det mycket vanligt att man väljer att titta på video med undertexterna påslagna, medan ljudet är avstängt. Man kanske saknar hörlurar och vill undvika att störa sin omgivning, eller befinner sig i en bullrig miljö och därför har svårt att ta del av ljudet i videon. Ett exempel på en annan grupp som kan ha stor nytta av undertexter är personer som har svenska som sitt andraspråk.

Video som omfattas av lagkraven

Video som publiceras från och med 23 september 2020 omfattas av lagkraven och ska därmed vara tillgängliga. Direktsändningar omfattas inte av lagkraven (såvida du inte gör det möjligt att ta del av inspelningarna i efterhand).

Tips för att skapa tillgänglig video

Ett tips är att tänka på webbtillgängligheten redan när du planerar för din video. Ska du upphandla videoproduktionen så kom ihåg att ställa krav på tillgänglighet.

Skapa undertexter

Undertexter går ut på att korta ned den talade informationen till kärninformationen, med principen att ”texten ska följa talet”. Det är viktigt att du skapa undertexter till din video. Det räcker inte med att endast publicera en sammanfattande text eller en transkribering (separat textversion) i anslutning till videon.

Erbjud så kallade stängda undertexter så att besökaren själv kan välja om undertexterna ska visas eller inte. Detta gör besökaren genom att klicka på en ikon i videospelaren.

Det finns flera olika verktyg du kan använda för att skapa undertexter, läs mer i avsnittet "Verktyg för att skapa undertexter till video" längre ner på den här sidan.

Erbjud gärna undertexter i direktsänd video. Du kan till exempel använda tjänsten Web Captioner, som automatiskt textar det som sägs i direktsändningen.

Skapa undertexter i direktsänd video på webcaptioner.com

Beskriv ljud och visuell information som är meningsbärande

Ljud och visuell information som spelar en viktig roll i videon behöver beskrivas för personer som har en syn- eller hörselnedsättning. Detta kan ske antingen genom undertexter eller genom att informationen beskrivs av personer som medverkar i filmen (alternativt en berättarröst).

Exempel på en film som innehåller undertexter som beskriver ljud och visuell information – youtube.com

Verktyg för att skapa undertexter till video

För att din video ska vara tillgänglig behöver du skapa undertexter som besökaren kan anpassa efter sina behov. Det finns många olika verktyg som hjälper dig att skapa dessa på rätt sätt.

Studio – filmverktyg i Canvas

Alla anställda inom Lunds universitet har tillgång till filmverktyget Studio, som finns i lärplattformen Canvas. Med hjälp av Studio kan du bland annat skapa och redigera video, lägga till undertexter och bädda in videon på en webbplats.

Textamig.se

Textamig.se erbjuder en gratis och automatiskt genererad undertextfil som du kan ladda upp på exempelvis YouTube, om du har din video där. För att få undertextfilen behöver du ange webbadressen till ditt videoklipp samt din e-postadress. Verktyget är dock inte felfritt. Du behöver själv gå igenom texten och redigera där det blivit fel. Verktyget fungerar i nuläget endast för filmer med svenskt tal.

Skapa undertext med textamig.se

YouTube

För filmer med engelskt tal fungerar YouTubes automatiska undertexter relativt väl, men du måste redigera texten och rätta där det har blivit fel.

YouTubes webbplats

Amara

Amara är ett gratis verktyg som du kan använda för att skapa undertexter.