Konferenstjänster

LU Konferens erbjuder konferenstjänster som inkluderar det mesta - från lokal, teknik och förtäring till trycksaker, pennor och boende. Nedan listas ett axplock av vad LU Konferens kan hjälpa till med.

Se vilka regler som gäller kring möten.

  Lokaler och boende

  • Hotellbokning och bokning av LU Guest House
  • Bokning av möteslokaler
  • Bokning av lokaler och platser för kringarrangemang, medföljarprogram, middag och mingel
  • Förberedelse och återställande (möbler och möblering, skyltning, dekoration och branding)

  Mat och dryck

  • Avtal med cateringleverantörer
  • Källsortering

  Utställning och posters

  • Posterskärmar
  • Utställarsupport

  Konferensmaterial

  • Layout och tryck av marknadsföringsmaterial
  • Posters, namnbrickor, skyltar
  • Profilprodukter

  Avgifts- och deltagarhantering

  • Konferenshemsida
  • Avgiftshantering
  • Deltagarhantering

  Tekniklösningar

  • Ljud, ljus och bild
  • Streamingtjänster och filmning
  • Digitala möten

  Nätverk

  • Kontakter inom kommun och region
  • Tips om leverantörer, anläggningar och verktyg

  Ta betalt av deltagarna

  Sektionen Ekonomi kan hjälpa till med betalning från deltagarna.
  LU Konferens erbjuder tjänsten att göra konferenshemsida, hantera avgifter samt sköta registrering av deltagarna.

  Läs mer om hur du tar betalt under ditt arrangemang här.