Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Försäkringar när du reser i tjänsten

När du som anställd reser i tjänsten omfattas du av Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring. Extra skydd vid tjänsteresor finns genom Diners Club TAC:s reseförsäkring, under förutsättning att du bokar genom universitetets upphandlade resebyrå. Om du är utomlands under längre period gäller andra regler. Här får du reda på vad som gäller för dig.

Om du reser på uppdrag av Lunds universitet så omfattas du av Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring. Du ska ta med dig försäkringskortet "Swedish State Business Travel Insurance Certificate" som är ett bevis för att du omfattas av Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring.

Om du inte omfattas av tjänstereseförsäkringen kan istället en särskild reseförsäkring tecknas.

Att tänka på när du reser i tjänsten

När du ska resa utomlands i tjänsten på uppdrag av Lunds universitet behöver du bland annat tänka på att skaffa:

 • Kammarkollegiets försäkringskort
 • om eventuell vaccination krävs
 • om visum krävs
 • eventuellt försäkringsyntyg vid ansökan om visum (exempelvis USA och Ryssland)
 • vid tjänsteresa inom EU/EES-länder, eller Schweiz, ska du också ha med dig ett europeiskt sjukförsäkringskort. Detta beställer du själv från Försäkringskassan.

Beställ EU-kort inför utlandsresa på Försäkringskassans webbplats

Läs mer om vad som är viktigt att tänka på när du reser i tjänsten

Läs mer om något händer under resan

Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkringen är en samlingsförsäkring vilket innebär att du som anställd har ett försäkringsskydd vid alla inrikes- och utrikesresor som du gör på uppdrag av universitetet. Även du som inte är anställd kan omfattas av försäkringen. För att du som inte är anställd ska omfattas måste resan vara på uppdrag av Lunds universitet.

Viktigt om försäkringen:

 • Försäkringen gäller under hela tjänsteresan och motsvarar ett vanligt reseförsäkringsskydd.
 • Försäkringen gäller i hela världen under försäkringstiden, även i områden dit UD avråder från resor.
 • Försäkringen gäller utan självrisk.
 • Försäkringen gäller inte under resor till och från arbetet.

Läs mer om tjänstereseförsäkringen och om goda råd på tjänsteresan på Kammarkollegiets webbplats (ny flik)

Kammarkollegiet har reviderat Statens tjänstereseförsäkring. Dessa villkor träder i kraft 2020-01-01.

Läs mer om ändringar i tjänstereseförsäkringen från 200101 (PDF 16kB)

Försäkringskort

När du åker på tjänsteresa ska du ta med dig försäkringskortet "Swedish State Business Travel Insurance Certificate".  Kortet är ett bevis på att du omfattas av tjänstereseförsäkringen. På baksidan av kortet finns uppgifter om var du vänder dig om något skulle inträffa under resan.

Du får kortet från din administratör som i sin tur beställer kortet av sektionen HR. Giltighetstid kan vara ett par år fram i tiden, dock aldrig längre än till och med det datum din anställning upphör.

Du som administratör beställer försäkringskort genom att mejla hur många försäkringskort du behöver och vart de ska skickas till forsakringskortet [at] pers [dot] lu [dot] se

Behöver du hjälp under din tjänsteresa?

Kontakta Falck Global Assistance om du hamnar i en nödsituation och snabbt behöver hjälp när du är utomlands.

Telefon: +46 8 587 717 49
Fax: +46 8 505 939 13
E-post: fga [at] se [dot] falck [dot] com

Skadeanmälan vid Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring

Om något händer under din tjänsteresa ska du anmäla detta till Kammarkollegiet genom en blankett. Till anmälan ska du bifoga eventuella kvitton på dina utlägg och intyg i samband med händelsen. Anmälan ska skrivas under av dig och din närmaste chef innan du skickar den till Kammarkollegiet, 651 80 Karlstad.

Här hittar du skadeanmälan gällande Kammarkollegiets tjänsterese- och reseförsäkring (ny flik)

Kammarkollegiets reseförsäkring

Om du inte omfattas av tjänstereseförsäkringen kan istället en särskild reseförsäkring tecknas. Kammarkollegiets reseförsäkring kan till exempel vara aktuell för medföljande familjemedlemmar.

Läs mer om Kammarkollegiets reseförsäkringsvillkor (ny flik)

Kammarkollegiet har reviderat Reseförsäkring. Dessa villkor träder i kraft 2020-01-01.

Läs om ändringar i reseförsäkringen från 200101 (PDF 16kB)

Skadeanmälan vid Kammarkollegiets reseförsäkring

Om något händer under din resa ska du anmäla detta till Kammarkollegiet genom en blankett. Till anmälan ska du bifoga eventuella kvitton på dina utlägg och intyg i samband med händelsen.

Här hittar du skadeanmälan gällande Kammarkollegiets tjänsterese- och reseförsäkring (ny flik)

Utomlands en längre period

Om du som anställd ska tjänstgöra utomlands under längre tid ska du utlandsstationeras.

Du kan även utlandsstationeras om du ska tjänstgöra utomlands en kortare period och har med din familj. Kontrakt för utlandsstationering måste i så fall upprättas och en särskild försäkring tecknas, så kallad URA-försäkring. URA-försäkring gäller endast anställda med utlandsstationering där ett URA-kontrakt upprättats. Det går även att teckna en kompletterande egendomsförsäkring.

Kontakta din chef eller närmaste personalfunktion för att veta mer om vad som gäller när du är utomlands en längre period.

Läs mer om utlandstjänstgöring på Arbetsgivarverkets webbplats

Läs mer om försäkringsvillkor för URA-försäkringen och den kompletterande egendomsförsäkringen på Kammarkollegiets webbplats

Skadeanmälan vid utlandsstationering (URA)

Om du har ett utlandskontrakt (URA) ska du lämna skadeanmälan och eventuella kvitton samt kopia av försäkringsbekräftelsen till din chef. Både du och din chef ska skriva under. Därefter ska din chef skicka det till Kammarkollegiet.

Här hittar du skadeanmälan för URA – Försäkring för utlandsstationerad personal (ny flik)

Kompletterande reseförsäkring

Kompletterande reseförsäkring Diners Club TAC från Moderna försäkringar är ett extra skydd vid alla resor som bokats hos universitetets avtalade resebyrå och därmed betalats med resekonto hos SEB kort.

Försäkringen innehåller bland annat

 • olycksfallsförsäkring, 
 • ersättning vid försening av bagage och 
 • avbeställningsskydd.

Försäkringsvillkor

Läs mer om försäkringsvillkoren hos Moderna försäkringars webbplats (pdf ny flik)

Skadeanmälan

Läs mer om hur du gör en skadeanmälan hos Moderna försäkringas webbplats (ny flik)

 

Sidansvarig:
Kontakta Falck Global Assistance

om du hamnar i en nödsituation och snabbt behöver hjälp när du är utomlands.

Telefon: +46 8 587 717 49
Fax: +46 8 505 939 13

fga [at] se [dot] falck [dot] com
 

 

 

 

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen
Tillgänglighetsredogörelse