Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mycket snack om hållbarhet, men gör universitetet någonting?*

FNs globala mål ikoner nr 13-bekämpa klimatförändringarna.

Klimatförändring och hållbarhet diskuteras mycket, både internationellt, nationellt och på Lunds universitet. Samtidigt är det tydligt efter den senaste IPCC rapporten att förändringar måste ske snabbt. Flera undrar därför om universitetet bara pratar eller om någonting också görs.

Det händer faktiskt en hel del för att stödja hållbarhetsarbetet inom universitets alla områden: forskning, utbildning och den egna verksamheten.

Inom forskningen har nya satsningar gjorts och tolv doktorand- och tio postdoktortjänster utlystes i början av hösten. Över 500 ansökningar har inkommit. De strategiska forskningsområdena ordnar också en intressant workshopserie om FN:s globala hållbarhetsmål.

Inom utbildningen har många nya spännande kurser utvecklats på alla nivåer. Ett intressant exempel är de tvärvetenskapliga kurser som tagits fram inom ramen för forskarskolan Agenda 2030. För att stötta och systematisera arbetet med att integrera hållbarhet i utbildningarna på Lunds universitet har Hållbarhetsforum anställt Terese Thoni som utbildningskoordinator.

Även när det gäller hållbarheten av vår egen verksamhet är det mycket på gång. Rektor har fattat beslut om att upphandla en analys av universitetets klimatavtryck. När vi har en bättre bild av vår klimatpåverkan, blir det lättare att införa effektiva åtgärder för att minska påverkan.

Universitetet håller också på att utveckla en hållbarhetsfond. Tanken är att fonden ska stödja innovationer som kan göra vår verksamhet mer hållbar, med idéer från studenter och medarbetare. Fonden planeras att finansieras med en intern avgift på vårt hållbarhetsavtryck. Det finns dock några praktiska aspekter att lösa innan vi är där och antagligen kommer vi att starta med en avgift bara på klimatavtrycket. Detta betyder att de forskargrupper som flyger mycket eller köper produkter och tjänster vars produktion genererat mycket växthusgaser kommer att betala mera än de grupper som reser med tåg och köper mindre och klimatsmartare.

Vi kan alla bidra till en minskad negativ hållbarhetspåverkan, till exempel genom att överväga hur mycket vi måste resa och om vi reser genom att välja att ta tåget istället för att flyga.

/Per Mickwitz

Läs mer:


Denna text är publicerad i LU-nytt nr 4 - 2021

Foto på Per Mickwitz. Fotograf: Charlotte Carlberg-Bärg.

Vicerektor Per Mickwitz

E-post:  per [dot] mickwitz [at] rektor [dot] lu [dot] se (per[dot]mickwitz[at]rektor[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046- 222 38 80

Vicerektorernas sekreterare Gerd Hawaleska

E-post:
gerd [dot] hawaleska [at] rektor [dot] lu [dot] se (gerd[dot]hawaleska[at]rektor[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 38 95