Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Handlingsplan för internationalisering

Främjar internationalisering vid LU

Lunds universitet har beslutat om en handlingsplan för internationalisering för perioden 2019-2021 med syfte är att främja internationalisering vid universitetet samt öka universitetets attraktionskraft.

Med handlingsplanen vill Lunds universitet stärka arbetet med internationalisering för att bidra till ett demokratiskt kunskapssamhälle, präglat av mångfald och tolerans. Handlingsplanen ska årligen följas upp av Internationella rådet.

Fyra övergripande mål

  1. studenterna ska utveckla sin internationella erfarenhet och interkulturella kompetens,
  2. forskningens kvalitet och nyttiggörande ska stärkas genom fördjupat internationellt arbetet,
  3. internationell samverkan ska fördjupas för att bidra till arbetet med de globala utmaningarna och Agenda 2030,
  4. anställda ska ha god internationell erfarenhet och interkulturell kompetens.

Sammantaget ska 36 delmål uppfyllas innan utgången av år 2021. Varje delmål har ett eget leveransdatum.

Hur långt har universitetet kommit med handlingsplanen för internationalisering?

Nu kan du följa arbetet med handlingsplanens delmål i bloggen. Flera delmål har skickat in sina slutrapporter.

Läs bloggen – Handlingsplan för internationalisering

Bakgrund – varför en handlingsplan för internationalisering?

Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i dels universitetets strategiska plan 2017–2026, i vilken internationalisering är ett av sex prioriterade områden, och dels rekommendationer i utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor (SOU 2018:3 och SOU 2018:78). Med handlingsplanen får hela universitetet ett verktyg som gör att arbetet med internationalisering effektiviseras och gemensamma hinder undanröjs, och universitetets utveckling som internationellt lärosäte fortsätter.