Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Handlingsplan för internationalisering

Främjar internationalisering vid LU

Lunds universitet har arbetat med en handlingsplan för internationalisering under perioden 2019–2021. Bland resultaten finns kartläggningar, riktlinjer, planer på förbättrat stöd för internationalisering, samt förslag och åtgärder för att främja internationalisering och öka universitetets attraktionskraft.

Med handlingsplanen har Lunds universitet stärkt arbetet med internationalisering och därigenom bidragit till ett demokratiskt kunskapssamhälle präglat av mångfald och tolerans.

Fyra övergripande mål

  • studenterna ska utveckla sin internationella erfarenhet och interkulturella kompetens,
  • forskningens kvalitet och nyttiggörande ska stärkas genom fördjupat internationellt arbetet,
  • internationell samverkan ska fördjupas för att bidra till arbetet med de globala utmaningarna och Agenda 2030,
  • anställda ska ha god internationell erfarenhet och interkulturell kompetens.

Planen har genomförts i 36 delmål och resultaten finns att läsa i handlingsplanens blogg.

Läs slutrapporterna i bloggen – Handlingsplan för internationalisering

Kontakt

Pär Svensson
Internationell koordinator
+46 46 222 77 42
par [dot] svensson [at] er [dot] lu [dot] se