Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Universitetet behöver ta ett helhetsgrepp om öppen vetenskap

Två män sitter och tittar på en datorskärm tillsammans.

2019 tillsatte universitetet ett projekt för öppen vetenskap. Projektet har resulterat i en rapport och nu är det upp till oss på universitetet att diskutera hur vi ska gå vidare med förslagen.

Projektets uppdrag var bland annat att ”utreda olika alternativ för hur en struktur för LU:s arbete med frågor som handlar om hur öppen vetenskap kan se ut”. Hur vi ska arbeta med öppen vetenskap beror främst på vad vi vill uppnå, men också hur omvärlden ser ut.

I rapporten ingår därför både en omvärldsanalys av hur andra lärosäten, internationellt och nationellt, ser på och arbetar med öppen vetenskap samt ett förslag till en LU-gemensam vision. Rapporten ger också förslag på vad vi ska arbeta med och hur detta ska organiseras.

Om man ska sammanfatta omvärldsanalysen kan man konstatera att vissa universitet världen över har kommit längre än Sverige och Lunds universitet i arbetet med öppen vetenskap. Men när det gäller till exempel open access-publicering har LU kommit långt, nästan 80% av alla artiklar är redan öppet tillgängliga.

Varför ska då Lunds universitet arbeta med öppen vetenskap? Vi vill arbeta aktivt nationellt och på europeisk nivå för att utveckla öppen vetenskap så att det gynnar forskningen och samhällets användning av forskning. Öppen vetenskap är en förutsättning för forskningens trovärdighet och kvalitet, men ger också forskarna nya forskningsmöjligheter.

Under de närmaste åren ser jag två viktiga områden för Lunds universitet att arbeta med. För det första måste Lunds universitet kunna erbjuda enkla och säkra sätt för forskarna att lagra och öppna forskningsdata enligt principen ”så fritt som möjligt och så begränsat som nödvändigt”. För det andra ska vi arbeta med att öppna upp vår forskning för olika samhällsaktörer och allmänheten.

Mycket görs redan och deltagandet är redan idag omfattande jämfört med hur man arbetar i andra länder. Men vi har inte kopplat samverkan till öppen vetenskap vilket jag tror att vi skulle ha mycket att vinna på.

/Per Mickwitz

Läs mer


Denna text är en del av LU-nytt 15 - 2022.

Foto på Per Mickwitz. Fotograf: Charlotte Carlberg-Bärg.

Vicerektor Per Mickwitz

E-post:  per [dot] mickwitz [at] rektor [dot] lu [dot] se (per[dot]mickwitz[at]rektor[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046- 222 38 80

Vicerektorernas sekreterare Gerd Hawaleska

E-post:
gerd [dot] hawaleska [at] rektor [dot] lu [dot] se (gerd[dot]hawaleska[at]rektor[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 38 95