Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hjälp och kontakt

allt du behöver i LUCRIS-djungeln

LUCRIS supportorganisation är semicentraliserad vilket betyder att du kan skicka in vilka frågor som helst till vår centrala support som kommer att dirigeras via LU Servicedesk. Frågorna besvaras sedan utifrån dess karaktär av antingen din lokala support ute på fakulteten eller lämplig person inom förvaltningsorganisationen.

Information som ska läggas in

I samband med lanseringen av LUCRIS 2016 godkände samtliga av universitets fakulteter en miniminivå för inläggning av data i systemet. Miniminivån innebär att att alla som forskar på Lunds universitet ska lägga in följande i LUCRIS:

   Den överenskomna miniminivån för inläggning i LUCRIS är så som följer:

   1. Forskarprofiler: Grundläggande uppgifter såsom namn och kontaktuppgifter om medarbetare vid Lunds universitet hämtas automatiskt från LUCAT och finns i LUCRIS. Forskarprofiler för aktiva forskare görs publikt synliga i LUCRIS Forskningsportal om inte särskilda skäl föreligger att dölja profilen externt. Profilerna berikas manuellt (av forskare eller administratör) med följande information i LUCRIS
    • Ämnesklassificering enligt UKÄ
    • Forskningsbeskrivning på engelska och svenska

   Ytterligare profilinformation kan läggas in efter forskarens eget önskemål eller enligt eventuell lokal (fakultets-)praxis. Profilbild rekommenderas.

   1. Organisatoriska enheter: Organisatoriska enheter vid Lunds universitet som har forskningsverksamhet finns i LUCRIS. Denna information importeras automatiskt från LUCAT till LUCRIS och uppdateras i LUCAT.
   2. Forskningsoutput (publikationer): Bibliografisk information om vetenskaplig och populärvetenskaplig output producerad vid Lunds universitet fr.o.m 2002 registreras i LUCRIS (se tidigare beslut Dnr LUB 2007/2 Registrering av vetenskapliga publikationer). Fakultetsbiblioteken ansvarar för granskning av den bibliografiska informationen för publikationerna enligt separat överenskommen praxis.
   3. Externa forskningsmedel: Information om samtliga inkomna externa medel samt kontrakt skickas, normalt av ekonomiadministratörer, till Forskningsservice för registrering i LUCRIS (och samtidig diarieföring i w3d3) enligt instruktioner från Forskningsservice publicerade på Medarbetarwebben.
   4. Projekt: Följande forskningsprojekt registreras manuellt (av forskare eller administratör) i LUCRIS
    • Externt finansierade forskningsprojekt
    • Doktorandprojekt

   Koppling till aktuellt kontrakt upprättas för varje enskilt projekt.

   Det är frivilligt att registrera även andra sorters forskningsprojekt, t ex internt finansierade projekt.

   1. Aktiviteter: Forskningsrelaterade aktiviteter, i synnerhet samverkansaktiviteter med externa parter, registreras manuellt (av forskare eller administratör) i modulen för Aktiviteter i LUCRIS i de tillfällen de inte redan fångats upp under projekt eller forskningsoutput. Se eventuell fakultetsspecifik praxis.
   2. Priser och utmärkelser: kan registreras manuellt (av forskare eller administratör) i LUCRIS. Se eventuell fakultetsspecifik praxis.
   3. Språk: LUCRIS möjliggör registrering på både svenska och engelska och inmatning på båda språken rekommenderas. Engelska texter prioriteras.

   Lokala riktlinjer

   Fakulteterna har en del egna riktlinjer som kan kräva mer än miniminivån. Fakulteterna beskriver sina lokala riktlinjer på sina webbplatser.


   Hjälp vidare

   Läs mer om olika delar i LUCRIS. Här förklarar vi kort de olika modulerna med mera.

   Du loggar in i LUCRIS registreringsgränssnitt med LUCAT-id och tillhörande lösenord på lucris.lu.se

   Som inloggad kan du ändra dina egna inställningar, till exempel inställningar för språk, e-post och meddelanden, genom att klicka på ditt användarnamn uppe i högra hörnet.

   Genom språkinställningarna går det att välja om man vill arbeta i det engelska eller det svenska gränssnittet:

   • klicka på ditt användarnamn uppe till höger
   • ändra under "Profile" > "Language settings"
   • välj språk för inmatningsgränssnittet ("Language") samt om de svenska eller engelska rutorna ska visas först i de fall du kan mata in information på båda språken ("Default submission language").

   Dessutom finns det...

   • en omfattade guide till systemet under "Hjälp" sektionen när du loggat in i LUCRIS. Du hittar sektionen längst ner i högra hörnet när du är inloggad.

   ORCID

   ORCID är ett internationellt forskar-ID som används av såväl finansiärer, förlag och forskare världen över. Läs mer om hur du kan koppla ditt ORCID till LUCAT och LUCRIS och därmed  skapa en export från LUCRIS för att hålla din ORCID uppdaterad.

   Välj vilken forskingsoutput som visas först

   Du kan välja vilka forskningsoutputs (exempelvis publikationer) som ska synas överst i Forskningsportalen. Du ska då välja "Highlighted content". Här nedan presenteras en instruktionsfilm om hur detta görs.

   Vänligen tänk på att denna instruktionsfilm är gjord av den centrala supporten och att fakultetsspecifika rekommendationer kan förekomma.


   Dessutom finns det...

   • en omfattade guide till systemet under "Hjälp" sektionen när du loggat in i LUCRIS.
   • möjlighet att läsa mer på sidan "Personlig profil"

   Filmade instruktioner

   Vänligen tänk på att dessa instruktionsfilmer är gjorda av den centrala supporten och att fakultetsspecifika rekommendationer kan förekomma.

   Hur man importerar publikationer från fil (ex. Google Scholar) (ny flik)
   Använd RIS- eller BibTex-format från ex Google Scholar eller andra databas. Ett sätt att lägga till publikationer från tidigare anställningar. Film. Uppladdad 210524.

   Hur man importerar publikationer från extern databas (ny flik)
   Hur man importerar poster till LUCRIS från ex. Scopus. Film. Uppladdad 210524

    


   Dessutom finns det...

   • en omfattade guide till systemet under "Hjälp" sektionen när du loggat in i LUCRIS.
   • möjlighet att läsa mer på sidan "Forskningsoutput"

   Filmade instruktioner

   Dessa instruktionsfilmer är gjorda av den centrala supporten, fakultetsspecifika rekommendationer kan förekomma.

   Hur man lägger till en aktivitet i LUCRIS (ny flik)
   - Hur man lägger till forskningsrelaterade aktiviteter i LUCRIS exempelvis konferensdeltagande, offentliga framträdande och redaktörskap. Film. Uppladdad 210521

   Hur man lägger till handledarskap i LUCRIS (ny flik)
   - Hur man synliggör sina handledaruppdrag i LUCRIS. Film. Uppladdad 210521.


   Dessutom finns det...

   • en omfattade guide till systemet under "Hjälp" sektionen när du loggat in i LUCRIS.
   • möjlighet att läsa mer på sidan "Aktiviteter"

   Filmade instruktioner

   Dessa instruktionsfilmer är gjorda av den centrala supporten, fakultetsspecifika rekommendationer kan förekomma.

   Synliggör dina externfinansierade projekt (ny flik)
   Hur man synliggör sina externfinansierade projekt i LUCRIS. Film (kräver LUCAT inloggning). Uppladdad 200117.


   Dessutom finns det...

   • en omfattade guide till systemet under "Hjälp" sektionen när du loggat in i LUCRIS.
   • möjlighet att läsa mer på sidan "Projekt"

   På sidan "Infrastrukturer" kan du som är ansvarig för en infrastruktur och ska granska och komplettera en registrerad infrastruktur läsa mer.


   Dessutom finns det...

   • en omfattade guide till systemet under "Hjälp" sektionen när du loggat in i LUCRIS.
   • möjlighet att läsa mer på sidan "Infrastrukturer"

   Filmade instruktioner

   Dessa instruktionsfilmer är gjorda av den centrala supporten, fakultetsspecifika rekommendationer kan förekomma.

   Hur man skapar ett privat CV (ny flik)
   Hur man genererar ett så kallat privat CV med utvald information från sin profil i LUCRIS. Film. Uppladdad 210521.


   Dessutom finns det...

   • en omfattade guide till systemet under "Hjälp" sektionen när du loggat in i LUCRIS.
   • möjlighet att läsa mer på sidan "Skapa CV"

   Manualer/ lathundar för granskare av information i LUCRIS

   LUB:s gemensamma riktlinjer för validering av forskningsoutput i LUCRIS som du kan hitta via länken här nedan:


   Dessutom finns det...

   Strategisk Forskningsmiljö checklistor

   Checklista på engelska som riktar sig till forskare inom de strategiska forskningsområdena vad dom ska registrera det som kommer tas ut i årliga sammanställningar.

   På engelska, riktar sig till forskare inom de strategiska forskningsområdena hur dom ska registrera det som kommer tas ut i årliga sammanställningar.

   Lathund för dig som är doktorand hur man registrerar sitt avhandlingsprojekt och sin avhandling:

   Lathund för att lägga till avhandlingsprojekt och avhandlingar (PDF, 502 kB, ny flik)
   Ny version 2020-08-21

   All information i LUCRIS inte är inte synlig i den publika Forskningsportalen men du som anställd kan söka fram den via LUCRIS. Du kan söka bland allt som finns registrerat, inte bara bland det som är associerat till dig eller din organisation.

   Gör sökningar antingen via respektive modul eller med den globala sökningen.

   • Klicka på den modul du vill söka inom.
   • Du får nu upp en lista med ditt eget material, och överst ligger sökrutan. För att söka utanför det klickar bort filtret ”Mitt innehåll”.
   • Gör din sökning, du får då träffar på allt som ligger i databasen inom den modulen.
   • Om du vill spara en lista med sökträffarna går det att göra i olika format via den ljusgrå listen längst ner på sidan, ”Ladda ner lista”.

   LUCRIS-kurser för administrativ personal

   Läs mer nedan om vilka kurser som ges, länk till nästa datum och anmälan i kompetensportalen. Sök på "LUCRIS":

   Seminarium om LUCRIS för dig som jobbar med LUCAT

   Målgrupp: LUCAT-administratörer

   Ett seminarium där vi går igenom var information från LUCAT syns ut i LUCRIS och i Forskningsportalen, chans att ställa frågor.

   Anmälan sker i kompetensportalen (öppnas i ny flik) 

   Onlinekurs om LUCRIS för dig som jobbar med LUCAT

   Målgrupp: LUCAT-administratörer

   En onlinekurs du kan ta när det passar dig.

   Kursen tar upp vad som förs över från LUCAT till LUCRIS och varför, samt vad du som jobbar i LUCAT bör veta om LUCRIS.

   Anmälan sker i kompetensportalen (öppnas i ny flik)

   Målgrupp: administratör/ med någon form av administrativ roll i LUCRIS.

   Kursen går igenom LUCRIS alla delar och ger tips på hur du som administratör kan jobba med LUCRIS och hur du kan hjälpa just din organisation.

   Anmälan sker i kompetensportalen (öppnas i ny flik)

   Forskningskontrakt i LUCRIS - syftet, nyttan och fördelarna ur ett administrativt perspektiv

   Målgrupp: ekonomer/ administrativ personal som hanterar externfinansierade kontrakt

   Kursen går igenom hur registreringen av externa forskningskontrakt sker i LUCRIS men samtidigt diarieförs i W3D3.

   Anmälan sker i kompetensportalem (öppnas i ny flik)

   Onlinekurs: Externfinansierade kontrakt i LUCRIS 

   Målgrupp: För dig som jobbar med externfinasierade kontrakt.

   En genomgång i hur och varför externfinansierade kontrakt hamnar i LUCRIS och i w3D3. Kurser vänder sig till dig som är ekonom eller på annat sätt hanterar exterfinansierade kontrakt.

   Anmälan sker i kompetensportalen (öppnas i ny flik)

   Grundkurs i granskning av forskningsoutput i LUCRIS för nybörjare

   Målgrupp: bibliotekarier/ "Editor of research output"

   En grundkurs för sig som ska/ precis har börjat validera poster i LUCRIS.

   Anmälan sker i kompetensportalen (öppnas i ny flik)

   Datakvalitet och granskning av forskningsoutput i LUCRIS

   Målgrupp: bibliotekarier/ "Editor of research output"

   En återkommande workshop för granskare för att ta upp problem och lösningar i relation till valideringen av forskningsoutput.

   Anmälan sker i kompetensportalen (öppnas i ny flik)

   Onlinekurs: Granskning av avhandlingar i LUCRIS

   Målgrupp: bibliotekarier/ "Editor of research output"/ avhandlingsadministratörer

   En kurs för dig som validerar avhandlingar i LUCRIS, vad som gäller, varför och hur.

   Anmälan sker i kompetensportalen (öppnas i ny flik)

   Kontakta LUCRIS-supporten

   E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

   Telefon: 046-222 90 00
   (måndag-fredag 8:00-17:00)

   Webbformulär: support.lu.se