Hjälp och kontakt

allt du behöver i LUCRIS-djungeln

Välkommen med dina frågor!

LUCRIS supportorganisation är semicentraliserad vilket betyder att du kan skicka in vilka frågor som helst till vår centrala support som kommer att dirigeras via LU Servicedesk. Frågorna besvaras sedan utifrån dess karaktär av antingen din lokala support ute på fakulteten eller lämplig person inom förvaltningsorganisationen.

Lokala riktlinjer

Fakulteterna har en del egna riktlinjer som beskrivs på deras webbplatser.


Behöver du hjälp för att komma igång eller vidare?

Kolla i vår sektion över manualer nedan eller kontakta vår support.

   Generella manualer/lathundar

   Manualen och lathunden syftar till att ge dig en snabb överblick över hur man använder systemet.

   Manual till LUCRIS (PDF, öppnas i ny flik)
   Ny version 2018-05-25
   En längre manual för översikt av LUCRIS

   Lathund till LUCRIS (PDF, ny flik)
   Ny version 2018-05-25

   En kortare lathund för att komma igång med systemet


   Dessutom finns det...

   • en omfattade guide till systemet under "Hjälp" sektionen när du loggat in i LUCRIS.

   ORCID

   En manuall för hur du lägger till ORCID till LUCAT och därmed till LUCRIS, samt hur du kan skapa en export från LUCRIS för att hålla din ORCID uppdaterad.

   ORCID + LUCRIS (PDF 811 kB, ny flik)
   Ny version 2018-03-26
    

   Filmade instruktioner

   Dessa instruktionsfilmer är gjorda av centrala och lokala supportpersoner, i de fall de är gjorda ute på en fakultet kan fakultetsspecifika rekommendationer förekomma. Alla filmer finns tillgängliga på LUPlay-plattformen (LUPlay.se) du måste logga in med ditt LUCAT-ID.

   Get started with LUCRIS (ny flik)
   In English made by the Faculty of Medicine. Öppnas i nytt fönster.

   Highlighted content - hur synliggör jag det bästa först i LUs Forskningsportal? (ny flik)
   - Välj vilka publikationer som syns på din profilsida i Forskningsportalen genom att välja ”Highligthed content”. Film (kräver LUCAT inloggning). Uppladdad 200122.


   Dessutom finns det...

   • en omfattade guide till systemet under "Hjälp" sektionen när du loggat in i LUCRIS.
   • generella tips och trix i manualen som ligger ovan under "Kom igång med LUCRIS"
   • möjlighet att läsa mer på sidan "Personlig profil"

   Filmade instruktioner

   Dessa instruktionsfilmer är gjorda av centrala och lokala supportpersoner, i de fall de är gjorda ute på en fakultet kan fakultetsspecifika rekommendationer förekomma. Alla filmer finns tillgängliga på LUPlay-plattformen (LUPlay.se) du måste logga in med ditt LUCAT-ID.

   Hur man importerar publikationer från fil (ex. Google Scholar) (ny flik)
   - Använd RIS- eller BibTex-format från ex Google Scholar eller andra databas. Ett sätt att lägga till publikationer från tidigare anställningar. Film (kräver LUCAT inloggning). Uppladdad 200123.

   Hur man importerar publikationer från extern databas (ny flik)
   - Hur man importerar poster till LUCRIS från ex. Scopus. Film (kräver LUCAT inloggning). Uppladdad 200117

    


   Dessutom finns det...

   • en omfattade guide till systemet under "Hjälp" sektionen när du loggat in i LUCRIS.
   • generella tips och trix i manualen som ligger ovan under "Kom igång med LUCRIS"
   • möjlighet att läsa mer på sidan "Forskningsoutput"

   Lathund för att lägga till aktiviteter

   Kort steg för steg instruktion hur man lägger till en aktivitet i LUCRIS.

   Lathund för att lägga till en aktivitet (PDF, 351 kB, ny flik)
   Ny version 2018-05-09
    

   Filmade instruktioner

   Dessa instruktionsfilmer är gjorda av centrala och lokala supportpersoner, i de fall de är gjorda ute på en fakultet kan fakultetsspecifika rekommendationer förekomma. Alla filmer finns tillgängliga på LUPlay-plattformen (LUPlay.se) du måste logga in med ditt LUCAT-ID.

   Hur man lägger till en aktivitet i LUCRIS (ny flik)
   - Hur man lägger till forskningsrelaterade aktiviteter i LUCRIS exempelvis konferensdeltagande, offentliga framträdande och redaktörskap. Film (kräver LUCAT inloggning). Uppladdad 200123.

   Hur man lägger till handledarskap i LUCRIS (ny flik)
   - Hur man synliggör sina handledaruppdrag i LUCRIS. Film (kräver LUCAT inloggning). Uppladdad 200122.


   Dessutom finns det...

   • en omfattade guide till systemet under "Hjälp" sektionen när du loggat in i LUCRIS.
   • generella tips och trix i manualen som ligger ovan under "Kom igång med LUCRIS"
   • möjlighet att läsa mer på sidan "Aktiviteter"

   Filmade instruktioner

   Dessa instruktionsfilmer är gjorda av centrala och lokala supportpersoner, i de fall de är gjorda ute på en fakultet kan fakultetsspecifika rekommendationer förekomma. Alla filmer finns tillgängliga på LUPlay-plattformen (LUPlay.se) du måste logga in med ditt LUCAT-ID.

   Synliggör dina externfinansierade projekt (ny flik)
   - Hur mansynliggör sina externfinansierade projekt i LUCRIS. Film (kräver LUCAT inloggning). Uppladdad 200117.

   Add a project to LUCRIS (ny flik)
   In English made by the faculty of Medicine.


   Dessutom finns det...

   • en omfattade guide till systemet under "Hjälp" sektionen när du loggat in i LUCRIS.
   • generella tips och trix i manualen som ligger ovan under "Kom igång med LUCRIS"
   • möjlighet att läsa mer på sidan "Projekt"

   Manual för dig som är ansvarig för en infrastruktur och ska granska och komplettera en registrerad infrastruktur

   Manual för infrastrukturansvariga (PDF, 490 kB, ny flik)
   Ny version 2018-10-10
    


   Dessutom finns det...

   • en omfattade guide till systemet under "Hjälp" sektionen när du loggat in i LUCRIS.
   • generella tips och trix i manualen som ligger ovan under "Kom igång med LUCRIS"
   • möjlighet att läsa mer på sidan "Infrastrukturer"

   Filmade instruktioner

   Dessa instruktionsfilmer är gjorda av centrala och lokala supportpersoner, i de fall de är gjorda ute på en fakultet kan fakultetsspecifika rekommendationer förekomma. Alla filmer finns tillgängliga på LUPlay-plattformen (LUPlay.se) du måste logga in med ditt LUCAT-ID.

   Hur man skapar ett privat CV (ny flik)
   - Hur man genererar ett så kallat privat CV med utvald information från sin profil i LUCRIS. Film (kräver LUCAT inloggning). Uppladdad 200122.


   Dessutom finns det...

   • en omfattade guide till systemet under "Hjälp" sektionen när du loggat in i LUCRIS.
   • generella tips och trix i manualen som ligger ovan under "Kom igång med LUCRIS"
   • möjlighet att läsa mer på sidan "Skapa CV"

   Manualer/lathundar för granskare av information i LUCRIS

   LUB:s gemensamma riktlinjer för validering av forskningsoutput i LUCRIS. För eventuella frågor kring riktlinjerna kontakta supporten.
   Riktlinjer för inläggning och validering av Research Output i LUCRIS (PDF, 1,48 MB, ny flik)
   Ny version 2020-04-22

   LUB:s gemensamma riktlinjer för indelning av forskningsoutput i LUCRIS. För eventuella frågor kring riktlinjerna kontakta supporten.
   Riktlinjer för indelning av Research Output (PDF, 1,07 MB, ny flik)
   Ny version 2020-12-08
    

   Hur man granskar forskningsoutput

   Lathund för dig som granskar forskningsoutput i LUCRIS.
   Lathund för validering av Research Output i LUCRIS (PDF, 752 kB, ny flik)
   Ny version 2019-04-16

   Hur man granskar avhandlingar

   Lathund för dig som granskar avhandlingar i LUCRIS.
   Lathund för validering av avhandlingar i LUCRIS (PDF, 497 kB, ny flik)
   Ny version 2020-08-25


   Dessutom finns det...

   • en omfattade guide till systemet under "Hjälp" sektionen när du loggat in i LUCRIS.
   • generella tips och trix i manualen som ligger ovan under "Kom igång med LUCRIS"
   • möjlighet att läsa mer på sidan "För dig med administrativ roll i LUCRIS"

   Lathund för dig som är doktorand hur man registrerar sitt avhandlingsprojekt och sin avhandling:

   Lathund för att lägga till avhandlingsprojekt och avhandlingar (PDF, 502 kB, ny flik)
   Ny version 2020-08-21
    


   LUCRIS-kurser för administrativ personal

   Läs mer nedan om vilka kurser som ges, länk till nästa datum och anmälan i LU:s Kompetensportal. Sök på 'LUCRIS':              

   Seminarium om LUCRIS för dig som jobbar med LUCAT

   Målgrupp: LUCAT-administratörer
   Ett seminarium där vi går igenom var information från LUCAT syns ut i LUCRIS och i Forskningsportalen, chans att ställa frågor.

   Anmälan sker i kompetensportalen

   Onlinekurs om LUCRIS för dig som jobbar med LUCAT

   Målgrupp: LUCAT-administratörer
   En onlinekurs du kan ta när det passar dig.

   Kursen tar upp vad som som förs över från LUCAT till LUCRIS och varför, samt vad du som jobbar i LUCAT bör veta om LUCRIS.

   Anmälan sker i kompetensportalen

    

   Målgrupp: administratör/med någon form av administrativ roll i LUCRIS.

   Kursen går igenom LUCRIS alla delar och ger tips på hur du som administratör kan jobba med LUCRIS och hur du kan hjälpa just din organisation.


   Anmälan sker i kompetensportalen


    

    

    

    

   Forskningskontrakt i LUCRIS - syftet, nyttan och fördelarna ur ett administrativt perspektiv

   Målgrupp: ekonomer/ administrativ personal som hanterar exterfinansierade kontrakt

   Kursen går igenom hur registreringen av externa forskningskontrakt sker i LUCRIS men samtidigt diarieförs i W3D3.

   Anmälan sker i kompetensportalen

   Grundkurs i granskning av forskningsoutput i LUCRIS för nybörjare

   Målgrupp: bibliotekarier/Editor of research output.

   En grundkurs för sig som ska/ precis har börjat validera poster i LUCRIS.
   Anmälan sker i kompetensportalen

   Datakvalitet och granskning av forskningsoutput i LUCRIS

   Målgrupp: bibliotekarier/Editor of research output.

   En återkommande workshop för granskare för att ta upp problem och lösningar i relation till valideringen av forskningsoutput.
   Anmälan sker i kompetensportalen

   Onlinekurs: Granskning av avhandlingar i LUCRIS

   Målgrupp: bibliotekarier/Editor of research output/ avhandlingsadministratörer

   En kurs för dig som validerar avhandlingar i LUCRIS, vad som gäller, varför och hur.
   Anmälan sker i kompetensportalen

   Kontakta LUCRIS-supporten

   E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

   Telefon: 046-222 90 00
   (måndag-fredag 8:00-17:00)

   Webbformulär: support.lu.se

   Uppgraderingar

   Senaste uppdateringarna, versionslanseringarna och funktionerna i LUCRIS och forskningsportalen.

   2020-10-08:

   (PDF nytt fönster)