Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att vara statligt anställd

Att jobba statligt är att jobba i medborgarnas tjänst. Du har som statligt anställd både rättigheter och skyldigheter samt särskilda förmåner. Här får du reda på vilka dessa är.

Genvägar:


Att arbeta statligt innebär att vi utför verksamhet som tillämpar de lagar och förordningar som den svenska regeringen och riksdagen beslutat om. Varje myndighet arbetar utifrån ett regleringsbrev. 

I det årliga regleringsbrevet anger regeringen de uppdrag som den vill att Lunds universitet ska utföra samt finansieringen av verksamheten för det kommande året.

Värdegrund för alla statsanställda

Det finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn som utgår ifrån lagar och förordningar. Den gemensamma värdegrunden för statsanställda bygger på sex principer:

  • Demokrati: All offentlig makt utgår från folket.
  • Legalitet: Den offentliga makten utövas under lagarna.
  • Objektivitet, saklighet och likabehandling: Alla är lika inför lagen. Myndigheter och domstolar ska behandla alla lika.
  • Fri åsiktsbildning: Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning.
  • Respekt: Den offentliga makten ska utövas med respekt för människors frihet och lika värde.
  • Effektivitet och service: Verksamheten ska bedrivas så billigt och med så hög kvalitet som möjligt med givna resurser.

Offentlighetsprincipen

I statlig förvaltning gäller offentlighetsprincipen. Detta innebär att allmänhet och massmedia har rätt att kunna ta del av allmänna handlingar, med undantag för sekretessbelagda uppgifter. 

Som statligt anställd har du yttrande- och meddelarfrihet. Din yttrandefrihet innebär att du har rätt att berätta om verksamheten för journalister och andra så länge det inte rör sekretessbelagda uppgifter. Meddelarfriheten innebär att myndigheten inte får efterforska vem som lämnat uppgifter till massmedia.

Läs mer om vad som gäller för allmän handling

Rättssäker myndighetsutövning

Rättssäkerhet är grundläggande för all statlig verksamhet. Medborgarna måste kunna lita på att besluten som fattas vid myndigheter grundar sig på de lagar som gäller. De måste också vara säkra på att alla behandlas lika inför lagen och att myndigheter är sakliga och opartiska i sina bedömningar och beslut.

Du är därför skyldig att följa regler om jäv, offentlig upphandling och bisysslor.

Regler om jäv

Regler om jäv garanterar att handläggningen hos myndigheten präglas av objektivitet och saklighet. Du som handlägger ett ärende är jävig om saken till exempel angår dig själv eller någon närstående person.

Ett annat exempel på när du är jävig är om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för dig själv eller någon närstående till dig. Det finns fler tillfällen då du kan vara jävig.

Bisysslor

Statligt anställdas bisysslor regleras i lag och avtal och begränsas på grund allmänhetens intresse av saklighet och opartiskhet i utövande av offentlig verksamhet. Syftet är att förtroendet för myndigheter och dess anställda ska upprätthållas.

Läs mer om vad som gäller för bisyssla

Lagen om offentlig upphandling

Inköp av varor och tjänster ska ske på ett lagenligt, affärsmässigt och effektivt sätt. Inköp gör du genom att avropa eller beställa från ett befintligt avtal. Om det inte finns avtal om det som du behöver ska du istället göra en upphandling. Avdelningen Inköp och upphandling stöttar universitetets verksamheter i hela inköpsprocessen.

Läs mer om inköp och upphandling

Utmärkelse för nit och redlighet i rikets tjänst

Traditionen började 1803 som en utmärkelse för de statligt anställda som hade visat nit och redlighet. Utmärkelsen i form av medalj, armbandsur i guld eller graverat konstglas kan du få efter att ha arbetat i statlig tjänst under 30 år.

Du kan ha arbetat vid olika arbetsplatser, så länge de är statliga. Särskilda regler gäller om du till exempel skulle pensionera dig innan du arbetat i statlig tjänst i 30 år – då är det 25 år som gäller för att få utmärkelsen.

Är du kvalificerad för utmärkelsen?

När det gäller frågor om kvalificeringstid för utmärkelsen, kontakta NoR [at] hr [dot] lu [dot] se.

För mer information om utmärkelsen Nit och redlighet i rikets tjänst, kontakta sektionen HR via sektionens ärendehanteringssystem. 

Anmälningar skickas till NoR [at] hr [dot] lu [dot] se

Förmåner

Som statligt anställd får du extra semesterdagar, extra ersättning vid sjukdom och föräldraledighet, ett generöst omställningsavtal, viss ersättning för sjukvård och läkemedel samt generösa ledighetsvillkor. Därtill erbjuder universitetet dig friskvårdsersättning och friskvårdstimme. 

Läs mer om dina förmåner

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR-/personalfunktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR-/personalfrågor.