Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Pension

Är du på väg att gå i pension eller är du nyfiken på hur det fungerar? Här hittar du mer om statlig tjänstepension, delpension, försäkringar, sjukpension och professorer emeriti.

Du har som anställd rätt att stanna kvar i anställningen till och med den månad du fyller 67 år. 

NYHET: Från och med 1 januari 2020 gäller nya regler om förlängt anställningsskydd. Har du inte fått besked om att din anställning upphör på grund av ålder senast den 31 december 2019 har du rätt att stanna kvar i din anställning till och med den månad du fyller 68 år. 

Du som anställd kan få vägledning inför din pensionering av Statens tjänstepensionsverk (SPV). De hjälper dig med din ansökan och med att göra en pensionsprognos.

Om du behöver mer information om din pension kan du kontakta SPV:s Kundservice på telefonnummer 020-51 50 40 eller kundservice [at] spv [dot] se

Så söker du pension

Du som anställd lägger själv in ansökan i Primula om avslut av anställning på grund av ålderspension eller förtida uttag. Du som anställd skickar in ansökan om tjänstepension och godkännande av anställningsuppgifter till Statens Pensionsverk (SPV) i enlighet med de instruktioner som står i blanketterna de skickar ut.

Delpension

Du kan få delpension, om din chef medger det, från och med den månad du fyller 61 år och längst till du är 64 år och 11 månader. Delpension är upp till högst hälften av heltidsarbete.

Du som anställd har en skyldighet att informera om eventuellt arbete vid sidan om. Om detta arbete inte godkänns kan delpensionen omprövas.

Din statliga tjänstepension påverkas inte av att du går i delpension. Däremot kan den allmänna pensionen påverkas.

Om du behöver mer information om hur delpension fungerar kan du kontakta pensionshandläggaren vid sektionen HR eller läsa mer i SPV:s informationsmaterial.

Läs mer om delpension på SPV:s webbplats

Beräkning

Delpensionen utgör 60 procent av inkomstbortfallet. Om den fasta lönen ändras räknas delpensionen om i samma grad som den fasta lönen ändrats.

 
Exempel beräkning av delpension
Heltidslön30 000 kr
Delpensionsledig20 %
Lön för arbetad tid80 % av 30 000 kr = 24 000 kr
Delpension för 20 % delpensionsledighet60 % av 6 000 kr, dvs. 3 600 kr
Summa lön och delpension27 600 kr

Så söker du delpension

Fyll i blanketten "Ansökan om ledighet för delpension" och skicka in den till pensionshandläggaren vid sektionen HR, hämtställe 31. Ansökan ska vara pensionshandläggaren till handa senast 2 månader innan planerad start på delpensionen.

Ladda ner Ansökan om ledighet för delpension (PDF 57 kB, ny flik)

När ditt ärende är handlagt får du e-post där där beslutet bifogas. Originalet kommer sedan att skickas till prefekt/motsvarande som har undertecknat för diarieföring.

För att delpensionen ska aktualiseras i systemet krävs det att antingen du själv eller källrapportör på din institution ansöker om delpension i Primula. Ansökan om delpension i Primula ligger under Min sida/Ledighet välj sedan delpension som orsak för din ledighet. I samband med detta ska beslutet läggas som bilaga.

Försäkring vid dödsfall

Som statligt anställd omfattas du automatiskt av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Försäkringen innebär att din familj kan få ekonomiskt stöd om du avlider. Pengarna betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp och omfattar minst sex prisbasbelopp. Detta gäller om personen var statligt anställd vid tidpunkten för dödsfallet.

Läs mer om statens tjänstegrupplivförsäkring på SPV:s webbplats

Om du behöver mer information statens tjänstegrupplivförsäkring kan du kontakta SPV:s Kundservice på telefonnummer 060-18 76 00 eller kundservice [at] spv [dot] se

Sjukpension

Om du blir sjuk under en längre tid kan du ha rätt till sjukpension från Statens tjänstepensionsverk (SPV). Förutsättningen är att du är statligt anställd och att Försäkringskassan betalar ut sjukersättning eller aktivitetsersättning till dig. Så länge du har sjukpenning från Försäkringskassan har du däremot inte rätt att få sjukpension från SPV.

Sjukpensionens storlek

Om du har hel sjukersättning eller aktivitetsersättning motsvarar din sjukpension från SPV ungefär 15 procent av din lön.

Den lön SPV använder när de räknar fram sjukpensionen är ett så kallat pensionsunderlag, som förenklat är medelvärdet av de fem senaste årslönerna. Om du har en lön som är högre än cirka 27 700 kronor per månad blir beloppet på sjukpensionen högre.

Om Försäkringskassan sänker, alternativt höjer, din sjukersättning eller aktivitetsersättning görs likadant med sjukpensionen.

Så söker du sjukpension

Du söker sjukpension genom att skicka beslutet från Försäkringskassan till sektionen HR, hämtställe 31. Kontakta pensionhandläggaren på sektionen HR för mer information.

 

Sjukpension efter avslutad anställning

Om du slutat din statliga anställning och är sjuk kan du också ha rätt till sjukpension. Kontakta SPV:s Kundservice på telefonnummer 060-18 76 00 eller kundservice [at] spv [dot] se för mer information.

Pensionerade professorer – fortsatt verksamhet

Universitetet har beslutat om föreskrifter för pensionerade professorers verksamhet. 

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet (PDF 61 kB, ny flik)

Om du är pensionerad professor, professor emeritus/emerita, kan du i vissa fall fortsätta din verksamhet utan anställning. Det som krävs är att din prefekt godkänner din anmälan. Anmälan ska skickas till berörd prefekt senast tre månader före planerad pensionering.

Om prefekten avser att bevilja fortsatt verksamhet ska ni tillsammans komma överens om villkoren för denna enligt en särskilt utarbetad mall.

Mall – Professor emeriti (Word 84 kB, ny flik)

Om du har fler frågor angående emeriti kan du kontakta din närmaste HR-funktion.

Sidansvarig:

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen