Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Pension

Är du på väg att gå i pension eller är du nyfiken på hur det fungerar? Här hittar du mer om statlig tjänstepension, delpension, försäkringar, sjukpension och professorer emeriti.

Pensionsåldern uppnås med utgången av månaden före du fyller 65 år. Du har som anställd rätt att stanna kvar i anställningen till och med den månad du fyller 67 år. Du kan även beviljas att gå i delpension från 61 års ålder.

Du som anställd kan få vägledning inför din pensionering av Statens tjänstepensionsverk (SPV). De kontaktar dig sju månader innan du fyller 65 år eller 67 år och frågar om hur du planerar din pension. SPV hjälper dig med din ansökan och att göra en pensionsprognos.

Om du behöver mer information om din pension kan du kontakta SPV:s Kundservice på telefonnummer 020-51 50 40 eller kundservice [at] spv [dot] se

Så söker du pension

Du som anställd lägger själv in ansökan i Primula om avslut av anställning på grund av ålderspension eller förtida uttag. Du som anställd skickar in ansökan om tjänstepension och godkännande av anställningsuppgifter till Statens Pensionsverk (SPV) i enlighet med de instruktioner som står i blanketterna de skickar ut.

Delpension

Du kan få delpension, om din chef medger det, från och med den månad du fyller 61 år och längst till du är 64 år och 11 månader. Delpension är upp till högst hälften av heltidsarbete.

Du som anställd har en skyldighet att informera om eventuellt arbete vid sidan om. Om detta arbete inte godkänns kan delpensionen omprövas.

Din statliga tjänstepension påverkas inte av att du går i delpension. Däremot kan den allmänna pensionen påverkas.

Om du behöver mer information om hur delpension fungerar kan du kontakta pensionshandläggaren vid sektionen Personal eller läsa mer i SPV:s informationsmaterial.

Läs mer om delpension på SPV:s webbplats

Beräkning

Delpensionen utgör 60 procent av inkomstbortfallet. Om den fasta lönen ändras räknas delpensionen om i samma grad som den fasta lönen ändrats.

 

 
Exempel beräkning av delpension
Heltidslön30 000 kr
Delpensionsledig20 %
Lön för arbetad tid80 % av 30 000 kr = 24 000 kr
Delpension för 20 % delpensionsledighet60 % av 6 000 kr, dvs. 3 600 kr
Summa lön och delpension27 600 kr

 

Så söker du delpension

Fyll i blanketten "Ansökan om ledighet för delpension" och skicka in den till pensionshandläggaren vid sektionen Personal, hämtställe 31. Ansökan ska vara pensionshandläggaren till handa senast 2 månader innan planerad start på delpensionen.

Ladda ner Ansökan om ledighet för delpension (PDF 57 kB, nytt fönster)

Försäkring vid dödsfall

Som statligt anställd omfattas du automatiskt av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Försäkringen innebär att din familj kan få ekonomiskt stöd om du avlider. Pengarna betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp och omfattar minst sex prisbasbelopp. Detta gäller om personen var statligt anställd vid tidpunkten för dödsfallet.

Läs mer om statens tjänstegrupplivförsäkring på SPV:s webbplats

Om du behöver mer information statens tjänstegrupplivförsäkring kan du kontakta SPV:s Kundservice på telefonnummer 060-18 76 00 eller pension [dot] lu [at] spv [dot] se

Sjukpension

Om du blir sjuk under en längre tid kan du ha rätt till sjukpension från Statens tjänstepensionsverk (SPV). Förutsättningen är att du är statligt anställd och att Försäkringskassan betalar ut sjukersättning eller aktivitetsersättning till dig. Så länge du har sjukpenning från Försäkringskassan har du däremot inte rätt att få sjukpension från SPV.

Sjukpensionens storlek

Om du har hel sjukersättning eller aktivitetsersättning motsvarar din sjukpension från SPV ungefär 15 procent av din lön.

Den lön SPV använder när de räknar fram sjukpensionen är ett så kallat pensionsunderlag, som förenklat är medelvärdet av de fem senaste årslönerna. Om du har en lön som är högre än cirka 27 700 kronor per månad blir beloppet på sjukpensionen högre.

Om Försäkringskassan sänker, alternativt höjer, din sjukersättning eller aktivitetsersättning görs likadant med sjukpensionen.

Så söker du sjukpension

Du söker sjukpension genom att skicka beslutet från Försäkringskassan till avdelningen för Löner och förmåner. Kontakta din lönehandläggare för mer information.

Här hittar du din lönehandläggare

Sjukpension efter avslutad anställning

Om du slutat din statliga anställning och är sjuk kan du också ha rätt till sjukpension. Kontakta SPV:s Kundservice på telefonnummer 060-18 76 00 eller pension [dot] lu [at] spv [dot] se för mer information.

Pensionerade professorer – fortsatt verksamhet

Universitetet har beslutat om föreskrifter för pensionerade professorers verksamhet. 

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet (PDF 61 kB, nytt fönster)

Om du är pensionerad professor, professor emeritus/emerita, kan du i vissa fall fortsätta din verksamhet utan anställning. Det som krävs är att din prefekt godkänner din anmälan. Anmälan ska skickas till berörd prefekt senast tre månader före planerad pensionering.

Om prefekten avser att bevilja fortsatt verksamhet ska ni tillsammans komma överens om villkoren för denna enligt en särskilt utarbetad mall.

Mall – Professor emeriti (Word 84 kB, nytt fönster)

Om du har fler frågor angående emeriti kan du kontakta din närmaste personalfunktion.

 

Sidansvarig:

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen