Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Föräldraledighet, föräldrapenning och vård av barn

Här får du reda på vad som gäller vid föräldraledighet, vård av barn (vab), hur du ansöker om ledighet och om föräldrapenningtillägget.

Det är Försäkringskassan som betalar ut föräldrapenning i samband med barns födelse eller adoption.

Läs mer om föräldrapenning och ansök om föräldrapenning på Försäkringskassans webbplats

Om föräldraledighet

Du har rätt till hel föräldraledighet till dess att ditt barn är ett och ett halvt år. Du har även rätt att förkorta arbetstiden med upp till en fjärdedel av normal arbetstid till dess att ditt barn fyllt 12 år.

Vid föräldraledighet görs löneavdrag som motsvarar din ledighets omfattning.

Tänk på att när du är föräldraledig tjänar du endast in semester de dagar som du är ledig med ersättning från Försäkringskassan enligt sjukpenningnivå. Du bekräftar detta genom att skicka in din specifikation från Försäkringskassan om utbetald föräldrapenning till din lönehandläggare (Avdelningen Löner och förmåner, hämtställe 23).

Se vem som är din lönehandläggare

Föräldraledighet för doktorander

Doktorander med doktorandanställning har rätt till föräldraledighet på lika villkor som andra anställda.

När du ska vara föräldraledig

Ansökan om föräldraledighet ska lämnas till din chef minst två månader före ledighetens början eller, om så inte kan ske, så snart som möjligt. 

Ansökan om ledighet (PDF – 94 kB, nytt fönster)

Om du ska ansöka om de tio dagarna du som medförälder får i samband med barnets födelse ansöker du istället i Primula webb. Dessa dagar kallas i Primula webb "Tfp 10 dgr, barns födelse"

Ansök om de 10 dagarna vid födseln i Primula webb

Om du vill komma åt Primula webb utanför universitetets nätverk, till exempel hemifrån, måste du första logga in via VPN-tjänsten.

Logga in via VPN-tjänsten

Föräldrapenningtillägg

När du är föräldraledig med ersättning från Försäkringskassan har du rätt till föräldrapenningtillägg från universitetet. Föräldrapenningtillägg utbetalas för sådana dagar under föräldraledigheten då du tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan som motsvarar sjukpenningnivå (ej lägstanivå). Tillägget utbetalas under högst 360 dagar för varje barn och du måste begära ut föräldrapenningtillägget inom två år.

Föräldrapenningtillägget från arbetsgivaren är på 10 procent av lönen på lön upp till 10 gånger basbeloppet och med 90 procent på den del av lönen vid lön som överstiger detta belopp. 

För att du ska få föräldrapenningtillägg beräknat på 100 procent tjänstgöring krävs att du arbetat full tid vid universitetet under 90 dagar i följd före föräldraledighetens början.

Tillägget utbetalas efter det att du har skickat din specifikation från Försäkringskassan om utbetald föräldrapenning till din lönehandläggare (Avdelningen Löner och förmåner, hämtställe 23).

Se vem som är din lönehandläggare

När du vabbar

Du har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn (vab) som inte fyllt tolv år vid till exempel sjukdom hos barnet eller barnets ordinarie vårdare. För barn med särskilda behov kan tillfällig föräldrapenning betalas ut även efter det att barnet fyllt tolv år.

Anmälan vid vab

Du ska vid ledighet i samband med barns sjukdom anmäla ledigheten till den kontaktperson du har på din arbetsplats. Efter ledighetens slut registrerar du din försäkran för tillfällig föräldrapenning i Primula webb. Försäkran skickas via Primula webb för kännedom till din närmaste chef.

Försäkran vid tillfällig föräldrapenning – i Primula webb

Om du vill komma åt Primula webb utanför universitetets nätverk, till exempel hemifrån, måste du första logga in via VPN-tjänsten.

Logga in via VPN-tjänsten

I undantagsfall kan du registrera din försäkran för tillfällig föräldrapenning via en blankett i pappersformat.

Försäkran vid tillfällig föräldrapenning (PDF  84 kB, nytt fönster)

Ersättningens storlek

När du vabbar får du ersättning från Försäkringskassan. 

Läs mer om ersättningens storlek på Försäkringskassans webbplats

Om du har inkomster över Försäkringskassans takbelopp betalar universitetet kompletterande ersättning under 10 dagar per år på de inkomster som ligger över taket. 

Graviditetspenning

Graviditetspenning kan betalas ut av Försäkringskassan innan barnet föds om du som är gravid har ett fysiskt påfrestande arbete eller ett arbete som innebär risk för fosterskador.

En förutsättning för att graviditetspenningen ska kunna betalas ut är att du inte kan omplaceras till ett lämpligare arbete.

Läs mer om graviditetspenning på Försäkringskassans webbplats

 

Sidansvarig:

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller personalfunktion inom din institution/fakultet eller motsvarande

 

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen