Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mot en ännu mer nyttostyrd stödverksamhet

Människor rör sig i SOLs foajé.

Förvaltningens medarbetare ska ge professionellt stöd inom universitetet och utgöra en viktig resurs för kärnverksamheten. I takt med att inre och yttre förutsättningar för utbildning, forskning och samverkan förändras behöver vi säkerställa att vi har rätt kompetenser idag och i framtiden. Samtidigt som vi skapar goda förutsättningar för medarbetare att utvecklas inom Lunds universitet.

Kompetensförsörjning och karriärvägar TA-personal

Under våren kommer en förstudie genomföras med syfte att stärka kompetensutveckling och karriärvägar för TA-personal (teknisk och administrativ personal) vid universitetet. Förstudien ska kartlägga hur det ser ut idag: vilka utvecklingsmöjligheter som finns, hur personalomsättningen ser ut, med mera. Med hjälp av intervjuer ska önskemål om förändringar och förbättringar fångas upp. Arbetet ska resultera i konkreta förslag på hur LU kan lägga upp ett långsiktigt arbete med kompetensförsörjning och karriärvägar för TA-personal.

Första delen fokuserar på att inhämta information om nuläget genom intervjuer vid LU och hur andra myndigheter arbetar med detta. Andra delen handlar om analys och framtagande av konkreta förslag.

Arbetet pågår till och med juni och jag räknar med att vi har intressanta förslag att jobba vidare med efter sommaren. Arbetet leds av sektionschef Åsa Berglund. I slutet av april hålls ett öppet webbinarium, dels för att uppdatera om arbetet, men också för att få era inspel i arbetet.

Budgetunderskott för gemensamma förvaltningen

Vi lever i en tid av ekonomiska utmaningar med ökade kostnader orsakade av inflation, ökade elpriser, stigande ränta med mera. Detta påverkar givetvis även Lunds universitet och den gemensamma förvaltningen.

I gemensamma förvaltningens budget för 2023 finns ett underskott på ca 45 miljoner kronor (hela förvaltningens budget för 2023 är 992,3 miljoner kronor). Underskottet beror till stor del på ökade IT-kostnader. En del är ett planerat underskott, där tidigare års överskott ska gå till tillfälliga satsningar. Men en del av underskottet måste vi hantera genom omprioriteringar och minskade kostnader. Samtliga sektioner inom gemensamma förvaltningen har fått i uppdrag att se till att få sina budgetar i balans. Det kan medföra att prioriteringar behöver göras och att man får vara mer återhållsam med kostnader, exempelvis avseende nyrekryteringar och resor. Fakulteterna har sannolikt liknande utmaningar, men det ser olika ut för varje fakultet.

/ Susanne Kristensson


Denna text är en del av LU-nytt 6 - 2023.

Viktor Öwall. Fotograf: Charlotte Carlberg-Bärg.

Susanne Kristensson, förvaltningschef

E-post
susanne [dot] kristensson [at] rektor [dot] lu [dot] se (susanne[dot]kristensson[at]rektor[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 70 02

Förvaltningschefens sekreterare
Wiveca Ericsson
E-post: wiveca [dot] ericsson [at] rektor [dot] lu [dot] se (wiveca[dot]ericsson[at]rektor[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 70 04