Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Plattform för strategiarbete ska inspirera och vägleda

Kollage med LU-miljöer.

Nu finns det en ny plattform för strategiarbete för Lunds universitet. Den ska vägleda och inspirera den utveckling som universitetet behöver för att stärka konkurrensförmågan och fortsätta vara ett universitet i världsklass. Plattformen för strategiarbete gäller under 2023 och 2024.

Plattformen består av fyra prioriterade områden med tillhörande åtgärder: Stark forskning idag och för framtiden, Utbildning i förändring, Kreativ lärande- och arbetsmiljö och Demokrati och globalt engagemang.

Matris med texten: stark forskning idag och i framtiden / utbilding i förändring / Kreativ lärande- och arbetsmiljö / Demokrati och globalt engagemang.

Den ska fungera som vägledning för hela organisationen och är ett verktyg för att fokusera, accelerera, strukturera och inspirera utvecklingsarbetet. Den innebär också ett nytt sätt att arbeta tillsammans för att vässa både kärnverksamheten och stödverksamheten genom kontinuerlig dialog mellan olika delar av universitetet.

Plattformen har tagits fram av universitetsledningen i dialog med rektors ledningsråd, där dekanerna ingår, och den är baserad på den strategiska planen och universitetets omvärldsanalys.

Nya och snabbare sätt att agera i en oförutsägbar värld

Anledningen till att plattformen har tagits fram är att vår omvärld är mer oförutsägbar och föränderlig än tidigare och universitetets förutsättningar mer komplexa. Vi behöver därför agera på nya och snabbare sätt och använda vår samlade förmåga för att Lunds universitet ska fortsätta vara relevant, eftertraktat och efterfrågat och ett universitet i världsklass.

Plattformen ska fungera som underlag för universitetets verksamhetsplan och de universitetsgemensamma nämndernas och rådens verksamhetsplaner. Den ska också vara inspiration för fakulteternas, institutionernas och den gemensamma förvaltningens strategi- och prioriteringsarbete.

Plattformen för strategiarbete 2023-2024 beslutades av rektor 10 november.