Utresandeprocess

Vägledning och stöd i handläggningen av utresande utbytesstudenter

Denna information ger vägledning och stöd i handläggningen av utresande utbytesstudenter. Här identifieras stegen i arbetsprocesserna, här finns länkar till dokument som kan behövas samt kontaktuppgifter om du har ytterligare frågor.

Sidan är under uppbyggnad.