Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Medel för lika villkor

Lunds universitet vill stimulera arbetet för lika villkor på universitetet med bland annat inbjudan att ansöka om riktade medel. Finansiering av en gästprofessor av underrepresenterat kön är återkommande, medan inbjudan att söka medel för systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering och för lika villkor är en ny satsning som förväntas återkomma årligen.

Finansiering av gästprofessorer av underrepresenterat kön

Jämställdhetssatsningen med finansiering av gästprofessorer av underrepresenterat kön grundar sig på en strävan efter en jämnare könsfördelning bland Lunds universitets professorer. Även en tidsbegränsad anställning av en gästprofessor av underrepresenterat kön kan ge positiv effekt avseende jämställdheten. Den symboliska betydelsen av en professor av underrepresenterat kön är viktig som förebild för studenter, doktorander och lärare i karriären. För 2020 finns sammanlagt 8 mnkr avsatt för ändamålet.

Sista dag för ansökan är 31 januari 2020.

Nästa möjlighet att söka medel öppnas i oktober 2020.

Läs mer i Inbjudan om att ansöka om medel till gästprofessorer av underrepresenterat kön (PDF 158 kB, ny flik)

Att dela ut: pdf med information om inbjudan (PDF 135 kB, ny flik)

Medel för systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering och för lika villkor

Universitetet avsätter nu medel för att stimulera arbetet för lika villkor och mot diskriminering på Lunds universitet. Medlen ska stimulera ett långsiktigt och hållbart aktivt arbete inom ramen för det systematiska förebyggande arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering (SFAD), i enlighet med diskrimineringslagen. Universitetet har avsatt 8 mnkr för arbetet 2020.

Universitetet bjuder nu in fakulteterna/institutioner/motsvarande vid Lunds universitet att ansöka om medel för tydliga och långsiktiga aktiva åtgärder mot diskriminering (i enlighet med 3 kap diskrimineringslagen) och för lika villkor inom sina respektive fakulteter/institutioner/motsvarande. En ansökan kan högst beviljas 2 mnkr.

Sista dag för ansökan är 31 januari 2020.

Nästa möjlighet att söka medel öppnas i oktober 2020.

Läs mer i inbjudan om att ansöka om medel för systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering och för lika villkor (PDF 97 kB, ny flik)

Att dela ut: pdf med information om inbjudan (PDF 173 kB, ny flik)

Frågor

Har du frågor om ansökningarna kan dessa besvaras av personalkonsult Lena Lindell eller samordnare Hanna Björklund, administrativa stöd i Rådet för jämställdhet och likabehandling. Du når rådet via jol [at] hr [dot] lu [dot] se

Sidansvarig:

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen