Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

I händelse av brand

Information om utrymningsvägar, släckutrustningens placering, brandlarmsknappar och var återsamlingsplatsen finns hittar du på utrymningsplanerna som finns utspridda på strategiska platser i alla byggnader på Lunds universitet.

Studera utrymningsplanerna i förebyggande syfte så du är förberedd om du behöver utrymma byggnaden!

Hur du ska agera i händelse av brand är situationsberoende. På denna sida får du generella förhållningssätt som du bör tänka på.

Rädda

Rädda de som är i omedelbar fara, hjälp varandra!

Tänk på din egen säkerhet, utsätt inte dig själv för onödiga risker.

Varna

Gör personer i din omgivning uppmärksamma på att det brinner eller att utrymningslarmet ljuder.

Uppmana alla i din omgivning att påbörja utrymning. Tänk på att personer som lyssnar på musik i hörlurar kan ha svårt att uppfatta utrymningslarmet.

Om brand- och utrymningslarmet inte har startat, eller om utrymning måste ske av en annan orsak, tryck på brandlarmsknapparna som finns utplacerade i byggnaden.

Larma

Larma räddningstjänsten via SOS Alarm genom att ringa 112 (0-112 från telefon med intern anknytning) och svara på operatörens frågor. Genom att ringa 112 kan rätt resurser skickas till platsen i ett tidigt skede.

Vet du vilken adress du ringer ifrån? Information om byggnadens adress finns på utrymningsplanen!

När situationen tillåter, informera även universitetsväktaren på +46 46 222 07 00. Väktaren kan vara behjälplig vid utrymning och kan initiera Lunds universitets krisorganisation vid behov.

Släck

Alla bränder är små till en början, en tidig insats gör stor skillnad!

Släck branden om du bedömer det som möjligt. Tänk på din egen säkerhet, utsätt inte dig själv för onödiga risker!

Utrym

Utrym byggnaden via närmaste rökfria utrymningsväg och bege dig till återsamlingsplatsen.  

Stäng dörrar bakom dig för att begränsa brand- och rökspridning.

Hiss får inte användas vid utrymning!

Är du undervisande lärare? Se till att du och din grupp utrymmer tillsammans via närmaste rökfria utrymningsväg. 

Finns det personer som behöver hjälp att utrymma? Byggnaders trapphus utgör generellt egna brandceller som kan utgöra säkra zoner i händelse av brand. På dessa platser, kallade utrymningsplatser, kan personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga invänta hjälp från räddningstjänsten. Ta reda på vilka rutiner som finns i den byggnad där du befinner dig!

När du kommit ut

Gå till återsamlingsplatsen!

Har du information om vad som har hänt i byggnaden, t.ex. att det finns personer kvar eller var det brinner, är det viktigt att du meddelar detta till utrymningsledare, universitetsväktaren eller direkt till räddningstjänstens personal.

Att utrymningslarmet tystnar betyder inte nödvändigtvis att faran är över. Räddningstjänsten kan tysta larmet för att underlätta deras arbete i byggnaden. Gå därför aldrig tillbaka in i byggnaden innan räddningstjänsten, universitetsväktaren eller ansvarig i huset har gett klartecken.

Sidansvarig:

Universitetets larmtelefon

+46 46 222 07 00

Kontakt

Oskar Jonsson
Brandskyddssamordnare
+46 46-222 30 87
oskar [dot] jonsson [at] bygg [dot] lu [dot] se

Ring alltid 112 i en nödsituation!

 

Slå 0-112 om du använder en telefon med intern anknytning.

arrow
Grundläggande brandskydds-utbildning för anställda

Relaterad information

Har du specifika frågor om byggnadens brandskydd? Ta kontakt med brandskyddsansvarig i respektive byggnad. Fråga din närmaste chef vem som är brandskyddsansvarig där du arbetar.

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen