Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lön och förmåner

Här får du veta hur det fungerar med din löneutbetalning och vilka förmåner du har som anställd. Du får även veta vad som gäller vid lönesamtal och vilka de lönepåverkande faktorerna är. All lönehantering och löneutbetalningar sköts av Statens servicecenter. Primula användarmanualer hittar du i SSC:s portal.

Löneutbetalning

Din lön betalas normalt ut den 25:e varje månad. Du ansvarar för att lämna in dina kontouppgifter till utbetalande bank, vilket är Nordea.

Läs mer om utbetalningen av din lön och hur du anmäler eller ändrar dina löntagaruppgifter

Förmåner

Vad sägs om friskvård, friskvårdstimme och viss ersättning för sjukvård och läkemedel? Som anställd vid Lunds universitet har du alltid dessa förmåner.

Läs mer om förmånerna du har som anställd vid Lunds universitet

Lönesamtal

Du bör ha minst ett lönesamtal före den årliga lönerevisionen.

Läs mer om hur du kan förbereda dig inför ditt lönesamtal

Lönesättande samtal

Lönesättande samtal är en utveckling av lönesamtalet där du och din chef även för en dialog om din lön och kan endast erbjudas Saco-S medlemmar och oorganiserade.

Läs mer om hur du kan förbereda dig inför ditt lönesättande samtal

Lönepåverkande faktorer

Vid Lunds universitet finns allmänna lönepåverkande faktorer som gäller alla anställda. Det finns även särskilda lönepåverkande faktorer för lärare samt för teknisk och administrativ personal. För doktorander gäller en särskild lönesättning.

Läs mer om vilka de lönepåverkande faktorerna är och hur det påverkar dig som anställd

Lönerevision

Med lönerevision menas översyn av lönen. När och hur lönerna ska ses över är fastslaget i universitetets centrala ramavtal om löner. 

Läs mer om lönerevisionen och hur den genomförs. 

Primula

Kontakta Statens servicecenter (SSC) vid frågor om Primula (vid löneärenden, ledighetsansökan, sjukanmälan, ansökan om friskvårdsersättning etc). 

SSC Portalen – logga in dygnet runt

Telefon: + 46 46 222 90 00, knappval 3

Logga in i Primula


Vill du lära dig mer om Primula?

Statens servicecenter (SSC) arrangerar webbinarier för medarbetare, chefer och källrapportörer.

Läs mer i kalendariet på SSC webbplats 

Avtalsdatum lönerevision 2020

För dig som ska rapportera in förändrad inkomstuppgift till Försäkringskassan gäller nedanstående avtalsdatum efter den senaste lönerevisionen (1 april 2020). Försäkringskassan kan behöva dessa uppgifter för att fastställa din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). 

Medlemmar i Saco-S
2020-01-22 (även doktorander)

Medlemmar i OFR/S
2020-05-15 (doktorander 2020-02-17)

Medlemmar i Seko
2020-05-15

Ej fackligt anslutna medarbetare
2020-01-22 (även doktorander)