Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Friskvårdsersättning, friskvårdstimme, betalkort samt viss ersättning för sjukvård och läkemedel. Här får du veta mer om förmånerna du har som anställd vid Lunds universitet.

På den här sidan får du veta mer om dina förmåner:


Avtal om omställning

Avtalet om omställning är en förmån som du som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan ta del av om du varit anställd i minst 12 månader vid en och samma myndighet.

Avtalet gäller i vissa delar även dig vars tidsbegränsade anställning upphör.

Du måste ha varit anställd minst två år i följd för att få ta del av vissa förmåner. Stödet ökar efter minst tre års anställningstid i en följd, och ytterligare om du varit anställd i sex år under en sjuårsperiod.

Trygghetsstiftelsen kan till exempel hjälpa till med stöd och rådgivning samt i vissa fall ekonomisk ersättning. Tillsvidareanställda ges även en förlängd uppsägningstid.

Läs mer om Avtal om omställning på Arbetsgivarverkets webbplats

Betalkort

Om du som anställd har tjänsterelaterade utlägg erbjuds du ett Eurocard som betalkort med personligt betalningsansvar i stället för reseförskott. Betalkortet får även användas privat. 

Läs mer om betalkort

Ersättning för sjukvård och läkemedel

Du har rätt till ersättning för vissa sjukvårdskostnader och läkemedel. En förutsättning för att kostnader för sjukvård och läkemedel ska ersättas är att kostnaderna registrerats i högkostnadsdatabasen via ett högkostnadskort.  

Läs mer om ersättning för sjukvård och läkemedel och hur du ansöker om den

Semesterdagar

Utöver semesterlagens förmåner har en universitetsanställd fler semesterdagar. Det handlar totalt sett om mellan 28 och 35 dagar, beroende på ålder.

Läs mer om semester

Friskvårdsersättning och friskvårdstimme

Universitetet ersätter kostnader för friskvård, till exempel träningskort, upp till en viss summa. Förmånen erbjuds alla anställda, vilket inkluderar visstidsanställda och vikarier. Du har även rätt till friskvårdstimmen, vilket innebär max 60 minuter friskvård per vecka vid heltidstjänstgöring.

Läs mer om friskvårdsersättningen och friskvårdstimmen 

Löneväxling

Enligt de centrala kollektivavtalen kan du som anställd vid en statlig myndighet välja att växla lön (löneväxla) mot att arbetsgivaren betalar in det motsvarande beloppet till tjänstepension. Här kan du läsa mer om löneväxling.

Läs mer om löneväxling

Representation och gåvor

Representation är ett naturligt led i universitetets kontakter med omvärlden. All representation ska utövas återhållsamt och med omdöme. Den ska alltid ha ett omedelbart samband med universitetets verksamhet. I vissa fall kan du som tar del av representation förmånsbeskattas.

Gåvor regleras genom Skatteverkets bestämmelser om vissa förmåner vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. I vissa fall kan du som mottar en gåva förmånsbeskattas. Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor från arbetsgivaren är särskilt undantagna från skatteplikt, förutsatt att gåvans värde inte överstiger det belopp som Skatteverket fastställt. 

Läs mer om representation och gåvor

Primula

Kontakta Statens servicecenter (SSC) vid frågor om Primula (vid löneärenden, ledighetsansökan, sjukanmälan, ansökan om friskvårdsersättning etc). 

SSC Portalen – logga in dygnet runt

Telefon: + 46 46 222 90 00, knappval 3

Logga in i Primula


Vill du lära dig mer om Primula?

Statens servicecenter (SSC) arrangerar webbinarier för medarbetare, chefer och källrapportörer.

Läs mer i kalendariet på SSC webbplats