Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Förmåner

Friskvårdsersättning, friskvårdstimme, betalkort samt viss ersättning för sjukvård och läkemedel. Här får du veta mer om förmånerna du har som anställd vid Lunds universitet.

På den här sidan får du veta mer om dina förmåner:

  • Friskvård
  • Ersättning för sjukvård och läkemedel
  • Fler semesterdagar
  • Representation och gåvor
  • Betalkort
  • Avtal om omställning

Friskvård 

Universitetet ersätter kostnader för friskvård, till exempel träningskort, upp till en viss summa. Förmånen erbjuds alla anställda, vilket inkluderar visstidsanställda och vikarier. Universitetets förhoppning är att detta ska

  • leda till ökat välbefinnande i arbetet,
  • skapa en trivsam arbetsplats med god social gemenskap
  • öka frisknärvaron samt
  • förebygga och minska arbetsskador.

Läs mer om friskvårdsersättningen och hur du ansöker om den

Du har även rätt till friskvårdstimmen, vilket innebär max 60 minuter friskvård per vecka vid heltidstjänstgöring.

Läs mer om friskvårdstimmen och hur du redovisar den

Ersättning för sjukvård och läkemedel

Du har rätt till ersättning för vissa sjukvårdskostnader och läkemedel. En förutsättning för att kostnader för sjukvård och läkemedel ska ersättas är att kostnaderna registrerats i högkostnadsdatabasen respektive högkostnadskort vilket sker automatiskt om du är ansluten. (Är du inte ansluten så hjälper apoteket dig).

Läkemedel inom högkostnadsskydd betecknas inom förmån eller egenavgift, du får en receptspecifikation vid sådant köp. Du får inte ersättning för läkemedel som du köper receptfritt på apotek. Du får ersättning för sjukvårdskostnader som omfattas av högkostnadsskyddet.

Ansökan om ersättning görs i Primula under menyn Min sida - Ersättningar/Arvoden.

Originalkvitton/Receptspecifikation ska innehålla datum, belopp, ditt namn och vårdgivare. Originalkvitton ska skickas tillsammans med utläggsbilaga till sektionen HR. (Hämtställe 31). 

Adress för att skicka med vanlig post är:
Lunds universitet
Sektionen HR
Box 117
221 00 Lund
Märk kuvertet med: Granskning

Du måste senast två år efter den dag du hade utgiften begära ersättning för sjukvård och läkemedel. Annars förfaller rätten till ersättning för kostnaderna du haft. Tänk på att ersättningen är en skattepliktig förmån. 
 

Läkarvård, tandvård och psykologbehandling

Du får ersättning för kostnader för läkarvård, tandvård i form av oralkirurgisk behandling samt psykologbehandling med högst 95 kronor per besök

Med läkarvård avses undersökning och behandling som ges av den som är behörig att utöva läkaryrket i Sverige samt som utfärdar läkarintyg (läkarutlåtande) som din chef begär.

Med oralkirurgisk behandling avses behandling som utförs på sjukhus eller vid odontologisk fakultet.

Med psykologbehandling avses behandling som, efter remiss av läkare, ges av legitimerad psykiater, legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut.

Sjukgymnastik

Kostnader för sjukgymnastisk behandling ersätts av universitetet med högst 55 kronor per besök.

Med sjukgymnastisk behandling avses behandling som, efter remiss av läkare, ges av legitimerad sjukgymnast.

Sjukhusvård

Sjukhusvård ersätts av arbetsgivaren med högst 70 kronor för varje vårddag.

Om du insjuknar vid tjänsteresa och förrättning utomlands, ersätter universitetet skäliga och om möjligt styrkta kostnader för sjukvård, tandvård och läkemedel.

Rätt till ersättning vid ledighet

Du kan även som ledig med helt löneavdrag ha rätt till sjukvårdsersättning i vissa fall. Det gäller under de första 30 dagarna av ledigheten, under föräldraledighet då föräldrapenningtillägg betalas ut samt under ledighet för sjukdom eller ledighet med tillfällig föräldrapenning.

Semester

Utöver semesterlagens förmåner har en universitetsanställd fler semesterdagar. Det handlar totalt sett om mellan 28 och 35 dagar, beroende på ålder.

Läs mer om semester

Representation och gåvor

Representation är ett naturligt led i universitetets kontakter med omvärlden. All representation ska utövas återhållsamt och med omdöme. Den ska alltid ha ett omedelbart samband med universitetets verksamhet. I vissa fall kan du som tar del av representation förmånsbeskattas.

Gåvor regleras genom Skatteverkets bestämmelser om vissa förmåner vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. I vissa fall kan du som mottar en gåva förmånsbeskattas. Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor från arbetsgivaren är särskilt undantagna från skatteplikt, förutsatt att gåvans värde inte överstiger det belopp som Skatteverket fastställt. 

Läs mer om representation och gåvor

Betalkort

Om du som anställd har tjänsterelaterade utlägg erbjuds du ett Eurocard som betalkort med personligt betalningsansvar i stället för reseförskott. Betalkortet får även användas privat. 

Läs mer om betalkort

Avtal om omställning

Den 1 januari 2015 ersatte avtalet om omställning det tidigare Trygghetsavtalet. Avtalet om omställning är en förmån som du som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan ta del av. Det gäller i vissa fall även dig vars tidsbegränsade anställning upphör. Trygghetsstiftelsen kan till exempel hjälpa till med stöd och rådgivning samt i vissa fall ekonomisk ersättning.

Förmåner vid tillsvidareanställning

Om du varit tillsvidareanställd har du en kvalificeringstid på 12 månaders sammanhängande anställningstid hos en och samma arbetsgivare för att ha rätt till Trygghetsstiftelsens stöd.

Förmåner vid tidsbegränsad anställning

Om du varit tidsbegränsat anställd har du rätt till samtal med Trygghetsstiftelsen samt vissa åtgärder efter två års sammanhängande anställningstid. Tre års anställningstid, som tidsbegränsat anställd, krävs däremot för viss ekonomisk ersättning och individuella omställningsåtgärder i Trygghetsstiftelsens regi.

Läs mer om Avtal om omställning på Arbetsgivarverkets webbplats

Sidansvarig:

Kontakt Statens servicecenter – Primula

Kontakta Statens servicecenter (SSC) för frågor om löneärenden och Primula:

SSC Portalen – Logga in dygnet runt

Telefon: 29000 knappval 3

 

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen
Tillgänglighetsredogörelse