Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Årsredovisningen för 2023 är nu klar

Bild av en staty av en pojke i en fontän.

Nu är årsredovisningen för 2023 färdig och inskickad till regeringen. I den kan du läsa att universitetets utveckling har fortsatt på ett bra sätt och universitetet har mycket att glädjas åt.

Årsredovisningen är en sammanfattning av universitetets verksamhet och innehåller fakta i siffror och redovisningar av uppdrag och måluppfyllelse. 2023 var året då universitetet genom Anne L'Huillier fick sitt första Nobelpris. Avseende utbildning har universitetet fortsatt bra söktryck och många internationella studenter söker sig hit.

Diagram över kort fakta över LU.

Universitetets omsättning 2023 uppgick till 10 368 miljoner kronor (9 921 miljoner 2022), varav 29 procent inom utbildning och 71 procent inom forskning och forskarutbildning. Antal anställda (heltidsekvivalenter) uppgick 2023 till 7 482 anställda (7 485 för 2022). 

73 procent av universitetets utbildningsutbud ges på grundnivå, 27 procent på avancerad nivå. Utbudet på grundnivå består av närmare 83 utbildningsprogram och 898 fristående kurser. Utbudet på avancerad nivå består av 158 utbildningsprogram och 552 fristående kurser. Antalet avgiftsbetalande studenter uppgick till 1 192 helårsstudenter.

På forskarnivå finns 2 724 doktorander (1 636 heltidsekvivalenter). Antalet examina inom grundnivå och avancerad nivå uppgick till 8 090 och antalet examina inom forskarnivå till 404. 

Mer än 70 procent av universitetets intäkter avser forskning och utbildning på forskarnivå. Gällande forskning har universitetet ett starkt deltagande i Horisont Europa där flera forskare har erhållit excellensbidrag. 

Denna årsredovisning är trots sina 99 sidor kortare än föregående år. Det är en medveten nedkortning som man kommit fram till för att bättre möta de olika återrapporteringskrav, men också att exempelvis utbildning, forskning och samverkan är mer samlade i sina respektive kapitel. Förhoppningen är att det ska underlätta för alla uppgiftslämnarna och för läsaren.

Läs hela årsredovisningen: Årsredovisning (ÅR) | 2023 (PDF 5,3 MB.)