Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kommande seminarier om undervisning för hållbarhet

illustrativ bild.

Hanterar du komplexa hållbarhetsfrågor i din undervisning? En kommande seminarieserie fokuserar på praktiska lösningar och personliga erfarenheter av hållbarhet i klassrummet.

I linje med Lunds universitets utbildningsstrategi 2023-2024 – som syftar till att främja innovativ, digital och hållbar utbildning – presenterar vi en seminarieserie som lyfter de praktiska aspekterna av undervisning för hållbarhet. Seminarierna sträcker sig utanför traditionella akademiska gränser och erbjuder konkreta verktyg och insikter för lärare. När vi förbereder våra studenter för att möta morgondagens stora utmaningar, blir integration av hållbarhetsaspekter i alla studieämnen en allt viktigare och grundläggande del av undervisningen.

Undervisning för hållbarhet – planerade seminarier hösten 2023

Seminarierna vänder sig till alla som på ett eller annat sätt är involverade i utbildning vid Lunds universitet. För att säkra din plats, registrera dig via länkarna nedan.

Klimatångest och miljö-känslor

27 september 2023, klockan: 09:30 till 12:00

Universitet och högskolor spelar en viktig roll för att hantera pågående hållbarhetskriser, exempelvis genom att utrusta studenter med kunskap, förmågor och erfarenheter för att kunna lösa reella samhällsutmaningar. Undervisande personal behöver därför kunna informera om, och diskutera allvarligheten i, våra hållbarhetskriser, men det kan kännas svårt att bemöta de känslor som detta i sin tur kan ge upphov till. Under det här seminariet diskuterar vi pedagogiska angreppssätt för att hantera de känslor som information om hållbarhetskriser kan väcka hos studenter och den klassrumsdynamik som kan skapas.

Läs mer och registrera dig för seminariet – lu.se

Handledning av tvärvetenskapliga uppsatser

12:e oktober 2023, 13:15 till 15:30

Förhållandet mellan handledare och student är viktigt och banar väg för ett gott resultat. I detta seminarium utforskar vi olika metoder som kommer att förbättra interaktionen med en student som tar sig an ett tvärvetenskapligt uppsatsprojekt.

Läs mer och registrera dig för seminariet – lu.se

Att använda spel som pedagogiskt angreppssätt

21 november 2023, klockan: 10:15 till 12:00

Vi kommer att utforska simuleringar och spel om hållbarhet som en pedagogisk metod för att förbereda studenter på att arbeta med komplexiteten i hållbarhetsutmaningar.

Läs mer och registrera dig för seminariet – lu.se

Varför Undervisning för Hållbarhet?

När vi står inför exceptionella utmaningar som kräver innovativa lösningar, har utbildningens roll i att främja hållbarhet aldrig varit viktigare. Dessa seminarier är inte bara för lärare utan också för programansvariga, studieadministratörer och alla andra som på ett eller annat sätt är involverade i att forma framtidens utbildning – eller som helt enkelt vill veta mer.

Initiativet är ett samarbete mellan Avdelningen för Högskolepedagogisk Utveckling (AHU), Lunds universitets Hållbarhetsforum och LTH:s Centrum för Ingenjörsutbildning (CEE).