Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om FN och miljöförsvarare under Hållbarhetsveckan

Poträttbild av Amanda Kron i kort hår och glasögon, som står bakom ett fönster med en lila gardin.
Amanda Kron medverkar i en av programpunkterna under Hållbarhetsveckan. Foto: Minna Wallén-Widung

FN uppmärksammar och värnar i allt högre utsträckning miljöförsvarares rättigheter. Det är ett fenomen som Amanda Kron, doktorand vid Juridiska fakulteten, intresserar sig för i sin forskning. Under Hållbarhets­veckan är hon en av föreläsarna.

Alla har rätt till en hälsosam miljö, det slog FN fast häromåret. Det har i sin tur medfört att olika mekanismer inom FN engagerar sig alltmer i gränslandet mellan mänskliga rättigheter och hållbar utveckling, enligt Amanda Kron.

Också rättigheterna hos de som på ett eller annat sätt tar ställning för miljön, som urfolk eller klimataktivister, tas i allt större utsträckning i beaktande inom FN.

– Det handlar bland annat om rätten till information, att kunna delta i tillståndsprocesser och att få saker prövade, säger Amanda Kron.

Omställningen till ett hållbart samhälle

I sin forskning intresserar hon sig bland annat för kopplingen mellan mänskliga rättigheter och miljö, men också för så kallad ”due diligence” som handlar om vilket ansvar företag har i relation till de här frågorna.

Varför är det här viktigt?

– Just nu diskuteras omställningen till ett hållbart samhälle överallt, till exempel inom ramen för EU:s gröna giv. Hur ska det se ut? Vem är med och tar fram rikt­linjerna? Hur kan vi säkerställa att det sker på ett rättvist och icke-diskriminerande sätt så att de som redan är utsatta inte blir det ännu mer? Där kan bland annat rekommendationer från FN säkerställa att det sker på ett bra sätt utan att kränka mänskliga rättigheter.

Amanda Kron medverkar på Hållbarhetsveckan den 8 april.

Hållbarhetsveckan 2024

  • Den årliga Hållbarhetsveckan arrangeras i år mellan den 8 och 13 april. 
  • Hållbarhetsveckan arrangeras av Lunds universitet i samarbete med Lunds kommun. 
  • Alla aktiviteter är gratis.
  • Se hela programmet på Hållbarhetsforums hemsida.

Om LUM

Lunds universitets magasin LUM utkom första gången 1968.
Den tryckta tidningen utkommer idag med 6 nummer per år och når samtliga anställda .
Jan Olsson är redaktör och Eva Johannesson är ansvarig utgivare. 

Kontakta LUM:s redaktion

LUM in English