Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Varför är det viktigt med innovation?

Flygbild över ESS.

Innovation och framgångsrika lärosäten går hand i hand. På rak arm är det svårt att komma på något välrenommerat universitet som inte är duktig på innovationsfrågor.

Vid Lunds universitet har vi under lång tid arbetat med innovationsfrågor på många olika sätt, inte minst vad gäller forskningsresultat som i sin tur resulterat i företag i form av start-ups. Många av dessa företag har även kunnat ta del av universitetets egna stödverksamheter som LU Innovation och universitetets investmentbolag LU Holding AB. Men innovation är mer än så, till exempel har humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och utbildning under senare år också bidragit till lösningar av samhällsutmaningar via innovation. 

Att ha djup och bredd och kunna arbeta kors och tvärs är en av nyckelförmågorna när det kommer till innovationsmiljöerna vid universitetet. Miljön som kallas Lunds innovationsdistrikt har blivit internationellt uppmärksammad under senare år. Men vad är ett innovationsdistrikt?

Innovationsdistrikt är ett antal aktörer som är knutna till ett visst geografiskt område och som väljer att samverka och stödja varandras verksamheter för att helheten ska bli något mer än de enskilda delarna. Däremot är det inte någon som kan sägas äga eller fullt ut bestämma över ett innovationsdistrikt, utan det bygger på ett gemensamt intresse av att samverka och driva utveckling framåt bland aktörer som har olika roller. 

Internationellt finns många innovationsdistrikt som ofta, men inte alltid, har vuxit fram runt lärosäten. Moderna innovationsdistrikt bygger på att det ska finnas en stimulerande och attraktiv miljö att vistas i 24/7. Förutom den akademiska grunden behövs en engagerad kommun/stad som kan erbjuda en bra bas med bostäder, skolor, dagis, affärer som naturliga delar av miljön. För Lunds del är framväxten av stadsdelen Brunnshög ett bra exempel. 

Utöver universitet och kommun finns även andra aktörer som är viktiga för innovationsarbetet, till exempel forskningsparker. I Lund har vi både IDEON, Sveriges första forskningspark, och Medicon Village, där även inkubatorn SmiLe är verksam. I det pågående Science Village byggs en ny innovationsmiljö som ligger mellan MAX IV och ESS. Här etablerar sig större företag i rask takt som vill vara en del av miljön och bidra till att det som benämns ”talangattraktivitet” kan etableras. Det finns inte många innovationsmiljöer i världen som nästan på gångavstånd kan leverera både forskning, utbildning och unika forskningsanläggningar av världsklass! 

Genom MAX IV kan vi redan idag lära mer om framtidens material, läkemedel, substanser för mat, och även att förstå vårt kulturarv bättre – allt genom att använda synkrotronljus. Det är just denna blandning av verksamheter som gjort att Lunds innovationsdistrikt ofta är mer känt internationellt än inom universitetet! 

Ett exempel är universitetsledningen vid UC Berkeley som besökte universitetet och Lunds innovationsdistrikt förra hösten. Fler namnkunniga universitet vill besöka oss och det ingår som en del av vårt arbete med GDE (globalt dynamiskt engagemang) universitetets satsning på internationellt engagemang. Via vår uppdragsutbildning genomförs även utbildning för representanter från länder i Afrika som vill inspireras av vår innovationsmiljö, länderna inom globala syd är på stark frammarsch i dessa frågor.
Ett innovationsdistrikt kräver samordning och utbyte mellan de olika aktörerna. Stora delar av samordningen genomförs av den ekonomiska föreningen Future-by-Lund, där bland annat universitetet, kommunen och ett stort antal företag är aktiva. 

Intresserad av att lära mer? Kom och lyssna!

  • 11 mars klockan 16.00-18.00: Afternoon talk Innovation portfolios in Lund ID and talent attraction, Crafoordsalen, Ekonomihögskolan
  • 16 april klockan 16.00-18.00: Shifts in innovation politics and the effect on Lund ID, 16 april, vid detta möte kommer även Universitetsstyrelsens ordförande Ingrid (IP) Petersson att medverka.

Kommande samtal om Lund Innovation District (futurebylund.se)

Läs mer


Denna text är en del av LU-nytt 4 -2024.