Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitet har många internationella samarbetsparter i de europeiska länderna, både inom utbildning och forskning. Universitetsgemensamma studentutbytesavtal, universitets-övergripande fördjupade partnerskap och nätverk/allianser som LU engagerar sig i skapar förutsättningar för långsiktiga samarbeten.

Handlingsplan Europa

Lunds universitet har tagit fram handlingsplaner för olika regioner som ska underlätta i skapandet av samarbeten. Handlingsplanerna är verktyg i universitetets strategiska internationaliseringsarbete.

Handlingsplanen för Europa pekar ut riktningen för LU:s europeiska utbildnings- och forskningssamarbeten på universitetsövergripande nivå mellan 2021-2024, och utgör ett underlag för strategiska val och prioriteringar.

Du hittar handlingsplanen för Europa i Regelverket

Universitetsövergripande partnerskap syftar till att utveckla långsiktiga samarbeten som ska leda till ökad kvalitet inom forskning och utbildning. Detta bidrar till måluppfyllelsen i den strategiska planen att utveckla Lunds universitet som internationellt lärosäte.

University of Nottingham

University of Nottingham (UoN) är ett offentligt, forskningsintensivt universitet i Nottingham i Storbritannien med campus i Semenyih (Malaysia) och Ningbo (Kina). UoN är organiserat i fem olika fakulteter (Arts, Engineering, Medicine and Health Sciences, Science och Social Sciences) som inkluderar mer än 50 skolor, institutioner och forskningscentra. UoN har cirka 44 000 studenter och 9 000 anställda.

UoN är medlem i U21-nätverket och rankas bland de 30 främsta i Storbritannien och Europa och räknas som ett av de främsta i världen.

Läs mer på UoN:s webbplats

Kontakt vid LU

  • Akademiskt ansvarig – Professor Tomas Brage
  • Administrativt stöd – Christina Grossmann christina [dot] grossmann [at] er [dot] lu [dot] se

Universität Hamburg

Med över 42 000 studenter är Universität Hamburg (UHH) ett av de största universiteten i Tyskland som kombinerar mångsidig undervisning med framstående forskning. UHH omfattas av åtta fakulteter: juridik, ekonomi och socialvetenskap, medicin, utbildningsvetenskap, psykologi och motionsvetenskap, humaniora samt matematik, informatik och naturvetenskap. Lunds universitet och UHH signerade ett MoU (Memorandum of Understanding) 2016. 

Läs mer på Universität Hamburgs webbplats 

Kontakt vid LU

  • Akademiskt ansvarig – Professor Barbara Törnquist-Plewa
  • Administrativt stöd – Petra Moser-Nørgaard petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se

EUGLOH – European University Alliance for Global Health

Lunds universitet har tillsammans med Ludwig-Maximilians universitet i München (Tyskland), Portos universitet (Portugal), Szegeds universitet (Ungern) och Paris-Saclay-universitetet i Frankrike gått samman för att skapa ett europeiskt samarbete, en "allians för Global Health".

Läs mer på EUGLOH:s webbplats

Läs mer om Lunds universitets arbete i EUGLOH

Läs mer om det europeiska utbildningsområdet på EU-kommissionens webbplats

LERU

Lunds universitet är sedan 2004 medlem i League of European Research Universities, LERU. LERU:s två huvudsakliga syften är policyutveckling och lobbyarbete i frågor som rör forskning och högre utbildning samt utbyte av erfarenheter och god praxis. 

Läs mer om LERU

Studentutbytesavtal

Universitetsgemensamma bilaterala studentutbytesavtal finns med många universitet i Europa.

Läs mer om Lunds universitets samarbetsavtal med utländska universitet

Finansiering

För utbildningssamarbeten med partner i Europa finns ett antal verktyg som kan användas och Erasmus+ programmet är ett av de viktigaste. 

Läs mer om finansiering av mobilitet i Europa

Läs mer om finansiering av forskningssamarbeten

Kontakt

Christina Grossmann
Internationell koordinator
+46 46 222 34 57
christina [dot] grossmann [at] er [dot] lu [dot] se