Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Europa

Lunds universitet har många internationella samarbetspartner i de europeiska länderna, både inom utbildning och forskning. Universitetsgemensamma studentutbytesavtal, övergripande partnerskap och nätverk som LU engagerar sig i skapar förutsättningar för långsiktiga samarbeten.

Intern referensgrupp Europa

En intern referensgrupp har bildats med syfte att stödja och främja utveckling av LU:s samarbeten i regionen. Gruppen ska i första hand implementera handlingsplanen för LU:s samarbete med Storbritannien. Referensgruppens uppdrag i stort är att säkerställa delaktighet, inflytande och förankring av arbetet hos fakulteter/motsvarande. 

I referensgruppen ingår:

  • Barbara Törnquist-Plewa – Humanistiska och teologiska fakulteterna
  • Emily Boyd – Samhällsvetenskapliga fakulteten
  • Erik Swietlicki (ordförande) – Lunds tekniska högskola, LTH
  • Karolina Boyoli – Lunds Universitetets Studentkårer
  • Kristina Eneroth – Ekonomihögskolan
  • Olga Göransson – Medicinska fakulteten
  • Xavier Groussot – Juridiska fakulteten

Samarbeten och nätverk

Universitetsövergripande partnerskap

Universität Hamburg i Tyskland och University of Nottingham i Storbritannien är två av Lunds universitets övergripande partnerskap. Syftet är att utveckla långsiktiga samarbeten som ska leda till ökad kvalitet inom forskning och utbildning. Universitetsövergripande partnerskap (UP) med noga utvalda universitet kan bidra till att uppfylla målen i den strategiska planen att utveckla Lunds universitet som internationellt lärosäte.

Läs mer om Lunds universitets universitetsövergripande partnerskap
 

EUGLOH – European University Alliance for GLObal Health

Lunds universitet har tillsammans med Ludwig-Maximilians universitet i München (Tyskland), Portos universitet (Portugal), Szegeds universitet (Ungern) och Paris-Saclay-universitetet i Frankrike gått samman för att skapa ett europeiskt samarbete, en "allians för Global Health".

Läs mer på EUGLOH:s webbplats

Läs mer om Lunds universitets arbete i EUGLOH

Läs mer om skapandet av Europauniversitet på kommissionens webbplats

 

LERU 

Lunds universitet är sedan 2004 medlem i League of European Research Universities, LERU. LERU:s två huvudsakliga syften är policyutveckling och lobbyarbete i frågor som rör forskning och högre utbildning samt utbyte av erfarenheter och god praxis. 

Läs mer om LERU

 

Studentutbytesavtal 

Universitetsgemensamma bilaterala studentutbytesavtal finns med:

  • University of Birmingham
  • University of Nottingham
  • University of Edinburgh

Här hittar du en lista över universitetets befintliga avtal samt kontaktpersoner 
 

Handlingsplan Storbritannien

Storbritannien är en stor och viktig samarbetspartner för Lunds universitet. Det finns ett stort intresse att vårda och stärka Lunds universitets relationer med ledande brittiska lärosäten och att öka LU:s synlighet som forsknings- och studiedestination. Handlingsplanen är ett verktyg i universitetets strategiska internationaliseringsarbete. Den pekar ut riktningen för utbildnings- och forskningssamarbete med brittiska lärosäten och organisationer under 2019-2021 och utgör ett underlag för strategiska val och prioriteringar.

Läs mer i Handlingsplan för Storbritannien
 

Finansiering

För utbildningssamarbeten med partner i Europa finns ett antal verktyg som kan användas och Erasmus+ programmet är ett av de viktigaste. 

Läs mer om finansiering av mobilitet i Europa

Läs mer om finansiering av forskningssamarbeten

Sidansvarig:

Kontakt

Christina Grossmann
Internationell koordinator
+46 46 222 34 57
christina [dot] grossmann [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen