Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

H2020 projekthantering

Rapportering

Som deltagare i ett Horizon 2020-projekt ska du återrapportera både ekonomiskt och vetenskapligt till EU. All rapportering görs elektroniskt i EU:s portal Funding & tender opportunities. För att fylla i den ekonomiska rapporten "Financial Statement" behöver du ha rollen "participant contact/coordinator contact" för det aktuella projektet i EU-portalen. 
 

För att underlätta rapporteringen har Forskningsservice tagit fram mallar och styrdokument för tidrapportering och ekonomisk rapportering.

Forskningsservice håller även kurser i Horizon 2020 projekthantering, se Kompetensportalen för detaljer.

Tidrapportering

När du arbetar i Horizon 2020-projekt finns det krav på tidredovisning. Du kan bara rapportera löner för arbetad tid som utförts inom H2020-projekt. Bevis för utförd arbetstid ska dokumenteras i tidrapporter som sparas vid institutionen. Forskningsservice har tagit fram mallar för tidrapportering anpassade efter de kraven som ställs från kommissionen. Mallar finns i två versioner. En version för person som arbetar i ett H2020-projekt, och en version som är anpassad för personer som arbetar i mer än ett Horizon 2020-projekt.

Beräkning av lönekostnader

Beräkning av godkända lönekostnader i Horizon 2020-projekt utgår från framräknad timlön gånger arbetade timmar i projektet. För att underlätta beräkning och dokumentation har Forskningsservice tagit fram en mall som blivit godkänd av Lunds universitets externrevisor. Mallen har två olika flikar eftersom personalkostnader rapporteras kopplat till antal personmånader på två olika sätt:

Projekt av typen RIA, IA, CSA: Antal personmånader per Work Package

Projekt inom ERC: Antal personmånader per personalkategori (PI, Postdoc, Students (incl. PhD), Other)

Ekonomisk rapportering övriga kostnader 

När du ska rapportera övriga kostnader i EU-portalen görs det i givna kostnadskategorier. Nedan finner du en kortare sammanfattning om ekonomisk rapportering, om du vill ha mer utförlig information finner du det i EU-portalen. I Kuben finns en särskilt anpassad rapport Projekt EU.

Projekthantering MSCA

Revision

Revisionsintyg – Certificate on the Financial Statements

Ett revisionsintyg ska upprättas i samband med slutrapporteringen om begärt bidrag är sammanlagt 325 000 euro (eller mer) som ersättning för faktiska kostnader.

Revisionsintyget, Terms of reference och granskningsrapporten, ska laddas upp elektroniskt i samband med den slutliga finansiella rapporten i EU-portalen. Signerat original behålls på institutionen. OBS! Endast ett dokument går att ladda upp i Final Financial Statement. Gör Terms of reference och granskningsrapporten till en PDF innan uppladdning.

Revision av kommissionen – audit

Kommissionen får – när som helst och upp till 2 år efter slutbetalning – genomföra en revision på faktiska kostnader. Projekt väljs slumpmässigt ut av kommissionen.

Ernst & Young

Ernst & Young är upphandlad revisionsfirma för revision av olika projekt inom EU:s ramprogram för forskning i syfta att lämna revisionsintyg i enlighet med anslagsgivarens direktiv. Ernst & Young kan även kontaktas för revision av andra projekt vars finansiärer har krav på revision.

För beställning av granskning av Ernst & Young, kontakta lu [dot] projektrevision [at] se [dot] ey [dot] com (lu[dot]projektrevision[at]se[dot]ey[dot]com).

Adress:

Ernst & Young AB
Ideon Science Park
Scheelevägen 17
Beta 6, 223 70 Lund

Avtalet gäller till 2024-06-30.

Participant Identification Code (PIC)

Legal name: Lunds universitet
PIC: 999901318

Eurokurs

Aktuell eurokurs (www.ecb.europa.eu)
Historiska kurser (sdw.ecb.europa.eu)

Kontakt

Handläggning och ansökan

Anneli Wiklander
Forskningshandläggare
+46 46 222 77 71
anneli [dot] wiklander [at] fs [dot] lu [dot] se

John Phillips
Forskningshandläggare
+46 73 067 01 04
john [dot] phillips [at] fs [dot] lu [dot] se

Anna-Karin Wihlborg
Forskningshandläggare
+46 46 222 62 61
anna-karin [dot] wihlborg [at] fs [dot] lu [dot] se

Kerstin Gidlöf
Forskningshandläggare 
+46 46 222 30 95
kerstin [dot] gidlof [at] fs [dot] lu [dot] se

Rickard Eksten
Forskningshandläggare 
+46 46 222 77 65
rickard [dot] eksten [at] fs [dot] lu [dot] se

Budget, redovisning och revision

Carl Lagerqvist
Controller
+46 46 222 93 99
carl [dot] lagerqvist [at] fs [dot] lu [dot] se

Karin Langborger
Forskningshandläggare
+46 46 222 31 03
karin [dot] langborger [at] fs [dot] lu [dot] se

Kontakt

Forskningsservice

Besöksadress
Medicon Village
Scheeletorget 1
223 63 LUND

Postadress
Forskningsservice
Lunds Universitet
Box 117
221 00 LUND

Kontaktuppgifter på Forskningsservice blogg