EU:s ramprogram Horizon 2020

Horizon 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation under åren 2014–2020 med en total budget på nära 71 miljarder euro. Programmet är uppbyggt kring tre prioriteringar: Excellent Science, Industrial Leadership och Societal Challenges. 

Stöd och interna regler

Kommande ramprogrammet: Horizon Europe

EU:s nästa ramprogram, Horizon Europe, börjar 2021. Ni kan läsa om det nya ramprogrammet och vad det innebär för forskare och administratörer i dokumentet Horizon Europe – the next EU research and innovation framework programme 2021-2027(PDF 329kB, nytt fönster).

Läs mer om stöd vid EU-ansökningar

Utlysningar Horizon 2020

EU:s webbplats Funding & tender opportunities portal hittar du all information om programmet och dess utlysningar. 

1. Excellence Science

Programmet är en satsning för att stärka EU:s globala ställning inom forskning och innovation. Här finner du mer information och programmet allmänt och delprogram (länkar leder vidare till EUs respektive hemsidor):

ExcellentScience

2. Industrial Leadership

Denna prioritering har som syfte att göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation, att öka tillväxten och att skapa arbetstillfällen. Här finner du mer information och programmet allmänt och delprogram (länkar leder vidare till EUs respektive hemsidor):

Industrial Leadership

3. Societal challenges

Denna prioritering fokuserar på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför. Här krävs i många fall tvärvetenskapliga samarbeten som inkluderar samhällsvetenskap och humaniora. Här finner du mer information och programmet allmänt och delprogram (länkar leder vidare till EUs respektive hemsidor):

Societal Challenges

Om Brexit

Storbritannien har lämnat EU med ett avtal. Övergångsperioden inleddes den 1 februari 2020 och pågår till den 31 december 2020. Under övergångsperioden gäller i stort sett samma regler som före utträdet. Läs mer om vad detta innebär för bland annat forskningsfinansiering av projekt och ansökningar.

Third country participation in H2020

Applicants from non-EU countries (third countries) are always free to take part in Horizon 2020 programmes – even if the call for proposals or topic text do not state this explicitly. Associated countries and specified third countries are automatically entitled to funding. Others, including industrialised countries and the BRIC countries, may only be granted funding if:

  • Funding is provided for in a bilateral scientific/technological agreement or similar arrangement between the EU and the country where the applicant is based.
  • The call for proposals clearly states that applicants based in such countries are eligible for funding.
  • Their participation is deemed essential for carrying out the action by the Commission or the relevant funding body (if one or several of the following conditions are met: 1) funding is provided for in a bilateral scientific/technological agreement or similar arrangement between the EU and the country where the applicant is based, 2) the call for proposals clearly states that applicants based in such countries are eligible for funding, 3) their participation is deemed essential for carrying out the action by the Commission or the relevant funding body)

Kontakt

Handläggning och ansökan

Anneli Wiklander
Forskningshandläggare
+46 46 222 77 71
anneli [dot] wiklander [at] fs [dot] lu [dot] se

Sophie Hydén Picasso
Forskningshandläggare
+46 46 222 37 27
sophie [dot] hyden_picasso [at] fs [dot] lu [dot] se

Teresia Rindefjäll
Forskningshandläggare
+46 46 222 62 40
teresia [dot] rindefjall [at] fs [dot] lu [dot] se

John Phillips
Forskningshandläggare
+46 73 067 01 04
john [dot] phillips [at] fs [dot] lu [dot] se

Anna-Karin Wihlborg
Forskningshandläggare
+46 46 222 62 61
anna-karin [dot] wihlborg [at] fs [dot] lu [dot] se

Budget, redovisning och revision

Kjell Josefsson
Forskningshandläggare
+46 46 222 93 99
kjell [dot] josefsson [at] fs [dot] lu [dot] se

Karin Langborger
Forskningshandläggare
+46 46 222 31 03
karin [dot] langborger [at] fs [dot] lu [dot] se

Nils-Olof Jönsson 
Controller 
+46 46-222 12 70 
nils-olof [dot] jonsson [at] fsi [dot] lu [dot] se