H2020 projekthantering

Rapportering

Som deltagare i ett Horizon 2020-projekt ska du återrapportera både ekonomiskt och vetenskapligt till EU. Den ekonomiska rapporten "Financial Statement" fyller du i elektroniskt i Participant Portal. Du behöver vara "participant contact" för det aktuella projektet för att kunna fylla i och skicka in den elektroniska rapporteringen. För att underlätta rapporteringen har Forskningsservice tagit fram mallar och styrdokument för tidrapportering och ekonomisk rapportering.

Forskningsservice håller även kurser i Horizon 2020 projekthantering, se Kompetensportalen för detaljer.

Tidrapportering

När du arbetar i Horizon 2020-projekt finns det krav på tidredovisning. Forskningsservice har tagit fram en mall efter de kraven som ställs från kommissionen och vid en revision. Mallen finns från och med 2018 i två versioner. En standard version, och en som är anpassad för forskare som arbetar i mer än ett Horizon 2020-projekt.

Som deltagare i ett Horizon 2020-projekt ska du återrapportera både ekonomiskt och vetenskapligt till EU.

Ekonomisk rapportering 

När du ska rapportera kostnader i Participant Portal följer du de givna kostnadskategorierna. Nedan finner du en kortare sammanfattning om ekonomisk rapportering, om du vill ha mer utförlig information finner du det i Participant Portal.

Beräkning av lönekostnader

Beräkning av lönekostnader i Horizon 2020-projekt skiljer sig från föregående ram-program. För att underlätta beräkning och dokumentation har Forskningsservice tagit fram en mall som blivit godkänd av Lunds universitets externrevisor. Där är viss skillnad mellan programmen så var noggrann med att välja rätt flik i mallen. ERC har en egen flik.

Revision

Revisionsintyg – Certificate on the Financial Statements

Ett revisionsintyg ska upprättas i samband med slutrapporteringen om begärt bidrag är sammanlagt 325 000 euro (eller mer) som ersättning för faktiska kostnader.

Revisionsintyget, Terms of reference och granskningsrapporten, ska tillsammans med ett ”Letter of intent” laddas upp elektroniskt i samband med den slutliga finansiella rapporten i Participant Portal. Signerat original behålls på institutionen.

Revision av kommissionen – audit

Kommissionen får – när som helst och upp till 2 år efter slutbetalning – genomföra en revision på faktiska kostnader.

Ernst & Young

Ernst & Young är upphandlad revisionsfirma för revision av olika projekt inom EU:s ramprogram för forskning i syfta att lämna revisionsintyg i enlighet med anslagsgivarens direktiv. Ernst & Young kan även kontaktas för revision av andra projekt vars finansiärer har krav på revision.

Kontaktinformation:

Angelica Borgström 
Ernst & Young AB
Telefon: +46 46 10 26 70
Mobil: +46 72 596 70 49 
Angelica [dot] borgstrom [at] se [dot] ey [dot] com

Ernst & Young AB
Ideon Science Park
Scheelevägen 17
Beta 6, 223 70 Lund

Avtalet gäller till 2021-06-30.

Kontakt

Handläggning och ansökan

Anneli Wiklander
Forskningshandläggare
+46 46 222 77 71
anneli [dot] wiklander [at] fs [dot] lu [dot] se

Sophie Hydén Picasso
Forskningshandläggare
+46 46 222 37 27
sophie [dot] hyden_picasso [at] fs [dot] lu [dot] se

Teresia Rindefjäll
Forskningshandläggare
+46 46 222 62 40
teresia [dot] rindefjall [at] fs [dot] lu [dot] se

John Phillips
Forskningshandläggare
+46 73 067 01 04
john [dot] phillips [at] fs [dot] lu [dot] se

Anna-Karin Wihlborg
Forskningshandläggare
+46 46 222 62 61
anna-karin [dot] wihlborg [at] fs [dot] lu [dot] se

Budget, redovisning och revision

Kjell Josefsson
Forskningshandläggare
+46 46 222 93 99
kjell [dot] josefsson [at] fs [dot] lu [dot] se

Karin Langborger
Forskningshandläggare
+46 46 222 31 03
karin [dot] langborger [at] fs [dot] lu [dot] se

Nils-Olof Jönsson 
Controller 
+46 46-222 12 70 
nils-olof [dot] jonsson [at] fsi [dot] lu [dot] se