Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Administrativa priset 2024 går till Johan Tejler och Anna Sjösten

Foto på Johan Teljer och Anna Sjösten.

Priset för 2024 års administrativa pris går till HR-specialist Anna Sjösten vid sektionen HR och arbetsmiljösamordnare Johan Tejler vid Kemiska institutionen. De tilldelas 15 000 kronor vardera för egen kompetensutveckling.

Administrativa priset delas ut årligen för utmärkta administrativa insatser av innovativ karaktär som bidragit till universitetets utveckling eller service och effektivitet utöver det vanliga. Pristagarna tilldelas 15 000 kronor var för egen kompetensutveckling.

Genom priset önskar universitetsledningen uppmärksamma utmärkta insatser i administrationen inom hela universitetet. 

Det administrativa priset delas ut vid universitetets årshögtid.

Ur nomineringarna:

Johan Tejler

”Sedan Johan Tejler började sin anställning som arbetsmiljösamordnare har han åstadkommit en bestående förbättring av arbetsmiljöarbetet inom KILU. Med engagemang och initiativrikedom -långt utöver vad som kan förväntas-har Johan utvecklat arbetet med arbetsmiljön på Kemicentrum så att vår arbetsplats numera lyfts fram av myndigheterna som ett gott exempel för andra både inom och utom Lunds universitet. Med sina gedigna kemikunskaper i kombination med en stor flexibilitet och sinne för detaljer har han ständigt utvecklat vårt säkerhetsarbete till fromma för både arbetsmiljö och produktion.”

Anna Sjösten

”Anna Sjösten har haft en avgörande betydelse för att Lunds universitet idag har ett starkt systematiskt, samordnat och välfungerande arbetsmiljöarbete. Hon har omfattande kunskaper, en enastående förmåga att samverka och bidrar ständigt till att ytterligare utveckla och förbättra universitetets förutsättningar att erbjuda en arbetsmiljö som är god, säker och trygg. 

Hon är genomgående professionell och har en omvittnat god samarbetsförmåga med medarbetare, studenter, personalorganisationer och skyddsorganisationer. 

Nätverkande, samverkan och kunskapsutbyten är ledord för henne. Hon har dessutom ett sällsamt sätt att med humor och allvar få människor att trivas, våga diskutera, nå konsensus och arbeta mot gemensamma mål. På så vis bidrar hon själv i mycket hög grad till en god arbetsmiljö och på flera vis och vid flera tillfällen har Anna Sjösten visat att hennes sätt att arbeta bidrar till effektivitet och service som är långt över det vanliga.”