Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

För dig som tar elcykel till jobbet

en elcykel som står parkerad mot en stolpe.

Den första december förnyades universitetets försäkring hos Kammarkollegiet vilket innebär ändrade regler för förvaring och hantering av alla litiumjonbatterier tillhörande transportmedel, så som elcyklar, kickbikes och liknande, och övriga litiumjonbatterier som är större än 10 Ah som t.ex powerbanks mm..

De nya reglerna innebär bland annat att du som tar elcykel till jobbet får förvara ditt elbatteri på anvisad plats om sådan finns, antingen utomhus eller i för ändamålet avsett rum, till exempel anpassat cykelförråd. Du får med andra ord varken förvara eller  ladda ditt privata cykelbatteri i universitetets lokaler. 

Det är tillåtet att lämna kvar ditt batteri i cykeln om den är parkerad utomhus på behörigt avstånd från byggnaden, till dess att du får vidare anvisningar om hur du ska göra på just din arbetsplats.

Eftersom detta är nya regler kan det ta lite tid innan din verksamhet har inventerat sitt behov och hittat lämpliga lösningar. Fram till dess att lösningar finns på plats bedömer varje verksamhet hur batterierna ska hanteras under tiden. 

Det har inrättats en arbetsgrupp vid LU Byggnad för att kunna bistå verksamheterna med vad detta innebär i praktiken och hur man framöver ska hantera frågor som uppstår. Arbetsgruppen kommer att återkomma med information om detta. 

Rutinen införs för att vi ska följa försäkringsvillkoren och fortsatt hålla en hög brandsäkerhet och värna om våra medarbetare, våra studenter samt byggnader. Brand i litiumjonbatterier är ovanligt, men om det sker kan brandförloppet vara ytterst svårhanterligt och konsekvenserna kan bli allvarliga.

Den nya rutinen finns tillgänglig för verksamhetsansvariga på HR-webben: Systematiskt brandskyddsarbete | HR-webben (lu.se).

Det är mycket ovanligt att det uppstår brand i batterier under användning, risken är högre vid laddning. 

Läs mer och se en sammanställning i MSB:srapport: Bränder orsakade av el-cyklar - Kammarkollegiet

MSB's tips för säker laddning: Ladda dina batterier säkert (msb.se).